Department of Law

Torsten Iversen

Professor

Curriculum Vitae

 

Født

3. juli 1963

 

Nationalitet

Dansk

 

Uddannelse

2000Dr. jur., Aarhus Universitet
1995Ph.d.-grad, Aarhus Universitet
1992Advokatbestalling
1991LL.M. ved Johann Wolfgang Goethe-Universität, Frankfurt am Main, Tyskland
1988Cand. jur., Aarhus Universitet

 

Akademiske stillinger

2006-Professor, Juridisk Institut, Aarhus Universitet
2002-2006Institutleder, Juridisk Institut, Aarhus Universitet
1998-2002Professor, Juridisk Institut, Afdelingen for Privatret, Aarhus Universitet
1994-1998Lektor, Juridisk Institut, Afdelingen for Privatret, Aarhus Universitet
1992-1994Adjunkt, Juridisk Institut, Afdelingen for Privatret, Aarhus Universitet

 

Akademiske hverv

 • Viceinstitutleder for Forskning, Juridisk Institut (2014-)
 • Medlem af Det Juridiske Fagstudienævn

 

Forskningsområder

 • International handelsret
 • Aftaleret
 • Entrepriseret
 • Finansieringsret
 • Formueret
 • Køberet

 

Undervisningsområder

 • Aftaleret
 • Entrepriseret
 • Erstatningsret
 • Finansieringsret
 • Forsikringsret
 • Konkurs
 • Kreditor- og omsætningsbeskyttelse
 • Obligationsret (misligholdelseslæren)

 

Diverse

 • Voldgiftsdommer
 • Formand for Det Finansielle Virksomhedsråd / Det Finansielle Råd (01.01.2003 til 30.06.2014), udpeget af Erhvervs- og Økonomiministeren / Erhvervs- og Vækstministeren
 • Medlem af Procesbevillingsnævnet (2006-2009)
 • Medlem af bestyrelsen for Det danske Selskab for Byggeret (2002-)
 • Medlem af bestyrelsen for Jurist- og Økonomforbundets Forlag (2002-2016)
 • Medlem af redaktionskomiteen for T:BB (Tidsskrift for Bolig- og Byggeret) (2000-)
 • Medlem af Det Rådgivende Udvalg ved Center for Pensionsret, Det juridiske Fakultet, Københavns Universitet (2009-2013)
 • Medlem af faggruppe 20 (retsvidenskab) under Forsknings- og Innovationsstyrelsens program for udvikling af den bibliometriske forskningsindikator (2008-2016)
 • Medlem af referencegruppe vedr. betænkning om de nordiske landes forbehold over for CISG del II (2008-2009)

 

Research outputs

Festskrift til Bent Iversen

Iversen, T. (ed.), Karstoft, S. (ed.) & Madsen, L. H. G. (ed.), 2019, Djøf Forlag. 542 p.

Misligholdelse og fordringshavermora

Iversen, T., 2019, Festskrift til Bent Iversen. Iversen, T., Karstoft, S. & Madsen, L. H. G. (eds.). Kbh.: Djøf Forlag, p. 127-150 24 p.

Obligationsret 1. del: På grundlag af Bernhard Gomard: Obligationsret

Iversen, T., 2019, 6. ed. Djøf Forlag. 466 p.

Obligationsret 2. del: På grundlag af Bernhard Gomard: Obligationsret

Iversen, T., 2019, 5. ed. Djøf Forlag. 447 p.

Et obligationsretligt program

Iversen, T., 20 Sep 2018, Festskrift til Mads Bryde Andersen. Udsen, H., Christensen, J. S., Hansen, J. L., Iversen, T. & Nielsen, L. (eds.). Djøf Forlag, p. 503-523 21 p.

Forord: Introduktion til TBB's særnummer om udkastene til AB 18 og ABR 18

Iversen, T., 30 Apr 2018, In : Tidsskrift for Bolig- og Byggeret. Særnummer/2018, p. 295-298 4 p.

Om AB-udkastet og dets forhold til lovgivningen samt til andre aftaler

Iversen, T., 30 Apr 2018, In : Tidsskrift for Bolig- og Byggeret. Særnummer/2018, p. 398-410 13 p.

Strejftog i AB-udkastet - forbedringer eller forringelser? - forenklinger eller forviklinger?

Iversen, T., 30 Apr 2018, In : Tidsskrift for Bolig- og Byggeret. Særnummer/2018, p. 310-325 16 p.

Struktur og sprog i AB-udkastet

Iversen, T., 30 Apr 2018, In : Tidsskrift for Bolig- og Byggeret. Særnummer/2018, p. 326-343 18 p.

Udvalgte emner: garantier, teknikerfuldmagt, forsinkelse og anden misligholdelse

Iversen, T., 30 Apr 2018, In : Tidsskrift for Bolig- og Byggeret. Særnummer/2018, p. 383-397 15 p.

Obligationsret 3. del: på grundlag af Bernhard Gomards Obligationsret

Iversen, T., 8 Feb 2018, 3. ed. København: Djøf Forlag. 404 p.

Brexit - i lyset af gældende dansk kontraktsret

Kristensen, L. H. & Iversen, T., 2017, In : Ugeskrift for Retsvæsen. 27-29, p. 281-286 6 p., U.2017B.281.

Lærebog i dansk og international køberet

Kristensen, L. H., Nielsen, A-D. B. & Iversen, T., 2017, 5. ed. København: Djøf Forlag. 351 p.

Obligationsret 4. del

Gomard, B. & Iversen, T., 2017, 2 ed. København: Djøf Forlag. 124 p.

Entreprise

Iversen, T., 2016, Formueretlige emner. Madsen, P. B. (ed.). 8 ed. Kbh.: Djøf Forlag, p. 97-138 42 p.

Entrepriseretten

Iversen, T., 2016, Kbh.: Djøf Forlag. 949 p.

Hartvig Frisch og "Athenernes Statsforfatning": en politiker, et forfatterskab og en disputats

Iversen, T., 2016, Festskrift til Jens Peter Christensen. Jensen, M. H., Mørup, S. H. & Dahl, B. (eds.). Kbh.: Djøf Forlag, p. 87-110 24 p.

Obligationsret

Gomard, B. & Iversen, T., 2016, 5 ed. Kbh.: Djøf Forlag. 325 p.

Anmeldelse af Viggo Hagstrøm og Herman Bruserud: Entrepriserett (2014)

Iversen, T., 2015, In : Tidsskrift for Rettsvitenskap. 128, p. 247-256 9 p.

Erstatningens omfang ifølge CISG

Iversen, T., 2015, A Tribute to Joseph M. Lookofsky. Andersen, M. B. & Henschel, R. F. (eds.). København: Djøf Forlag, p. 221-241 20 p.

Juridiske øvelsesopgaver. Aftale-, erstatnings- og køberet: 1. år af bacheloruddannelsen

Isager, H., Iversen, T., Karstoft, S. & Kristensen, L. H., 2015, 4. ed. København: Djøf Forlag. 203 p.

Kommentar til aftaleloven

Iversen, T. & Kristensen, L. H., 2015, Karnovs Lovsamling. København: Karnov Group, 167 p.

Reform af de nordiske aftalelove - pro et contra

Iversen, T., 2015, Aftaleloven 100 år: Baggrund, status, udfordringer, fremtid. Andersen, M. B., Bärlund, J., Flodgren, B. & Giertsen, J. (eds.). København: Djøf Forlag, p. 349-369 21 p.

Anlegerschutz durch Haftung nach deutschem und europäischem Kapitalmarktrecht

Iversen, T., 2014, In : Versicherungsrecht Schriftenreihe. 4 p.

CISG art. 79 and Hardship

Iversen, T., 2014, The CISG Convention and Domestic Contract Law: Harmony, cross-inspiration or discord?. Lookofsky, J. & Andersen, M. B. (eds.). Kbh.: Djøf Forlag, p. 219-224 6 p.

Erstatning for rene økonomiske skader

Iversen, T., 2014. 16 p.

Voldgiftsklausulers rækkevidde: Er tiden inde til en nyorientering, hvad angår fortolkningen af voldgiftsklausuler?

Iversen, T. & Andersen, M. B., 2014, In : Ugeskrift for Retsvæsen. 148, 38, p. 317-326 10 p., U.2014B.317.

Ansættelsesret

Liin, B. & Iversen, T., 2013, Formueretlige emner. Madsen, P. B. (ed.). 7. ed. Djøf Forlag, p. 191-235 44 p.

Den negative og den positive interesse

Iversen, T., 2013, In : Tidsskrift for Rettsvitenskap. 126, 4-5, p. 449-474 25 p.

Entreprenørens indsigelsespligt ved projektmangler

Iversen, T., 2013, In : Ugeskrift for Retsvæsen. 147, 40, p. 351-360 10 p., U.2013B.351.

Entreprenørens projekteringsansvar

Iversen, T., 2013, In : Ugeskrift for Retsvæsen. 147, U.2013B.373, p. 373-382 10 p.

Entreprise

Iversen, T., 2013, Formueretlige emner. Madsen, P. B. (ed.). 7. ed. Khb.: Djøf Forlag, p. 81-128 47 p.

Juridiske øvelsesopgaver. Aftale- og erstatningsret

Isager, H., Iversen, T., Karstoft, S. & Kristensen, L. H., 2013, 3. ed. København: Djøf Forlag. 152 p.

Anmeldelse af Steffen Pihlblad m.fl.: "Praktisk voldgiftsret"

Iversen, T., 2012, In : Ugeskrift for Retsvæsen. 146, U.2012B.117/2, p. 117 1 p.

Erstatningsudmåling i kontraktsforhold

Iversen, T., 2012, In : Ugeskrift for Retsvæsen. 146, 27,28,29, p. 271-280 10 p., U.2012B.271.

Haftung und Versicherung im IT-Bereich - dänisches Recht

Iversen, T., 2011. 5 p.

Lærebog i dansk og international køberet

Kristensen, L. H., Nielsen, A-D. B. & Iversen, T., 2011, 4. ed. København: Djøf Forlag. 330 p.

Obligationsret 2. del: Misligholdelse

Iversen, T. & Gomard, B., 2011, 4 ed. København: Djøf Forlag. 376 p.

Ansættelsesret

Iversen, T., 2010, Formueretlige emner. Madsen, P. B. (ed.). 6 ed. København: Djøf Forlag, p. 167-210 44 p.

Entreprise

Iversen, T., 2010, Formueretlige emner. Madsen, P. B. (ed.). 6 ed. København: Djøf Forlag, p. 79-124 46 p.

Karlsruher Forum 2009: Managerhaftung

Iversen, T., 2010, In : Versicherungsrecht Schriftenreihe. 43, p. 123-127 5 p.

Lidt om risiko og ansvar i entrepriseforhold

Iversen, T., 2010, På rett grunn: Festskrift til Norsk Forening for Bygge- og Entrepriserett. Barbo, J. E. & Simonsen, L. (eds.). Oslo: Gyldendal Akademisk, p. 259-279 21 p.