Aarhus University Seal

Billedbaseret kommunikationsmateriale til forebyggelse af arbejdsbetinget håndeksem

Project: Research

  • Magne, Jeanette (PI)
  • Ibler, Kristina (Project manager)
  • Jemes, Gregor (PI)
  • Mortensen, Ole Steen (PI)
  • Flyvholm, Mari-Ann (PI)
  • Sjællands Universitetshospital Roskilde
  • Sjællands Universitetshospital, Roskilde, Denmark.
  • Holbaek Hospital, Holbaek, Denmark.
  • Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
See relations at Aarhus University

Description

Billedbaseret kommunikationsmateriale til forebyggelse af arbejdsbetinget håndeksem Op til 23% af rengøringsassistenter har håndeksem pga. hudkontakt til vand, sæbe og gummihandsker. Sygdommen er forbundet med nedsat livskvalitet og arbejdsevne og betydelige samfundsmæssige udgifter p.g.a. sygefravær, omskoling og arbejdsskadeerstatning. Rengøringsassistenter undervises ikke i forebyggelse, og de er ofte af anden etnisk oprindelse og taler og forstår dårligt dansk. Studier har vist, at billeder forstås og huskes bedre end tekstformidling i grupper med ringe læse- og skrivefærdigheder. Ingen tidligere studier har undersøgt effekten af billedmateriale til forebyggelse af håndeksem.

Projektets hovedformål er 1) at udvikle et billedbaseret kommunikationsmateriale til forebyggelse af arbejdsbetinget håndeksem hos rengøringsassistenter (delstudie 1) og 2) at teste materialet i et randomiseret interventionsstudie (delstudie 2).

Hypotese: Billedmaterialet vil rette fokus på forebyggelse af håndeksem og dermed bedre arbejdsvaner, hvilket vil lede til reduceret risiko for udvikling af håndeksem. Billedmaterialet vil eksponeres på rengøringsudstyret til daglig påmindelse.

Delstudie 1: Billedmaterialet udvikles i et multidisciplinært ekspertsamarbejde og tager udgangspunkt i eksisterende viden om primær forebyggelse. Let forståelige illustrationer vil formidle enkle råd om forebyggelse. Validiteten testes i to pilotprojekter i hhv. et ikke-kontekstuelt miljø (lagerarbejdere) og et kontekstuelt miljø (rengøringsassistenter). En forståelsesrate på 85% tilstræbes.

Delstudie 2: Et randomiseret interventionsstudie omfattende 2 interventionsgrupper og en kontrolgruppe blandt rengøringsassistenter. Begge interventionsgrupper eksponeres for billedmaterialet i 6 mdr. og den ene gruppe undervises tillige i 1 time om forebyggelse ved baseline. Kontrolgruppen eksponeres ikke for materialet og undervises ikke. Effektmål indhentes ved baseline samt efter 6 måneders eksponering og omfatter objektiv måling af håndeksem (HECSI), livskvalitet (DLQI + QOLHEQ), viden om håndeksem, sygemelding og tilfredshed med interventionen. I et kort afsluttende interview af deltagerne indhentes oplysninger om etnicitet, dansk sprogforståelse, uddannelsesniveau og anciennitet, tidligere forekomst af håndeksem, medicinforbrug samt kurser i håndeksemforebyggelse. Efter follow-up undervises kontrolgruppen i forebyggelse og introduceres til billedmaterialet. Det forventes at billedmaterialet skaber øget fokus på hudbeskyttende adfærd, og at interventionsgrupperne derfor udvikler håndeksem i mindre grad end kontrolgruppen. Såfremt deltagerne har et eksisterende eksem, forventes det at bedres i interventionsgrupperne men ikke i kontrolgruppen.

Key findings

Projektet har meget stor nyhedsværdi, eftersom intet tidligere studie har undersøgt brugen af billedmateriale til forebyggelse af håndeksem og andre hudsygdomme i det hele taget. Billedmateriale er et simpelt virkemiddel med store eksponeringsmuligheder for få midler.
Projektet vil have stor betydning for arbejdsmiljøet, da eksponeringsmulighederne er enorme, ikke kun i Danmark men også internationalt. Materialet vil kunne anvendes bredt på rengøringsvogne, sæbedunke, spande m.m. og nå ud til rengøringsassistenter i stort set alle offentlige organisationer og virksomheder.
Billedmaterialet har endvidere den fordel, at forebyggelse af håndeksem vil komme på dagsordenen på flere niveauer af organisationen, og blive en integreret del af arbejdsmiljøet. Der vindes rigtig meget, når både ansatte og arbejdsmiljøorganisation har fokus på forebyggelse.

Layman's description

DK
StatusActive
Effective start/end date01/09/202130/09/2024

ID: 216819362