Department of Biology

Aarhus University Seal

Torben Vang

Effekten af hydraulisk kontrol på den vertikale fordeling og sammensætning af fytoplankton og zooplanktonsamfundene i Lillebælt

Research output: Contribution to conferenceConference abstract for conferenceResearch

Effekten af strømbetinget opblanding på fytoplankton og zooplankton sammensætningen i en lagdelt vandsøjle blev undersøgt i Lillebælt i april 2015. De hydrografiske forhold blev kortlagt gennem kontinuerlige målinger med ADCP og undulerende CTD (Scanfish III) langs et transekt fra Tragten nord for Fredericia til det centrale Lillebælt. Vandprøver til analyse af fytoplankton blev taget fra tre strata med CTD forsynet med en rosette med Niskin
-vandhentere og zooplankton blev indsamlet med et Multinet-maxi (HydroBios, Kiel) fra 9 strata i vandsøjlen. Under kraftig sydgående strøm viste hydrografien forekomst af hydraulisk kontrol, med et kontrolpunkt ved indgangen til Snævringen, og en total opblanding af den før kontrolpunktet stærkt lagdelte vandsøjle til følge. Fluorescensen steg som følge heraf i de
nedre vandlag. Fytoplankton-forekomsten i det nedre stratum i Tragten
adskilte sig makant fra de to øverste strata, mens prøverne fra det centrale Lillebælt viste en mere ligelig fordeling mellem de tre strata. Også for zooplanktons vedkommende viste opblandingen ændringer i fordelingen af arterne i vandsøjlen. Den kraftige opblanding forårsaget af hydraulisk kontrol kan føre til forøget biologisk produktion i og omkring de danske stræder, hvilket kan have stor betydning for økosystemerne i de indre danske farvande.
Original languageDanish
Publication yearJan 2017
Number of pages1
Publication statusPublished - Jan 2017
Event19. Danske Havforskermøde - Konventum, Helsingør, Denmark
Duration: 25 Jan 201727 Jan 2017
http://www2.bio.ku.dk/havforsker/

Conference

Conference19. Danske Havforskermøde
LocationKonventum
CountryDenmark
CityHelsingør
Period25/01/201727/01/2017
Internet address

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 108727037