Asserting the Nation: Comparative studies on the rise of neo-nationalism in higher education. The case of continental Europe

Project: Research

Project Details

Description

Projektet undersøger ny-nationalismens betydning for national og europæisk universitetspolitik. Siden 1999 har europæisk videregående uddannelse gennemgået en omfattende harmonisering på tværs af lande. Gennem denne harmonisering har EU skabt et ’Europæisk Område for Videregående Uddannelse’. Imidlertid har vi de seneste år set en markant opblomstring af nye former for nationalisme, der ønsker at tilbageerobre uddannelse som et nationalt, ’etnisk-territorielt’ domæne. I projektet sammenligner vi, hvordan ny-nationalismen har påvirket universitetspolitikken i henholdsvis Polen, Frankrig og Danmark. Vi undersøger også hvilke tiltag EU de senere år har lavet for at modvirke disse ny-nationale bevægelser. I tillæg hertil har jeg fået en unik mulighed for at udvide projektet med en undersøgelse af Storbritannien og Brexit gennem en bevilling fra Inge Lehmann programmet.
Short titleAsserting the Nation
StatusActive
Effective start/end date01/07/202131/12/2026

Funding

  • Independent Research Fund Denmark: DKK6,175,500.00

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.