Weine Dai

  1. 2020
  2. Published

    Dysfunctional cognitive control and reward processing in adolescents with Internet gaming disorder. / Li, Qi; Wang, Yong; Yang, Zhong; Dai, Weine; Zheng, Ya; Sun, Yuwei; Liu, Xun.

    In: Psychophysiology, Vol. 57, No. 2, e13469, 01.02.2020.

    Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review