Aarhus University Seal

Vibe Aarkrog

Associate Professor

Curriculum Vitae

Part time at the University and part time in the Ministry for Education

Født 1960


2003
Adjunktpædagogikum.

2002
Erhvervelse af ph.d.-graden på baggrund af ph.d.-afhandling: ” Mellem skole og praktik. Fire teoretiske forståelsesrammer til belysning af sammenhængen mellem skole og praktik i erhvervsuddannelserne.”

1987-88
Pædagogikum på Frederiksberg Gymnasium.

1987
Cand. Mag. i engelsk og pædagogik, Københavns Universitet.

1979
Nysproglig student, Roskilde Amtsgymnasium.


Ansættelser og deltagelse i større forskningsarbejder:
2005-
Lektor i erhvervsudannelsernes pædagogik. Se forskning

2005-

Studieleder for masteruddannelserne


2002-2005
Adjunkt i erhvervsuddannelsernes pædagogik, Institut for Pædagogisk Sociologi, DPU. Se forskning.

1994-2002
Projektleder i DEL-Analyse, DEL Har i denne periode hovedsageligt gennemført dokumentation, erfaringsopsamlinger og analyser i projekter om de merkantile og tekniske erhvervsuddannelser og om voksne i erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelserne. Projekterne omfatter dokumentation af implementering af erhvervsuddannelsesreformer i 1996 og 2000. Har særligt arbejdet med analyse af sammenhængen mellem og transfer fra skole til praktik, hvilket er tema for ph.d.-afhandling.

1991-94
Adjunkt i DEL, Region Øst. Underviste på pædagogisk grundkursus for erhvervssskolelærere og på en række pædagogiske efteruddannelseskurser. Gennemførte derudover forskellige udviklings- og dokumentationsprojekter, blandt andet i forbindelse med implementering af erhvervsuddannelsesreformen fra 1991.

1989-91
Forskningsassistent på Institut for pædagogik og psykologi, Danmarks Lærerhøjskole. Var blandt andet projektleder på evalueringen af UTB (uddannelsestilbud for ledige).

1988-90
Pædagogisk konsulent (halv tid) i Arbejdsmarkedsstyrelsen i forbindelse med projektet: P47 (den etårige arbejdsmarkedsuddannelse for kvinder).

Forskningsassistent (halv tid) på Institut for Pædagogik, Københavns Universitet i et forskningsprojekt om evaluering af efteruddannelseskurser i edb.


Forskningsnetværk og andre tillidserhverv:

2006
Repræsentant i Udvalget vedr. undersøgelse af produktionsskolesektoren i Undervisningsministeriet


2003
Network: Vocational education and culture

2003
Visionsgruppe om kompetencecenter, Industriens Uddannelser

2003
OECD temagruppe: Recognition of non-formal and informal learning

2002
HFI: netværk om eksplorativ pædagogik på handelsskolerne

2001-
Initiativtager til etablering af og daglig koorinator af det erhvervspædagogiske forskningsnetværk i Danmark.

2001
Deltagelse i LO’s tænketank om praktikpladsproblematikken.

1994-98
Ekstern konsulent i ’Oppfølgingsgruppen’ i forbindelse med implementering af den norske reform af ungdomsuddannelserne (Reform 94).