Department of Law

Torsten Iversen

!!Institutleder, Professor

Curriculum Vitae

 

Født

3. juli 1963

 

Nationalitet

Dansk

 

Uddannelse

2000Dr. jur., Aarhus Universitet
1995Ph.d.-grad, Aarhus Universitet
1992Advokatbestalling
1991LL.M. ved Johann Wolfgang Goethe-Universität, Frankfurt am Main, Tyskland
1988Cand. jur., Aarhus Universitet

 

Akademiske stillinger

2006-Professor, Juridisk Institut, Aarhus Universitet
2002-2006Institutleder, Juridisk Institut, Aarhus Universitet
1998-2002Professor, Juridisk Institut, Afdelingen for Privatret, Aarhus Universitet
1994-1998Lektor, Juridisk Institut, Afdelingen for Privatret, Aarhus Universitet
1992-1994Adjunkt, Juridisk Institut, Afdelingen for Privatret, Aarhus Universitet

 

Akademiske hverv

 • Viceinstitutleder for Forskning, Juridisk Institut (2014-)
 • Medlem af Det Juridiske Fagstudienævn

 

Forskningsområder

 • International handelsret
 • Aftaleret
 • Entrepriseret
 • Finansieringsret
 • Formueret
 • Køberet

 

Undervisningsområder

 • Aftaleret
 • Entrepriseret
 • Erstatningsret
 • Finansieringsret
 • Forsikringsret
 • Konkurs
 • Kreditor- og omsætningsbeskyttelse
 • Obligationsret (misligholdelseslæren)

 

Diverse

 • Voldgiftsdommer
 • Formand for Det Finansielle Virksomhedsråd / Det Finansielle Råd (01.01.2003 til 30.06.2014), udpeget af Erhvervs- og Økonomiministeren / Erhvervs- og Vækstministeren
 • Medlem af Procesbevillingsnævnet (2006-2009)
 • Medlem af bestyrelsen for Det danske Selskab for Byggeret (2002-)
 • Medlem af bestyrelsen for Jurist- og Økonomforbundets Forlag (2002-2016)
 • Medlem af redaktionskomiteen for T:BB (Tidsskrift for Bolig- og Byggeret) (2000-)
 • Medlem af Det Rådgivende Udvalg ved Center for Pensionsret, Det juridiske Fakultet, Københavns Universitet (2009-2013)
 • Medlem af faggruppe 20 (retsvidenskab) under Forsknings- og Innovationsstyrelsens program for udvikling af den bibliometriske forskningsindikator (2008-2016)
 • Medlem af referencegruppe vedr. betænkning om de nordiske landes forbehold over for CISG del II (2008-2009)

 

Research outputs

Det offentliges ansvar for selvstændigt virkende tredjemænd

Kristensen, L. H. & Iversen, T., 2020, Festskrift til Karsten Revsbech. Jensen, M. H., Madsen, H. B. & Mørup, S. H. (eds.). København: Djøf Forlag, p. 581-596

Festskrift til Bent Iversen

Iversen, T. (ed.), Karstoft, S. (ed.) & Madsen, L. H. G. (ed.), 2019, Djøf Forlag. 542 p.

Misligholdelse og fordringshavermora

Iversen, T., 2019, Festskrift til Bent Iversen. Iversen, T., Karstoft, S. & Madsen, L. H. G. (eds.). Kbh.: Djøf Forlag, p. 127-150 24 p.

Obligationsret 1. del: På grundlag af Bernhard Gomards obligationsret

Iversen, T., 2019, 6. ed. Djøf Forlag. 446 p.

Obligationsret 2. del: På grundlag af Bernhard Gomards obligationsret

Iversen, T., 2019, 6. ed. Djøf Forlag. 447 p.

Produktansvar

Iversen, T. & Kristensen, L. H., 2019, Formueretlige emner. Iversen, T. (ed.). 9. ed. København: Djøf Forlag, p. 27-56 30 p.

Et obligationsretligt program

Iversen, T., 20 Sep 2018, Festskrift til Mads Bryde Andersen. Udsen, H., Christensen, J. S., Hansen, J. L., Iversen, T. & Nielsen, L. (eds.). Djøf Forlag, p. 503-523 21 p.

Forord: Introduktion til TBB's særnummer om udkastene til AB 18 og ABR 18

Iversen, T., 30 Apr 2018, In: Tidsskrift for Bolig- og Byggeret. Særnummer/2018, p. 295-298 4 p.

Om AB-udkastet og dets forhold til lovgivningen samt til andre aftaler

Iversen, T., 30 Apr 2018, In: Tidsskrift for Bolig- og Byggeret. Særnummer/2018, p. 398-410 13 p.

Strejftog i AB-udkastet - forbedringer eller forringelser? - forenklinger eller forviklinger?

Iversen, T., 30 Apr 2018, In: Tidsskrift for Bolig- og Byggeret. Særnummer/2018, p. 310-325 16 p.

Struktur og sprog i AB-udkastet

Iversen, T., 30 Apr 2018, In: Tidsskrift for Bolig- og Byggeret. Særnummer/2018, p. 326-343 18 p.

Udvalgte emner: garantier, teknikerfuldmagt, forsinkelse og anden misligholdelse

Iversen, T., 30 Apr 2018, In: Tidsskrift for Bolig- og Byggeret. Særnummer/2018, p. 383-397 15 p.

Obligationsret 3. del: på grundlag af Bernhard Gomards Obligationsret

Iversen, T., 8 Feb 2018, 3. ed. København: Djøf Forlag. 404 p.

Brexit - i lyset af gældende dansk kontraktsret

Kristensen, L. H. & Iversen, T., 2017, In: Ugeskrift for Retsvæsen. 27-29, p. 281-286 6 p., U.2017B.281.

Lærebog i dansk og international køberet

Kristensen, L. H., Nielsen, A-D. B. & Iversen, T., 2017, 5. ed. København: Djøf Forlag. 351 p.

Obligationsret 4. del

Gomard, B. & Iversen, T., 2017, 2 ed. København: Djøf Forlag. 124 p.

Entreprise

Iversen, T., 2016, Formueretlige emner. Madsen, P. B. (ed.). 8 ed. Kbh.: Djøf Forlag, p. 97-138 42 p.

Entrepriseretten

Iversen, T., 2016, Kbh.: Djøf Forlag. 949 p.

Hartvig Frisch og "Athenernes Statsforfatning": en politiker, et forfatterskab og en disputats

Iversen, T., 2016, Festskrift til Jens Peter Christensen. Jensen, M. H., Mørup, S. H. & Dahl, B. (eds.). Kbh.: Djøf Forlag, p. 87-110 24 p.

Obligationsret

Gomard, B. & Iversen, T., 2016, 5 ed. Kbh.: Djøf Forlag. 325 p.

Anmeldelse af Viggo Hagstrøm og Herman Bruserud: Entrepriserett (2014)

Iversen, T., 2015, In: Tidsskrift for Rettsvitenskap. 128, p. 247-256 9 p.

Erstatningens omfang ifølge CISG

Iversen, T., 2015, A Tribute to Joseph M. Lookofsky. Andersen, M. B. & Henschel, R. F. (eds.). København: Djøf Forlag, p. 221-241 20 p.

Juridiske øvelsesopgaver. Aftale-, erstatnings- og køberet: 1. år af bacheloruddannelsen

Isager, H., Iversen, T., Karstoft, S. & Kristensen, L. H., 2015, 4. ed. København: Djøf Forlag. 203 p.

Kommentar til aftaleloven

Iversen, T. & Kristensen, L. H., 2015, Karnovs Lovsamling. København: Karnov Group, 167 p.

Reform af de nordiske aftalelove - pro et contra

Iversen, T., 2015, Aftaleloven 100 år: Baggrund, status, udfordringer, fremtid. Andersen, M. B., Bärlund, J., Flodgren, B. & Giertsen, J. (eds.). København: Djøf Forlag, p. 349-369 21 p.

Anlegerschutz durch Haftung nach deutschem und europäischem Kapitalmarktrecht

Iversen, T., 2014, In: Versicherungsrecht Schriftenreihe. 4 p.

CISG art. 79 and Hardship

Iversen, T., 2014, The CISG Convention and Domestic Contract Law: Harmony, cross-inspiration or discord?. Lookofsky, J. & Andersen, M. B. (eds.). Kbh.: Djøf Forlag, p. 219-224 6 p.

Erstatning for rene økonomiske skader

Iversen, T., 2014. 16 p.

Voldgiftsklausulers rækkevidde: Er tiden inde til en nyorientering, hvad angår fortolkningen af voldgiftsklausuler?

Iversen, T. & Andersen, M. B., 2014, In: Ugeskrift for Retsvæsen. 148, 38, p. 317-326 10 p., U.2014B.317.

Ansættelsesret

Liin, B. & Iversen, T., 2013, Formueretlige emner. Madsen, P. B. (ed.). 7. ed. Djøf Forlag, p. 191-235 44 p.

Den negative og den positive interesse

Iversen, T., 2013, In: Tidsskrift for Rettsvitenskap. 126, 4-5, p. 449-474 25 p.

Entreprenørens indsigelsespligt ved projektmangler

Iversen, T., 2013, In: Ugeskrift for Retsvæsen. 147, 40, p. 351-360 10 p., U.2013B.351.

Entreprenørens projekteringsansvar

Iversen, T., 2013, In: Ugeskrift for Retsvæsen. 147, U.2013B.373, p. 373-382 10 p.

Entreprise

Iversen, T., 2013, Formueretlige emner. Madsen, P. B. (ed.). 7. ed. Khb.: Djøf Forlag, p. 81-128 47 p.

Juridiske øvelsesopgaver. Aftale- og erstatningsret

Isager, H., Iversen, T., Karstoft, S. & Kristensen, L. H., 2013, 3. ed. København: Djøf Forlag. 152 p.

Anmeldelse af Steffen Pihlblad m.fl.: "Praktisk voldgiftsret"

Iversen, T., 2012, In: Ugeskrift for Retsvæsen. 146, U.2012B.117/2, p. 117 1 p.

Erstatningsudmåling i kontraktsforhold

Iversen, T., 2012, In: Ugeskrift for Retsvæsen. 146, 27,28,29, p. 271-280 10 p., U.2012B.271.

Haftung und Versicherung im IT-Bereich - dänisches Recht

Iversen, T., 2011. 5 p.

Lærebog i dansk og international køberet

Kristensen, L. H., Nielsen, A-D. B. & Iversen, T., 2011, 4. ed. København: Djøf Forlag. 330 p.

Obligationsret 2. del: Misligholdelse

Iversen, T. & Gomard, B., 2011, 4 ed. København: Djøf Forlag. 376 p.

Ansættelsesret

Iversen, T., 2010, Formueretlige emner. Madsen, P. B. (ed.). 6 ed. København: Djøf Forlag, p. 167-210 44 p.

Entreprise

Iversen, T., 2010, Formueretlige emner. Madsen, P. B. (ed.). 6 ed. København: Djøf Forlag, p. 79-124 46 p.

Karlsruher Forum 2009: Managerhaftung

Iversen, T., 2010, In: Versicherungsrecht Schriftenreihe. 43, p. 123-127 5 p.

Lidt om risiko og ansvar i entrepriseforhold

Iversen, T., 2010, På rett grunn: Festskrift til Norsk Forening for Bygge- og Entrepriserett. Barbo, J. E. & Simonsen, L. (eds.). Oslo: Gyldendal Akademisk, p. 259-279 21 p.