Ulf Simonsen

Professor

Curriculum Vitae

Uddannelse

1982 Udgået som student fra Silkeborg Amtsgymnasium.

1982-1991 Det Lægevidenskabelige studium, Aarhus Universitet. cand. med 1991.

1991-1994 Ph.D. studerende, Fysiologisk Institut, Universidad Complutense de Madrid.

1995-1996, 1997 Gennemgået turnusuddannelse og dermed autorisation til

selvstændigt virke som læge.

Fulgt 8 A-kurser indenfor Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi:

Akademisk Grad

1994 Doktor i medicin "Apto cum Laude", Medicinske Fakultet, Universidad Complutense de Madrid, Spanien

2006 Udnævnt til videnskabeligt medlem af Real Academica de Farmacia, Spanien

Ansættelser

1988-1990 Scholarstipend­iat på Farmakologisk Institut, Aarhus Universitet.

1991-1994 Ph.D. studium, Medicinske Fakultet, Universidad Complutense de Madrid. Afsluttet           december 1994 med "Apto cum Laude".

1992-1994 Vikar ved Fysiologisk Institut, Veterinære Fakultet, Universidad Complutense de Madrid.

1995 Arbejde som turnuslæge på Ortopædisk Afdeling, Silkeborg Centralsygehus og

       Hæmatologisk Afdeling, Århus Amtssygehus.

1996 1. Februar, Adjunkt på Farmakologisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus           Universitet.

1997  1. Februar til 1. august. Arbejde som turnuslæge i Almen Praksis, Vorup ved Randers.

1997 1. August. Adjunkt, Farmakologisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus           Universitet.

1998 1. November. Lektor, Farmakologisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus           Universitet.

2005 1. Juli. Professor, Farmakologisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus           Universitet.