Project Details

Description

Projektet tager udgangspunkt i at bidrage til udviklingen af en didaktik for kandidatuddannelsen Didaktik, Materiel Kultur. Uddannelsen er blandt optaget af formidle og forske i steders didaktiske muligheder og udfordringer. Projektet er en undersøgelse af, hvordan fænomenologi og poesi kan skabe en større sanselighed og derved nærvær, relevans, inspiration og anvendelighed i den almene didaktik.
StatusActive
Effective start/end date01/09/2015 → …

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.