Project Details

Description

Center for Kulturevaluering (CKE) gennemfører små og store analyse- og evalueringsopgaver i samarbejde med eksterne parter.
Short titleCKE
StatusActive
Effective start/end date01/03/2018 → …

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.