Aarhus University Seal

Clinical Supervisory Practice

Project: Research

  • Lund University
See relations at Aarhus University

Description

Gitte Wichmann-Hansen er medvejleder på Pia Strands ph.d. projekt Kliniske vejledere – læring og oplæring, der er forankret på Lund Universitet i Sverige. Projektet undersøger dels hvordan kliniske vejledere opfatter studerendes læringsprocesser og –vilkår i praktikforløb og dels hvordan de opfatter deres egne muligheder for at lære klinisk vejledning og vilkårene for at praktisere vejledning. Projektets teoretiske og analytiske afsæt er et socio-kulturelt læringsperspektiv. Undersøgelsen består af to hovedstudier: et studie baseret på fokusgruppeinterviews med kliniske vejledere og et interventionsstudie baseret på kollegiale kompetenceudviklingsforløb på forskellige sygehusafdelinger.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/201031/12/2014

ID: 128952343