Bedre liv for pårørende til personer med psykisk sygdom - Et metodekombinerende projekt, der skal styrke brobygning for pårørende til svært psykisk syge

Project: Research

Project Details

Description

a) Bidrage med ny viden om, hvad der karakteriserer pårørende til patienter med svær psykisk sygdom, der er i særlig risiko for at føle sig tynget af patientens vanskeligheder og problemer samt analysere, hvilke faktorer, der særligt tynger.
b) Undersøge oplevelsen af og behov for støtte blandt pårørende i særlig risiko for at føle sig tynget af patientens sygdom, samt undersøge, i hvilken grad eksisterende indsatser imødekommer disse behov.
c) Udvikle en tværsektoriel samarbejdsmodel, der skal sikre koordinering mellem region, kommune og civilsamfund med henblik på at styrke brobygning for pårørende til svært psykisk syge.
Short titleBedre liv for pårørende til personer med psykisk sygdom
StatusActive
Effective start/end date01/06/2023 → …