Project Details

Description

I projektet undersøger jeg i bred forstand, hvad Åben Skole er, dvs. hvordan det bliver formuleret og legitimeret af politikere og centrale aktører i og omkring folkeskolen. Projektet fokuserer også på, hvordan skoletjenester arbejder og bliver til herunder, hvilke didaktiske overvejelser de må igennem, når de etableres og videreudvikles i lyset af Åben Skole. Dertil kommer, at jeg i projektet ud over klassiske kvalitative undersøgelsesformer også anvender arts-based research, der kombinerer kunst og forskning til at forstå og formidle kombinationen af pædagogisk viden og kunst, som det kommer til udtryk i Åben Skole. Projektet indeholder også et forskningsophold på University of British Columbia hos vært, professor Rita Irwin.
Projektets bredere sigte er at bidrage til at formulere en didaktik for kandidatuddannelsen i Didaktik, Materiel Kultur. For projektets fokus på museerne som steder, kunsten som pædagogisk og forskningsmæssig praksis samt inddragelsen af elevernes kropslighed er centralt både i Åben Skole og for materiel kultur didaktik.
StatusActive
Effective start/end date01/05/2014 → …

Funding

  • AUs Forskningsfond: DKK644,490.00

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.