Torben Riis Rasmussen

Clinical Associate Professor

Curriculum Vitae

Curriculum Vitae

Torben Riis Rasmussen / født 12.01.1956

Har været beskæftiget med forskellige aspekter af lungemedicin gennem en lang årrække - kronologisk først forskningsmæssigt, siden klinisk. Har hertil en rimelig bred intern medicinsk grund­uddannelse.

Uddannelses- og ansættelsesforløb i hovedpunkter:

1983                     Kanditateksamen Aarhus Universitet.

1/9-88 - 1/3-92      Forskningsstipendiat (studier omkr. luftvejseffekter af luftforurening).

1993                     Ph.D.-afhandling på baggrund af ovenstående.

Ph.D.-Thesis: T.R.Rasmussen.  Experimental Exposures of Asthmatic and Healthy Humans to Nitrogen Dioxide and Nitrous Acid.  Aarhus University, Oct. 1993.

1/3-1998               Speciallæge i Intern Medicin.

1/9-2000               Speciallæge i Lungemedicin

1/12-'00 - 1/5-'02   Fastansat speciallæge i Lungemedicin på lungemed. afd. i Athen/GR.

Fra 1/5-2002          Overlæge ved Lungemed. afd., Århus Sygehus med ansvar for lungecancer.

Fra 2005                Indgået i Dansk LungeCancer Gruppes styregruppe og forretningsudvalg.

Fra 2013                Formand for Dansk LungeCancer Gruppe

Publikationer seneste 5 år:

Medforfatter til afsnit om neoplastiske sygdomme i lunger, pleura og mediastinum i Medicinsk Kompendium, 17. udg. 2009, Bind 1.

1. Fischer B, Lassen U, Mortensen J,  Larsen S, Loft A, Bertelsen A, Ravn J, Clementsen P, Høgholm A, Larsen K, Rasmussen T, Keiding S, Dirksen A, Gerke O, Skov B, Steffensen I, Hansen H, Vilmann P, Jacobsen G, Backer V, Maltbaek N, Pedersen J, Madsen H, Nielsen H, Højgaard L. Preoperative staging of lung cancer with combined PET-CT. New England Journal of Medicine. 2009 Jul; 361(1):32-9 .

2. Brauer C, Baandrup U, Jacobsen P, Krasnik M, Olsen JH, Pedersen JH, Rasmussen TR, Schlünssen V, Sherson D, Svolgaard B, Sørensen JB, Omland O. [Screening for asbestos-related conditions] Ugeskr Laeger. 2009 Feb 2;171(6):433-6. Danish

3. Jespersen BA, Salomonsen A, Rasmussen TR. [Symptomatic relief in dyspnoea] Ugeskr Laeger. 2007 Oct 29;169(44):3756-9. Danish.

4. Hansen J, Rasmussen TR, Omland Ø, Olsen JH; Danish National Board of Industrial Injuries. [Registration of selected cases of occupational cancer (1994-2002) with the Danish National Board of Industrial Injuries] Ugeskr Laeger. 2007 Apr 30;169(18):1674-8. Danish.

5. Rasmussen K, Madsen HH, Rasmussen F, Rasmussen TR, Baandrup U, Pilegaard HK, Pedersen U, Palshof T, Rehling M. The value of HRCT and Tc-depreotide in the evaluation of pulmonary lesions. J Thorac Oncol. 2006 May;1(4):296-301. No abstract available.

6. Kjaergaard SK, Pedersen OF, Miller MR, Rasmussen TR, Hansen JC, Mølhave L. Ozone exposure decreases the effect of a deep inhalation on forced expiratory flow in normal subjects. J Appl Physiol. 2004 May;96(5):1651-7.

7. Frantzeskaki F, Amygdalou A, Rasmussen TR, Vassiliou MP, Behrakis PK.  Effects of PEEP on inspiratory and expiratory mechanics in adult respiratory distress syndrome. Respir Med. 2003 Feb;97(2):159-66.

8. Korsgaard J, Rasmussen TR, Sommer T, Møller JK, Jensen JS, Kilian M. Intensified microbiological investigations in adult patients admitted to hospital with lower respiratory tract infections. Respir Med. 2002 May;96(5):344-51.

9. Rizzotti L, Vassiliou M, Amygdalou A, Psarakis Ch, Rasmussen TR, Laopodis V, Behrakis P. Respiratory system mechanics during laparoscopic cholecystectomy. Respir Med. 2002 Apr;96(4):268-74.