Aarhus University Seal

Bønders bygnings- og boligkultur i 15-1600-tallets Danmark. Et arkæologisk-historisk studie

Project: Research

  • Sydvestjyske Museer
  • Museum Sønderjylland - Arkæologi
See relations at Aarhus University

Description

Med udgangspunkt i de seneste 15 års boom i antallet og omfanget af arkæologiske undersøgelser vil projektet sætte fokus på den dominerende boform i det førindustrielle Danmark: bondens gård, dens bygninger og boligkulturen i 15-1600-tallet. Nye udgravninger har produceret betydelig ny viden om disse emner, som endnu ikke er samlet og analyseret. Målet med dette projekt er dels at skabe dette samlede overblik, dels at producere et væsentligt nyt bidrag til centrale historiske og etnologiske diskussioner om udviklinger og regionalitet i den agrare byggeskik og boligkultur, som igen er markante udtryk for bondens livsform og kulturimpulser.
StatusFinished
Effective start/end date01/09/201830/06/2019

ID: 129080429