Aarhus University Seal

Troels Kristensen

 1. 2022
 2. Published

  Environmental impact of dam-calf contact in organic dairy systems : A scenario study. / Mogensen, L.; Kudahl, A.; Kristensen, T. et al.

  In: Livestock Science, Vol. 258, 104890, 04.2022.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 3. Published

  From experiment to farm scale. / Kristensen, Troels.

  Act. 4.5 ed. Intern projekt rapport. Interreg., 2022. 20 p.

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommunication

 4. Published

  Klima- og miljøpåvirkning ved produktion af økologisk grisekød – år 2010 og 2020. / Andersen, Heidi Mai-Lis; Kongsted, Anne Grete; Mogensen, Lisbeth et al.

  Aarhus Universitet - DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 2022. 34 p. (Rådgivningsrapport fra DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 5. Published

  Fodring med græs giver mælk med en sundere ernæringsprofil. / Ploug Frydenberg, Rikke; Poulsen, Nina Aagaard; Larsen, Lotte Bach et al.

  In: Magasinet KVÆG, Vol. 2022, No. 1, 01.2022, p. 40-42.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleCommunication

 6. Published

  Vidensyntese om livscyklusvurderinger og klimaeffektivitet i landbrugssektoren : Del 2 Landbrugsproduktionen. / Kristensen, Troels; Mogensen, Lisbeth; Knudsen, Marie Trydeman.

  Aarhus Universitet - DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 2022. 37 p. (Rådgivningsrapport fra DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 7. Published
 8. 2021
 9. Published

  C-TOOL og muligheder for beregning af kulstoflagring på bedriftsniveau. / Jensen, Johannes Lund; Kristensen, Troels; Thers, Henrik et al.

  No. 2021-0318730, 2021. 8 p., Dec 15, 2021.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 10. Published

  Produktion af dansk lam : - produktionstal og klimapåvirkning. Case studier fra 9 bedrifter. / Kristensen, Troels; Jørgensen, Kirstine Flintholm.

  Aarhus Universitet - DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 2021. 27 p. (DCA rapport; No. 192).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 11. Published

  Shredding of grass-clover before ensiling : Effects on feed intake, digestibility, and methane production in dairy cows. / Hansen, Nikolaj Peder; Kristensen, Troels; Johansen, Marianne et al.

  In: Animal Feed Science and Technology, Vol. 282, 115124, 12.2021.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 12. Published

  Effect of two different feeding strategies on energy intake from pasture, feed efficiency and growth performance of growing-finishing pigs in a mobile pasture system. / Juul, L.; Kristensen, T.; Theil, P. K. et al.

  In: Livestock Science, Vol. 252, 104690, 10.2021.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 13. Published

  Environmental impact of Danish pork at slaughterhouse gate – a life cycle assessment following biological and technological changes over a 10-year period. / Dorca-Preda, Teodora; Mogensen, Lisbeth; Kristensen, Troels et al.

  In: Livestock Science, Vol. 251, 104622, 09.2021.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 14. Published

  Klima- og miljøpåvirkning ved produktion af grisekød – år 1990, 2005 og 2016 : Rådgivningsrapport fra DCA – National Center for Fødevarer og Jordbrug. / Andersen, Heidi Mai-Lis; Mogensen, Lisbeth; Kristensen, Troels.

  DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 2021. 28 p.

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 15. Published

  Green biorefining of grassland biomass. / Jørgensen, Uffe; Kristensen, Troels; Jørgensen, Johannes Ravn et al.

  DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 2021. 111 p. (DCA rapport; No. 193).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 16. Published

  Notat om drivhusgasudledningen, kvælstofudvaskningen og ammoniak-fordampningen ved reduktion af husdyrproduktion og ved reduceret foderimport til Danmark. / Jørgensen, Uffe; Børsting, Christian Friis; Lund, Peter et al.

  No. 2021-0223359, 2021. 26 p., Apr 15, 2021. (Rådgivningsnotat fra DCA – National Center for Fødevarer og Jordbrug).

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 17. Published

  Bidrag til MOF spm. 787 (alm. del) om arealanvendelse ud fra kostråd. / Mogensen, Lisbeth; Knudsen, Marie Trydeman; Kristensen, Troels.

  No. 2021-0219141, 2021. 17 p., Apr 12, 2021. (Rådgivningsnotat fra DCA – National Center for Fødevarer og Jordbrug).

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 18. Published

  Status på fem bæredygtighedsindikatorer for udvalgte arketyper af dansk griseproduktion. / Olsen, Jakob Vesterlund; Andersen, Heidi Mai-Lis; Schlægelberger, Sisse Villumsen et al.

  København : Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet, 2021. 28 p. (IFRO Rapport ; No. 295).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportResearch

 19. Published

  Carbon footprint, non-renewable energy and land use of dual-purpose cattle systems in Colombia using a life cycle assessment approach. / González-Quintero, Ricardo; Kristensen, Troels; Sánchez-Pinzón, María Solange et al.

  In: Livestock Science, Vol. 244, 104330, 02.2021.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 20. Published

  Projektrapport : Ernæringskvalitet af hjemmedyrket grovfoder i Sydgrønland. / Lehmann, Jesper Overgård; Andersen, Heidi Mai-Lis; Kristensen, Troels et al.

  Aarhus : Aarhus Universitet, 2021. 15 p.

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportResearch

 21. Published

  Klimapåvirkning ved produktion af slagtegrise. / Kristensen, Troels; Andersen, Heidi Mai-Lis; Mogensen, Lisbeth et al.

  2021Notat.

  Research output: Other contributionNet publication - Internet publicationCommunication

 22. Published

  Production of organic beef from dairy male calves – aiming at reduced carbon footprint. / Mogensen, Lisbeth; Kristensen, Troels; Kramer, Camilla et al.

  2021. Abstract from Organic Animal Husbandry systems - Ways to improvement, Rennes, France.

  Research output: Contribution to conferenceConference abstract for conferenceResearch

 23. Published

  Vidensyntese om livscyklusvurderinger og klimaeffektivitet i landbrugssektoren : Del 1 Fødevarer. / Mogensen, Lisbeth; Knudsen, Marie Trydeman; Hashemi, Fatemeh et al.

  DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 2021. 91 p. (DCA rapport; No. 200).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 24. 2020
 25. Published

  Miljøpåvirkning fra udendørs hold af grise – Del 2. / Kongsted, Anne Grete; Kristensen, Ib Sillebak; Pedersen, Birger Faurholt et al.

  DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 2020. 33 p.

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 26. Published

  Afledte effekter ved miljø- og klimavenlig landbrugspraksis på græsarealer. / Kristensen, Troels; Thomsen, Ingrid Kaag; Hansen, Elly Møller et al.

  No. 2020-0143581, 2020. 10 p., Oct 09, 2020.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 27. Published

  Opdatering af kvælstofudvaskning fra økologiske bedrifter. / Olesen, Jørgen E; Kristensen, Troels; Kristensen, Ib Sillebak et al.

  DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 2020. 58 p. (DCA rapport; No. 176).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 28. Published

  Dynamic sustainability assessment tool : Case study of green biorefineries in Danish agriculture. / Timma, Lelde; Dace, Elina; Kristensen, Troels et al.

  In: Sustainability (Switzerland), Vol. 12, No. 18, 7389, 09.2020.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 29. Published

  Estimering af national klimaeffekt for omlægning til økologisk jordbrug. / Kristensen, Troels; Lehmann, Jesper Overgård; Knudsen, Marie Trydeman et al.

  DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 2020. 37 p.

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 30. Published

  Bidrag til MOF spg. 8 i forbindelse med beslutningsforslag 15. / Jørgensen, Uffe; Kristensen, Troels; Jensen, Søren Krogh et al.

  No. 2020-0094295, 2020. 4 p., May 14, 2020.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 31. Published

  Feasibility of EVolutionary OPeration (EVOP) as a concept for herd-specific management in commercial dairy herds. / Østergaard, Søren; Lastein, Dorte Bay; Emanuelson, Ulf et al.

  In: Livestock Science, Vol. 235, 104004, 05.2020.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 32. Published

  Management af græs og græsning i økologiske besætninger afhængig af klimatiske forhold. / Kristensen, Troels; Eriksen, Jørgen; Johansen, Marianne et al.

  No. 2019-760-001193, 2020. 16 p., May 01, 2020.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 33. Published

  Opdatering af effekter og potentialer af klimavirkemidler til anvendelse i landbrug. / Hutchings, Nick; Lærke, Poul Erik; Munkholm, Lars Juhl et al.

  No. 2019-0035910, 2020. 23 p., Mar 02, 2020.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 34. Published

  Opdatering af baseline 2021. / Blicher-Mathiesen, Gitte; Christensen, Jesper Heile; Børgesen, Christen Duus et al.

  Aarhus : Aarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, 2020. 140 p. (Teknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi; No. 162).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportResearch

 35. Published

  Carcass weight of Greenlandic lambs in relation to grazing area biomass. / Lehmann, Jesper Overgård; Odgaard, Mette Vestergaard; Kristensen, Troels.

  In: Open Agriculture, Vol. 5, No. 1, 01.2020, p. 85-93.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 36. Published

  Baseline 2027 for udvalgte elementer. / Blicher-Mathiesen, Gitte; Sørensen, Peter; Kristensen, Troels et al.

  2020.

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissionedpeer-review

 37. Published

  Carbon footprint of protein from organic multispecies mixtures processed in a biorefinery. / Knudsen, Marie Trydeman; Ambye-Jensen, Morten; Kristensen, Troels et al.

  2020. Poster session presented at 12th International Conference on Life Cycle Assessment of Food 2020, Berlin, Germany.

  Research output: Contribution to conferencePosterResearch

 38. Published

  Effect of regrowth period for perennial ryegrass on yield and nutritive value of grass. / Hansen, Nikolaj Peder; Kristensen, Troels; Johansen, Marianne et al.

  Meeting the future demands for grassland production: Proceedings of the 28th General Meeting of the European Grassland Federation Helsinki, Finland 19-22 October 2020. ed. / P. Virkajärvi; K. Hakala; M. Hakojärvi; J. Helin; I. Herzon; V. Jokela; S. Peltonen; M. Rinne; M. Seppänen; J. Uusi-Kämppä. Wageningen Academic Publishers, 2020. p. 267-269 (Grassland Science in Europe, Vol. 25).

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingArticle in proceedingsResearchpeer-review

 39. 2019
 40. Published

  Miljøpåvirkning fra udendørs hold af grise - Del 1. / Kongsted, Anne Grete; Pedersen, Birger Faurholt; Kristensen, Ib Sillebak et al.

  No. 2019-0023177, 2019. 27 p., Dec 19, 2019.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 41. Published

  Græs som virkemiddel i kvælstofreguleringen (Del 1). / Thomsen, Ingrid Kaag; Pedersen, Birger Faurholt; Kristensen, Troels et al.

  No. 2019-760-001116, 2019. 19 p., Nov 20, 2019.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 42. Published

  Effect of early lactation milking frequency on peak milk yield and persistency of milk production. / Lehmann, Jesper Overgård; Mogensen, Lisbeth; Kristensen, Troels.

  2019. Abstract from 70th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, Gent, Belgium.

  Research output: Contribution to conferenceConference abstract for conferenceResearchpeer-review

 43. Published

  Environmental life cycle assessment of Danish pork – focusing on mitigation options. / Dorca-Preda, Teodora; Mogensen, Lisbeth; Kristensen, Troels et al.

  2019. 650 Abstract from 70th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science EAAP 2019, Ghent, Belgium, Ghent, Belgium.

  Research output: Contribution to conferenceConference abstract for conferenceResearchpeer-review

 44. Published

  Review: extended lactation in dairy cattle. / Sehested, J.; Gaillard, C.; Lehmann, J. O. et al.

  In: Animal, Vol. 13, No. S1, 01.07.2019, p. s65-s74.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 45. Published

  Enteric methane emission from Jersey cows during the spring transition from indoor feeding to grazing. / Szalanski, Marcin; Kristensen, Troels; Difford, Gareth et al.

  In: Journal of Dairy Science, Vol. 102, No. 7, 07.2019, p. 6319-6329.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 46. Published

  How to use NorFor feed values when analysing and reporting experimental results. / Weisbjerg, Martin Riis; Kristensen, Martin Øvli; Nielsen, N.I. et al.

  Proceedings of the 10th Nordic Feed Science Conference. ed. / Peter Udén; Torsten Eriksson; Rolf Spörndly; Bengt-Ove Rustas; Johanna Karlsson. Vol. 302 Swedish University of Agricultural Sciences, 2019. p. 104-108 (Rapport; No. 302).

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingArticle in proceedingsResearchpeer-review

 47. Published

  Performance and carcass quality of crossbred beef x Holstein bull and heifer calves in comparison with purebred Holstein bull calves slaughtered at 17 months of age in an organic production system. / Vestergaard, M.; Jørgensen, K. F.; Çakmakçı, C. et al.

  In: Livestock Science, Vol. 223, 05.2019, p. 184-192.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 48. Published

  Afklaring af om der er grundlag for en ny faglig opdatering af kvælstofudvaskning fra økologiske bedrifter. / Olesen, Jørgen E; Kristensen, Troels; Kristensen, Ib Sillebak et al.

  No. 2019-760-001010, 2019. 5 p.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 49. Published

  Fastlæggelse af dyrkningsperiode for landbrugsafgrøder under danske forhold. / Thomsen, Ingrid Kaag; Boelt, Birte; Hansen, Elly Møller et al.

  No. 2019-760-001228, 2019. 12 p., Mar 28, 2019.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 50. Published

  Effects of an individual cow concentrate strategy on production and behavior. / Henriksen, J. C.S.; Weisbjerg, M. R.; Løvendahl, P. et al.

  In: Journal of Dairy Science, Vol. 102, No. 3, 03.2019, p. 2155-2172.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 51. Published

  Greenlandic agriculture facing climate change: Challenges and prospects. / Lehmann, Jesper Overgård; Greve, Mogens Humlekrog; Kristensen, Troels et al.

  2019. Abstract from 10th Circumpolar Agriculture Conference, Rovaniemi, Finland.

  Research output: Contribution to conferenceConference abstract for conferenceResearch

 52. Published
 53. Published

  Extended lactations in dairy production : Economic, productivity and climatic impact at herd, farm and sector level. / Lehmann, Jesper Overgård; Mogensen, Lisbeth; Kristensen, Troels.

  In: Livestock Science, Vol. 220, 02.2019, p. 100-110.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 54. Published

  Økonomiske muligheder i forlænget laktation. / Lehmann, Jesper Overgård; Mogensen, Lisbeth; Kristensen, Troels.

  In: Ny KvægForskning, 02.2019.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperContribution to newspaper - Newspaper article

 55. Published

  Bidrag til oplysning af MOF spm. 265-267. / Knudsen, Marie Trydeman; Mogensen, Lisbeth; Kristensen, Troels et al.

  No. 2018-760-000948, 2019. 5 p., Jan 10, 2019.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 56. Published

  Effect of harvest time and shredding of grass-clover on feed intake and chewing time in dairy cows. / Hansen, Nikolaj Peder; Kristensen, Troels; Waldemar, Peter et al.

  In: Advances in Animal Biosciences, Vol. 10, No. 3, P 81, 2019, p. 554-554.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperConference abstract in journalResearchpeer-review

 57. Published

  Fremtidens helhedsorienterede og balancerede kvægproduktion. / Kristensen, Troels; Lehmann, Jesper Overgård; Mogensen, Lisbeth.

  Aarhus : DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 2019. 98 p. (DCA rapport; No. 146).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportResearch

 58. Published

  Herd factors influencing free fatty acid concentrations in bulk tank milk. / Wiking, Lars; Bjerring, Martin; Løkke, Mette Marie et al.

  In: Journal of Dairy Research, Vol. 86, No. 2, 0022029919000190, 2019, p. 226-232.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 59. Published

  Planning tool for calculating the carbon footprint from dairy farming based on input data for feed intake, housing and manure system. / Mogensen, Lisbeth; Dorca-Preda, Teodora; Kristensen, Troels.

  2019. Abstract from 8th International Symposium on Non-CO2 Greenhouse Gases (NCGG8), Amsterdam, Netherlands.

  Research output: Contribution to conferenceConference abstract for conferenceResearch

 60. 2018
 61. Published

  Virkemidler til reduktion af klimagasser i landbruget. / Olesen, Jørgen Eivind; Petersen, Søren O.; Lund, Peter et al.

  DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 2018. 119 p. (DCA rapport; No. 130).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 62. Published

  Practice of milking cows three times daily on Danish dairy farms. / Lehmann, Jesper Overgård; Mogensen, Lisbeth; Kristensen, Troels.

  2018. 392 Abstract from EAAP, Dubrovnik, Croatia.

  Research output: Contribution to conferenceConference abstract for conferenceResearchpeer-review

 63. Published

  Economic and climate effects of extended lactation strategies in high-yielding dairy cows. / Lehmann, Jesper Overgård; Kok, Akke; Mogensen, Lisbeth et al.

  2018. Abstract from Biology of lactation in farm animals (BOLFA), Dubrovnik, Croatia.

  Research output: Contribution to conferenceConference abstract for conferenceResearchpeer-review

 64. Published

  Hvilken effekt har CAP13+ reformen haft på næringsstoffer, klima og biodiversitet? / Dalgaard, Tommy; Andersen, Hans Estrup; Blicher-Mathiesen, Gitte et al.

  2018. 75 p.

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 65. Published

  Virkning af adgang til græsningsarealer i græsningssæsonen i økologisk mælkeproduktion. / Sørensen, Jan Tind; Nielsen, Bodil Højlund; Vaarst, Mette et al.

  No. 2018-760-000659, 2018. 34 p., Apr 30, 2018.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 66. Published

  Bæredygtighedsparametre for konventionelle fodermidler til kvæg. / Mogensen, Lisbeth; Knudsen, Marie Trydeman; Dorca-Preda, Teodora et al.

  DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 2018. 133 p. (DCA rapport; No. 116).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportResearch

 67. Published

  Effect of two different feeding strategies on growing-finishing pigs in a rotational pasture system. / Juul, Lone; Kristensen, Troels; Therkildsen, Margrethe et al.

  2018. 138 Abstract from 69th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science EAAP 2018, Dubrovnik, Croatia.

  Research output: Contribution to conferenceConference abstract for conferenceResearchpeer-review

 68. Published

  Extended lactation in dairy cattle production: Results from the Danish Reprolac project. / Sehested, Jakob; Gaillard, C; Lehmann, Jesper Overgård et al.

  2018. Abstract from Biology of lactation in farm animals (BOLFA), Dubrovnik, Croatia.

  Research output: Contribution to conferenceConference abstract for conferenceResearch

 69. Published

  Food Waste in the Danish Primary Production and Food Industries. / Borum, Anna; Mogensen, Lisbeth; Kristensen, Troels et al.

  143 ed. DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 2018. 77 p.

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissionedpeer-review

 70. Published

  Kan reduktionsmålsætninger for nitratudvaskning til Limfjorden opfyldes ved øget dyrkning af biomasse. / Børgesen, Christen Duus; Dalgaard, Tommy; Pedersen, Birger Faurholt et al.

  DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 2018. 83 p. (DCA rapport; No. 131).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 71. Published

  Planning tool for calculating carbon footprint of milk and meat. / Mogensen, Lisbeth; Dorca-Preda, Teodora; Knudsen, Marie Trydeman et al.

  2018. 369 Abstract from 69th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science EAAP 2018, Dubrovnik, Croatia.

  Research output: Contribution to conferenceConference abstract for conferenceResearch

 72. 2017
 73. Published

  Impaired milk quality and cheese making properties is not a concern for managing cows for 15 or 18 months calving intervals. / de Moura Maciel, Guilherme; Mogensen, Lisbeth; Lehmann, Jesper Overgård et al.

  In: International Dairy Journal, Vol. 70, 07.2017, p. 2-11.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 74. Published

  Multivariate dynamic linear models for estimating the effect of experimental interventions in an evolutionary operations setup in dairy herds. / Stygar, Anna Helena; Krogh, Mogens Agerbo; Kristensen, Troels et al.

  In: Journal of Dairy Science, Vol. 100, No. 7, 07.2017, p. 5758-5773.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 75. Published

  Kortlægning af proteinværdikæder. / Hermansen, John Erik; Mogensen, Lisbeth; Knudsen, Marie Trydeman et al.

  No. 2017-760-000132, 2017. 17 p., Jun 30, 2017.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 76. Published

  Er malkning 3x dagligt optimalt? / Kristensen, Troels; Lehmann, Jesper Overgård; Mogensen, Lisbeth.

  2017.

  Research output: Other contributionNet publication - Internet publicationCommunication

 77. Published

  Ressourcekredsløbet i dansk landbrug. / Hermansen, John Erik; Kristensen, Ib Sillebak; Kristensen, Troels.

  No. 2017-760-000234, 2017. 4 p., Jun 01, 2017.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 78. Published
 79. Published

  Review: Mechanical treatment of grasses and clovers to produce high-quality silage for dairy cows. / Lehmann, Jesper Overgård; Kristensen, Troels; Weisbjerg, Martin Riis.

  2017. 20 p.

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommunication

 80. Published

  A path devising farm-adaptions to ensure economic viability and less environmental impact. / Lehmann, Jesper Overgård; Kristensen, Troels.

  Book of Abstracts of the 68th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science. Vol. 23 2017. ed. Wageningen Academic Publishers, 2017. p. 168-168.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingConference abstract in proceedingsResearchpeer-review

 81. Published

  Challenges for livestock production and animal science in a low carbon economy. / Hermansen, John Erik; Kristensen, Troels; Knudsen, Marie Trydeman.

  A new view of animal science: Challenges and perspectives. 2017. p. 83.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingConference abstract in proceedingsResearch

 82. Published

  Cow, herd and farm level productivity, efficiency and greenhouse gas emission of different strategies for extended lactation. / Lehmann, Jesper Overgård; Mogensen, Lisbeth; Kristensen, Troels.

  2017. Abstract from American Dairy Science Association Annual Meeting, Pittsburgh, Pennsylvania, United States.

  Research output: Contribution to conferenceConference abstract for conferenceResearch

 83. Published

  Early lactation production, health, and welfare characteristics of cows selected for extended lactation. / Lehmann, Jesper Overgård; Mogensen, Lisbeth; Kristensen, Troels.

  In: Journal of Dairy Science, Vol. 100, No. 2, 2017, p. 1487-1501.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 84. Published

  Grovfoderproduktionen på danske malkekvægbedrifter. / Kristensen, Troels; Sørensen, Linda Søndergaard.

  2017.

  Research output: Other contributionNet publication - Internet publicationCommunication

 85. Published

  Hvilke veje kan vi gå for at reducere klimabelastningen fra kvægbruget? / Lund, Peter; Kristensen, Troels.

  In: moMentum+, Vol. Nr. 1 2017, 2017, p. 35-38.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleCommunication

 86. Published

  Malkekøer og afgræsning. / Kristensen, Troels; Sørensen, Linda Søndergaard.

  2017.

  Research output: Other contributionNet publication - Internet publicationCommunication

 87. Published

  Methane emission in Jersey cows during spring transition from in-door feeding to grazing. / Szalanski, Marcin; Kristensen, Troels; Difford, Gareth et al.

  Book of Abstracts of the 68th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science. Vol. 23 2017. ed. Wageningen Academic Publishers, 2017. p. 148-148.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingConference abstract in proceedingsResearchpeer-review

 88. 2016
 89. Published
 90. Published

  Den hidtidige danske klimaindsats på landbrugsområdet. / Olesen, Jørgen Eivind; Gyldenkærne, Steen; Mikkelsen, Mette Hjorth et al.

  No. 147510, 2016. 11 p., Dec 08, 2016.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 91. Published

  Bedre grovfoder med mekanisk behandling. / Weisbjerg, Martin Riis; Larsen, Uffe; Kristensen, Troels.

  In: Ny KvægForskning, Vol. 4, No. 14. årgang, 09.2016, p. 3-3.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleCommunication

 92. Published

  God effekt af AAT-rig kraftfodertildeling i tidlig laktation. / Kristensen, Troels.

  2016Elektronisk nyhedsbrev.

  Research output: Other contributionNet publication - Internet publicationResearch

 93. Published
 94. Published

  Bemærkninger til udkast til klimafremskrivning fra EU-Kommissionen. / Mikkelsen, Mette Hjorth; Gyldenkærne, Steen; Jørgensen, Uffe et al.

  No. 1596869, 2016. 11 p., Jan 11, 2016.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 95. Published

  Effect of calving interval and parity on milk yield per feeding day in Danish commercial dairy herds. / Lehmann, Jesper Overgård; G. Fadel, J.; Mogensen, Lisbeth et al.

  In: Journal of Dairy Science, Vol. 99, 2016, p. 621-633.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 96. Published

  Effect of feed ration composition on sustainability. / Mogensen, Lisbeth; Knudsen, Marie Trydeman; Kristensen, Ib Sillebak et al.

  In: EAAP Book of Abstracts, No. 22, 2016, p. 137.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperConference abstract in journalResearchpeer-review

 97. Published

  Extended lactation in dairy cows. / Sehested, Jakob; Gaillard, Charlotte; Kristensen, Troels et al.

  In: EAAP Book of Abstracts, No. 22, 2016, p. 369.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperConference abstract in journalResearchpeer-review

 98. Published

  Forlænget laktation - en lovende strategi til bedre økonomi. / Kristensen, Troels; Lehmann, Jesper Overgård.

  In: Ny KvægForskning, Vol. 14, No. 1, 2016.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleCommunication

 99. Published

  Greenhouse gas emissions and land use from confinement dairy farms in the Guanzhong plain of China – using a life cycle assessment approach. / Wang, Xiaoqin; Kristensen, Troels; Mogensen, Lisbeth et al.

  In: Journal of Cleaner Production, Vol. 113, 2016, p. 577-586.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 100. Published

  Herd dynamics and economics of different strategies for managing a herd for extended lactation. / Lehmann, Jesper Overgård; Mogensen, Lisbeth; Østergaard, Søren et al.

  In: EAAP Book of Abstracts, No. 22, 2016, p. 377.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperConference abstract in journalResearchpeer-review

 101. Published

  Longevity: a physiological and management perspective. / Sehested, Jakob; Gaillard, Charlotte; Kristensen, Troels et al.

  2016. Abstract from 67th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, Belfast, United Kingdom.

  Research output: Contribution to conferenceConference abstract for conferenceResearch

 102. Published

  Muligheder for klimatilpasning i landbrugserhvervet - status og handlemuligheder. Tjele: Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi / Naalakkersuisut: The Government of Greenland. / Lehmann, Jesper Overgård; Sharif, Behzad; Kjeldsen, Chris et al.

  2016. 50 p.

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 103. Published

  Production, health and welfare characteristics of cows selected for extended lactation. / Lehmann, Jesper Overgård; Mogensen, Lisbeth; Kristensen, Troels.

  In: EAAP Book of Abstracts, No. 22, 2016, p. 370.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperConference abstract in journalResearchpeer-review

 104. Published

  Svar på spørgsmål til Baselinerapport fra MFVM den 2. december 2015. / Olesen, Jørgen Eivind; Børgesen, Christen Duus; Kristensen, Troels et al.

  2016. 13 p., (Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi).

  Research output: Memorandum/expositionMemorandumpeer-review

 105. 2015
 106. Published

  Udbytter på græsarealer – omdriftsgræs og vedvarende græsarealer. / Søegaard, Karen; Kristensen, Troels.

  No. 1501546, 2015. 9 p., Aug 21, 2015.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 107. Published

  Comparison of growth performance and carcass quality of crossbred and purebred beef calves reared under organic conditions. / Cakmakci, C; Jørgensen, Kirstine Flintholm; Kristensen, Troels et al.

  Abstract book . 2015. p. 107-107.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingConference abstract in proceedingsResearch

 108. Published

  New feeding concepts for unweaned dairy calves which challenge current thinking on calf nutrition. / Vestergaard, Mogens; Sehested, Jakob; Kristensen, Troels et al.

  2015. Abstract from Australian Association of Ruminant Nutrition 2015, Seminar, Attwood, Australia.

  Research output: Contribution to conferenceConference abstract for conferenceResearch

Previous 1 2 3 4 5 Next