Advice on soil invertebrates and their ecology, diversity and ecotoxicology

  Project: Consultancy

  Project Details

  Description

  Besvarelse af spørgsmål om jordbundsinvertebrater og deres økologi og diversitet i landbrug og natur fra offentlige og private institutioner og personer.
  StatusActive
  Effective start/end date01/01/1997 → …

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.