Project Details

Description

Tværinstitutionelt projekt, der sætter fokus på den farverige dansk-amerikaner, Chris Madsens lange liv (1851-1944) mhp at lave undervisningsmaterialer, biografier, mv.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/202201/11/2023

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.