Aarhus University Seal

BE-READY

Project: Research

See relations at Aarhus University

Description

BE-READY projektet skal være med til at sikre, at vi i forbindelse med en moderne renoveringundgår at skabe indeklimaproblemer, når vi energieffektiviserer.

Hvordan er indeklimaet og sundhed før og efter renoveringen?
BE-READY er i gang med at undersøge, om der er sundheds- og komfortmæssige konsekvenser af indeklimaet, og vil belyse indeklimamæssige udfordringer i forbindelse med en renovering.Den opnåede viden skalbruges i forbindelse med fremtidens energirenoveringer, så man undgår ellerminimere indeklimaproblemer.
Projektets målsætninger er at:1. Kortlæggeeksisterende indeklimaforhold før renoveringen.2. Kortlæggeindeklimaforhold efter renoveringen.3. Kortlægge beboernes adfærd, sundhed, komfort og tilfredshed før renoveringen.4. Kortlægge beboernes adfærd, sundhed, komfort og tilfredshed efter renoveringen. 
BE-READY er finansieret af: Realdania og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter   
Øvrige samarbejdspartnere: Boligforeningen Ringgården, Gladsaxe Kommune, Transition, Fyns Almennyttige Boligselskab 
Hvor er vi?Trigeparken (Boligforeningen Ringgården), Gladsaxe (privaterækkehuse) og Højstrupparken (Fyns Almennyttige Boligselskab).   
BE-READY - hvordan foregår det?Beboerne bliver inviteret til at deltage i en spørgeskemaundersøgelse omkring indeklima, helbred og komfort samtidig med vi tester deres lungefunktion. Vi beder i den forbindelse også om lov til at opsætte måleudstyr som CO2-, temperatur- og luftfugtighedsmålere samt støvopsamler i lejlighederne i en to ugers periode. En mindre gruppe beboere bliver inviteret til at deltage i en uddybende samtale med antropolog Mia Kruse Rasmussen. Samtalen vil handle om beboerens daglige rutiner i lejligheden,som skal bidrage med en større forståelse for samspillet mellem beboernes adfærd og deres indeklima. 
Projektets resultaterProjektets samlede resultater vil bidrage med unik viden om indeklimatiske konsekvenser af energirenovering og adfærd, og munde ud i en række anbefalinger til, hvordanman bedst tager hånd om indeklimaet i forbindelse med energirenoveringer,således at beboerne opnår et sundt indeklima.
StatusActive
Effective start/end date05/01/2015 → …

ID: 147323735