Project Details

Description

The main objective of this project is to investigate if transitory fluctuations in air pollution is a risk factor for cardiovascular patients. The project will have a specific focus on 2 thousand patients with ventricular arrrhytmias having an ICD placed in the heart after surviving the first seizure. We will also follow 14 thousand AMI patients from the West Danish AMI database for the first hospitalization for Acute Myocardial Infarction.

Layman's description

I ARMIE projektet vil vi undersøge miljøets betydning for opståen og forværring af to sygdomme
der tilsammen udgør en stor andel af sygeligheden i den voksne befolkning. Det drejer sig om Ventrikulære
arrytmier (hjerterytme forstyrrelser) og akut myokardieinfarkt (blodprop i hjertet). Vort mål er at blive bedre til
at forebygge negative effekter af miljø for denne stigende gruppe af patienter, der er kommet godt igennem
den primære behandling. Samtidig håber vi også, at vi bliver i stand til at vurdere hvilke miljømæssige tiltag,
der kan forebygge opståen af disse sygdomme.
Short titleARMIE
StatusActive
Effective start/end date01/08/202131/12/2024