Assist. En kompleks social Intervention til støtte af store børns og unges fysiske aktivitet i almene boligområder

Project: Research

  • Agergaard, Sine (PI)
  • Overgaard, Charlotte (CoPI)
  • Simonsen, Camilla Bakkær (Project manager)
  • Ryom, Knud (Collaborator)
  • Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg
  • Aalborg University
  • Institut for Sociologi og Socialt Arbejde
See relations at Aarhus University

Description

Målet for projektet Assist er at støtte fysisk aktivitet og trivsel blandt 10-15årige i almene boligområder. Dette mål skal nås gennem forskningsbaseret udvikling, testning, evaluering og implementering af nye metoder (nemlig familiecoaching og samskabelse af socialt inkluderende idræt) som dele i en kompleks social intervention, der er designet efter de internationalt anerkendte MRC-retningslinjer. Assist vil samtidig initiere et tværsektorielt samarbejde mellem forskere, to af landets største kommuner, en række boligforeninger og idrætsforeninger, samt 10-15årige og deres familier, og bidrage til en varieret platform af viden for forebyggende indsatser i de mange almene boligområder i Danmark.
Short titleAssist
StatusActive
Effective start/end date01/01/202201/01/2025

ID: 229109850