Torben Arboe

 1. 2018
 2. Published

  Der skal drages ild : om ord, ordforbindelser og talemåder vedr. brug af ild. / Arboe, Torben.

  In: Ord & Sag, Vol. 38, 2018, p. 37-51.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 3. Published

  Dialektale ord hos Martin Jensen og Majnar S. Nielsen. / Arboe, Torben.

  In: Årsskrift for Foreningen Thybomål, Vol. 2018, 2018, p. 31-38.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleCommunication

 4. Published

  Idioms (conventional figurative units) from the 19th century until Today in West Denmark. / Arboe, Torben.

  La phraséologie: théories et applications. ed. / Olivier Soutet; Salah Mejri; Inès Sfar. Paris : Honoré Champion, 2018. p. 219-227.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingArticle in proceedingsResearchpeer-review

 5. Published

  Uddrag af Torsten Balles Thy-ordbog. / Arboe, Torben.

  In: Årsskrift for Foreningen Thybomål, Vol. 2018, 2018, p. 22-24.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleCommunication

 6. Published

  kors - kort[02] : 35 kc, 1 helsideskort, 1 spaltekort. / Arboe, Torben.

  Jysk Ordbog. Peter Skautrup Centret for Jysk Dialektforskning, 2018.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingEncyclopedia entryResearchpeer-review

 7. Published

  krabbe[01] - krage·tå : 45 kc, 1 helsideskort, 8 spaltekort. / Arboe, Torben.

  Jysk Ordbog. Peter Skautrup Centret for Jysk Dialektforskning, 2018.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingEncyclopedia entryResearchpeer-review

 8. Published

  kremte - krims-krams : 40 kc, 3 helsideskort, 8 spaltekort. / Arboe, Torben.

  Jysk Ordbog. Peter Skautrup Centret for Jysk Dialektforskning, 2018.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingEncyclopedia entryResearchpeer-review

 9. Published

  kritte·båre - krog : 20 spalter, 2 helsideskort, 6 spaltekort. / Arboe, Torben.

  Jysk Ordbog. Peter Skautrup Centret for Jysk Dialektforskning, 2018.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingEncyclopedia entryResearchpeer-review

 10. Published

  krybe - kryk·skuldret : 25 spalter, 2 helsideskort, 1 spaltekort. / Arboe, Torben.

  Jysk Ordbog. Peter Skautrup Centret for Jysk Dialektforskning, 2018.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingEncyclopedia entryResearchpeer-review

 11. Published

  krøge·punch - krål: 30 spalter, 10 spaltekort. / Arboe, Torben.

  Jysk Ordbog, Aarhus Universitet. Aarhus : Peter Skautrup Centret for Jysk Dialektforskning, 2018.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingEncyclopedia entryResearchpeer-review

 12. Published

  kul - kule[04] : 20 spalter, 1 helsideskort, 10 spaltekort. / Arboe, Torben.

  Jysk Ordbog. Peter Skautrup Centret for Jysk Dialektforskning, 2018.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingEncyclopedia entryResearchpeer-review

 13. Published

  kvas·brænde - kvinde : 25 spalter, 1 helsideskort, 2 spaltekort. / Arboe, Torben.

  Jysk Ordbog. Peter Skautrup Centret for Jysk Dialektforskning, 2018.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingEncyclopedia entryResearchpeer-review

 14. 2017
 15. Published

  St. St. Blicher: E Bindstouw, 175 år. / Arboe, Torben.

  In: Blichernoter, Vol. 2017, No. 2, 09.2017, p. 6-8.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleCommunication

 16. Published

  Et par øjne så skarpe som svenske fjæl : Nordiske og andre nabolande i jysk ordforråd og fraseologi. / Arboe, Torben.

  Ideologi, identitet, intervention: Nordisk dialektologi 10. ed. / Jan-Ola Östman; Caroline Sandström; Pamela Gustavsson; Lisa Södergård. Helsingfors : Unigrafia, Finland, 2017. p. 111-122 (Nordica Helsingensia: Dialektforskning; No. 5, Vol. 48).

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

 17. Published

  Kride - den jyske form for kridt. / Arboe, Torben.

  In: Ord & Sag, 2017, p. 44-56.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 18. Published

  Krims - et engelsk ord i jysk/dansk forklædning. / Arboe, Torben.

  In: Ord & Sag, Vol. 37, 2017, p. 17-23.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 19. Published

  Lidt om bibel- og salmeoversættelserne (til dialekt, ved Reformationsjubilæet). / Arboe, Torben.

  In: Årsskrift for Foreningen Thybomål, Vol. 2017, 2017, p. 29-34.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleCommunication

 20. Published

  Thy-ordbøger under udarbejdelse. / Arboe, Torben.

  In: Årsskrift for Foreningen Thybomål, Vol. 2017, 2017, p. 15-17.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleCommunication

 21. Published

  Thybomålet gennem mere end 100 år : belyst ud fra skriftlige kilder, især fra Sydthy. / Arboe, Torben.

  In: Sydthy Aarbog, Vol. 2007, 2017, p. 84-93.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearch

 22. 2016
 23. Published

  'Sylt' og 'sylte' - om flere slags konservering. / Arboe, Torben.

  In: Ord & Sag, Vol. 36, 2016, p. 8-16.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 24. Published

  En stor ordbog over moderne dialekt på Mors. / Arboe, Torben.

  In: Ord & Sag, Vol. 36, 2016, p. 52-60.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleCommunication

 25. Published

  Gender and number pecularities of uncountable nouns in Jutlandic (Western Danish). / Arboe, Torben.

  Let us have articles betwixt us: Papers in Historical and Comparative Linguistics in Honour of Johanna L. Wood. ed. / Sten Vikner; Henrik Jørgensen; Elly van Gelderen. Aarhus : Department of English – School of Communication and Culture – Aarhus University, 2016. p. 99-108.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

 26. Published

  Glæden ved landskab, terræn og sprog. / Arboe, Torben.

  Thy : Længslernes land. ed. / Else Bisgaard; Hans Jørgen Knudtzon; Ib Nord Nielsen ; Jytte Nielsen. Museet for Thy og Vester Hanherred, 2016. p. 137-139.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterCommunication

 27. Published

  Konventionelle figurative enheder (idiomer) i Jysk Ordbog og andre større ordbøger. / Arboe, Torben.

  In: Nordiske Studier i Leksikografi, Vol. 13, 2016, p. 263-276.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperConference articleResearchpeer-review

 28. Published

  Miniordbog over Thybomål : ud fra værker af digtere fra Sydthy. / Arboe, Torben; Hansen, Christian Bo.

  In: Årsskrift for Foreningen Thybomål, No. 3, 2016, p. 1-36 + forord 3 s.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleCommunication

 29. Published

  Miniordbog over thybomålet : en opfordring til indsendelse af dialektord. / Arboe, Torben; Hansen, Christian Bo.

  In: Ord & Sag, Vol. 36, 2016, p. 22-25.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleCommunication

 30. Published

  Synk sb. / Arboe, Torben.

  EDO : Ebbas Danske Ordbog. ed. / Laurids Kristian Fahl; Birgitte Jacobsen; Henrik Galberg Jacobsen; Bent Jørgensen; Merete K. Jørgensen. København : Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, 2016. p. 200-2002.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

 31. Published

  ko – kobber : 25 spalter, 2 helsideskort, 3 spaltekort. / Arboe, Torben.

  Jysk ordbog. Peter Skautrup Centret for Jysk Dialektforskning, 2016.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingEncyclopedia entryResearchpeer-review

 32. Published

  kokker - kold : 20 spalter, 1 helsideskort, 6 spaltekort. / Arboe, Torben.

  Jysk ordbog. Peter Skautrup Centret for Jysk Dialektforskning, 2016.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingEncyclopedia entryResearchpeer-review

 33. Published

  komplot - kone[02] : 16 spalter, 2 helsideskort, 1 spaltekort; Jysk Ordbog. / Arboe, Torben.

  Jysk ordbog. Peter Skautrup Centret for Jysk Dialektforskning, 2016.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingEncyclopedia entryResearchpeer-review

 34. Published

  koneaften – kongekøren : 25 spalter, 4 spaltekort; Jysk Ordbog. / Arboe, Torben.

  Jysk ordbog. Peter Skautrup Centret for Jysk Dialektforskning, 2016.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingEncyclopedia entryResearchpeer-review

 35. Published

  korn[01] : 9 spalter, 1 helsideskort, 2 spaltekort; Jysk Ordbog. / Arboe, Torben.

  Jysk ordbog. Peter Skautrup Centret for Jysk Dialektforskning, 2016.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingEncyclopedia entryResearchpeer-review

 36. 2015
 37. Published

  Sprogets udvikling i Århus. / Petersen, Kathrine Thisted; Arboe, Torben.

  In: Aarhus Panorama, Vol. 2015, No. juli/august , 15.07.2015, p. 66.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleCommunication

 38. Published

  Pluralis behandlet som singularis neutrum – en type kollektiv i jysk? / Arboe, Torben.

  In: Danske Talesprog, Vol. 15, 2015, p. 77-96.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 39. Published

  Receding idioms in West Danish (Jutlandic). / Arboe, Torben.

  Language Endangerment: Disappearing metaphors and shifting conceptualizations. ed. / Elisabeth Piirainen; Ari Sherris. Amsterdam / Philadelphia : John Benjamins Publishing Company, 2015. p. 155-174 (Cognitive Linguistic Studies in Cultural Contexts, Vol. 7).

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

 40. Published

  Skalmeje - i Jysk Ordbogs kilder. / Arboe, Torben.

  In: Ord & Sag, Vol. 35, 2015, p. 10-20.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 41. Published

  Søkwand – : et udtryksfuldt ord for øsregn. / Arboe, Torben.

  In: Årsskrift for Foreningen Thybomål, Vol. 2. årg., 2015, p. 20-20.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearch

 42. Published

  kant-[02] - kapriol : 22 spalter, 7 spaltekort. / Arboe, Torben.

  Jysk Ordbog. Århus : Peter Skautrup Centret for Jysk Dialektforskning, 2015.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingEncyclopedia entryResearch

 43. Published

  kapsejse - karensnat : 21 spalter, 1 helsideskort, 3 spaltekort. / Arboe, Torben.

  Jysk Ordbog. 2015.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingEncyclopedia entryResearch

 44. Published

  karet - karl[01] : 13 spalter, 1 spaltekort. / Arboe, Torben.

  Jysk Ordbog. Peter Skautrup Centret for Jysk Dialektforskning, 2015.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingEncyclopedia entryResearch

 45. Published

  kars - kartoffel[01] : 22 spalter, 1 helsideskort, 3 spaltekort. / Arboe, Torben.

  Jysk Ordbog. Peter Skautrup Centret for Jysk Dialektforskning, 2015.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingEncyclopedia entryResearch

 46. Published

  kartoffel-[02] - karvod (+karmon) : 20 spalter, 4 spaltekort. / Arboe, Torben.

  Jysk Ordbog. Peter Skautrup Centret for Jysk Dialektforskning, 2015.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingEncyclopedia entryResearch

 47. Published

  kaste – kastemester : 20 spalter, 2 spaltekort. / Arboe, Torben.

  Jysk Ordbog. Peter Skautrup Centret for Jysk Dialektforskning, 2015.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingEncyclopedia entryResearch

 48. Published

  kav[01] – ked[02] : 25 spalter, 1 helsideskort, 9 spaltekort. / Arboe, Torben.

  Jysk Ordbog. Peter Skautrup Centret for Jysk Dialektforskning, 2015.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingEncyclopedia entryResearch

 49. Published

  kernesat – kil (+ kinkhoste mv.) : 21 spalter, 9 spaltekort. / Arboe, Torben.

  Jysk Ordbog. Peter Skautrup Centret for Jysk Dialektforskning, 2015.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingEncyclopedia entryResearchpeer-review

 50. Published

  kilde[01] - kilde-[02] : 7 spalter, 2 helsideskort. / Arboe, Torben.

  Jysk Ordbog. Peter Skautrup Centret for Jysk Dialektforskning, 2015.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingEncyclopedia entryResearchpeer-review

 51. Published

  kiste[02]-kjumle: 22 spalter, 1 helsideskort, 5 spaltekort. / Arboe, Torben.

  Jysk Ordbog. Peter Skautrup Centret for Jysk Dialektforskning, 2015.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingEncyclopedia entryResearchpeer-review

 52. Published

  klem[01]-kleset : 24 spalter, 1 helsideskort, 7 spaltekort . / Arboe, Torben.

  Jysk Ordbog. Peter Skautrup Centret for Jysk Dialektforskning, 2015. p. 24.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingEncyclopedia entryResearchpeer-review

 53. Published

  klink[01] - klirreis : 31 spalter, 3 spaltekort. / Arboe, Torben.

  Jysk Ordbog. Peter Skautrup Centret for Jysk Dialektforskning, 2015. p. 31.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingEncyclopedia entryResearchpeer-review

 54. Published

  klod[02] – klog : 18 spalter, 8 spaltekort. / Arboe, Torben.

  Jysk Ordbog. Peter Skautrup Centret for Jysk Dialektforskning, 2015.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingEncyclopedia entryResearchpeer-review

 55. Published

  kloge[01] – klokkeråre (+ kloknehus) : 19 spalter, 3 spaltekort. / Arboe, Torben.

  Jysk Ordbog. Peter Skautrup Centret for Jysk Dialektforskning, 2015.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingEncyclopedia entryResearchpeer-review

 56. Published

  klæbe – klæde[01] : 11 spalter, 1 helsideskort, 4 spaltekort. / Arboe, Torben.

  Jysk Ordbog. Peter Skautrup Centret for Jysk Dialektforskning, 2015.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingEncyclopedia entryResearchpeer-review

 57. Published

  klæde[02] - klæg·ål: 24 spalter, 1 helsideskort, 6 spaltekort. / Arboe, Torben.

  Jysk Ordbog. Århus : Peter Skautrup Centret for Jysk Dialektforskning, 2015.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingEncyclopedia entryResearchpeer-review

 58. Published

  knapagtig – knaseri: 30 spalter, 1 helsideskort, 5 spaltekort. / Arboe, Torben.

  Jysk Ordbog. Peter Skautrup Centret for Jysk Dialektforskning, 2015.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingEncyclopedia entryResearchpeer-review

 59. Published

  knippel – knivhård: 23 spalter, 1 helsideskort, 2 spaltekort. / Arboe, Torben.

  Jysk Ordbog. Peter Skautrup Centret for Jysk Dialektforskning, 2015.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingEncyclopedia entryResearchpeer-review

 60. Published

  knude[05] – knyde: 22 spalter, 5 spaltekort. / Arboe, Torben.

  Jysk Ordbog. Peter Skautrup Centret for Jysk Dialektforskning, 2015.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingEncyclopedia entryResearchpeer-review

 61. Published

  knæk – knøvtig: 20 spalter, 9 spaltekort. / Arboe, Torben.

  Jysk Ordbog. Peter Skautrup Centret for Jysk Dialektforskning, 2015.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingEncyclopedia entryResearchpeer-review

 62. 2014
 63. Published

  Nyt dialektforum: Foreningen Thybomål. / Arboe, Torben.

  In: Ord & Sag, No. 34, 2014, p. 53.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleCommunication

 64. Published

  Phraseology : Central Parts of Culture Treated in a Dictionary. / Arboe, Torben.

  Phraseologie im Wörterbuch und Korpus / Phraseology in Dictionaries and Corpora. ed. / Vida Jesensek; Peter Grzybek. Maribor, Slovenien : Tiskarna Saje d.o.o., Slovenien, 2014. p. 27-38 (Zora, Vol. 97).

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

 65. Published

  Solringen - en forløber for lommeuret. / Arboe, Torben.

  In: Ord & Sag, No. 34, 2014, p. 4-13.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 66. Published

  Udgivelse på cd af St. St. Blicher: E Bindstouw. / Arboe, Torben.

  In: Ord & Sag, No. 34, 2014, p. 54-59.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleCommunication

 67. 2013
 68. Published

  Blichers "Vestlig Profil af den Cimbriske Halvøe", genudgivet : – anmeldelse. / Arboe, Torben.

  In: Ord & Sag, Vol. 33, 2013, p. 52-60.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleCommunication

 69. Published

  En- og flertydige idiomer (metaforer) i jysk og rigsdansk. / Arboe, Torben.

  Gode ord er bedre end guld: Festskrift til Henrik Jørgensen. ed. / Simon Borchmann; Inger Schoonderbeek Hansen; Tina Thode Hougaard; Ole Togeby; Peter Widell. Aarhus : Afdeling for Kunsthistorie, Institut for Æstetiske Fag, Aarhus Universitet, 2013. p. 43-51.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

 70. Published

  Køb ikke katten i sækken : om idiomer (især jyske) og deres behandling i ordbøger mv. / Arboe, Torben.

  14. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog. ed. / Inger Schoonderbeek Hansen; Tina Thode Hougaard; Peter Widell. Århus : Nordisk / Institut for Æstetik og Kommunikation, Aarhus Universitet, 2013. p. 29-41 (MUDS - Møderne om Udforskningen af Dansk Sprog; No. 14).

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingArticle in proceedingsResearchpeer-review

 71. Published

  Skrave, skagle, lejder : – og andre betegnelser for dele af høstvogne. / Arboe, Torben.

  In: Ord & Sag, 2013, p. 4-24.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 72. 2012
 73. Published

  "… en plaffert af en pennepose" : lidt om opdatering af ordbogsdefinitioner. / Arboe, Torben.

  In: Ord & Sag, Vol. 32, 2012, p. 60-60.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleCommunication

 74. Published

  Dialekter og standardsprog : synspunkter og undersøgelser siden 1960. / Arboe, Torben.

  In: Ord & Sag, Vol. 32, 2012, p. 18-34.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 75. Published

  Koordinering i behandlingen af faste ordforbindelser. / Arboe, Torben.

  Nordiska studier i lexikografi: Rapport från Konferensen om lexikografi i Norden Lund 24-27 maj 2011. ed. / Birgit Eaker; Lennart Larsson; Anki Mattison. Vol. 11 Lund : Nordisk forening for leksikografi, 2012. p. 103-114 (Nordiske Studier i Leksikografi).

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

 76. 2011
 77. Published

  Hvad satte man på leen ved kornhøst - kroge, spjarrer, en vifte eller andet? / Arboe, Torben.

  In: Ord og Sag, Vol. 31, 12.2011, p. 4-21.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 78. Published

  Omkring et festskrift. / Arboe, Torben.

  In: Ord og Sag, Vol. 31, 12.2011, p. 68-72.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleCommunication

 79. Published

  Traditionel og moderne dialekt. / Arboe, Torben.

  In: Weekendavisen, 09.09.2011.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperContribution to newspaper - Comment/debateCommunication

 80. Published

  Phraseological aspects of Jutlandic (Western Danish). / Arboe, Torben.

  Linguo-Cultural Competence and Phraseological Motivation: Phraseologie und Parömiologie. ed. / Antonio Pamies; Dmitrij Dobrovol'skij. Vol. Band 27 Baltmansweiler : Schneider Verlag Hohengehren, 2011. p. 349-357.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

 81. Published

  Forord. / Arboe, Torben.

  Jysk, ømål, rigsdansk mv.. ed. / Torben Arboe; Inger Schoonderbeek Hansen. Århus : Peter Skautrup Centret for Jysk Dialektforskning, 2011. p. 8-10.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterCommunication

 82. Published

  Jysk fraseologi og idiomatik : faste ordforbindelser, talemåder mv. i Jysk Ordbog. / Arboe, Torben.

  Jysk, ømål, rigsdansk mv.: Studier i dansk sprog med sideblik til nordisk og tysk. ed. / Torben Arboe; Inger Schoonderbeek Hansen. Århus : Peter Skautrup Centret for Jysk Dialektforskning, 2011. p. 257-275.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

 83. Published

  Jysk, ømål, rigsdansk mv. Studier i dansk sprog med sideblik til nordisk og tysk - Festskrift til Viggo Sørensen og Ove Rasmussen. / Arboe, Torben (Editor); Schoonderbeek Hansen, Inger (Editor).

  Århus : Peter Skautrup Centret for Jysk Dialektforskning, 2011. 402 p.

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportBookResearch

 84. Published

  Jysk Ordbogs kartografiske udviklingsproces. / Arboe, Torben.

  Studier i dialektologi och sociolingvistik: Föredrag vid Nionde nordiska dialektologkonferensen i Uppsala 18-20 augusti 2010. ed. / Lars-Erik Edlund; Lennart Elmevik; Maj Reinhammar. Uppsala : Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur, 2011. p. 71-81 (Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi; No. 116).

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

 85. Accepted/In press

  imellem, imod (inkl. mellem, mod); 17 spalter, 2 helsideskort, 2 spaltekort. / Arboe, Torben.

  Jysk Ordbog: www.jyskordbog.dk. Århus : Peter Skautrup Centret for Jysk Dialektforskning, 2011.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

 86. Submitted

  julehelg-julibrynde; 16 spalter, 1 spaltekort. / Arboe, Torben.

  Jysk Ordbog, www.jyskordbog.dk. Peter Skautrup Centret for Jysk Dialektforskning, 2011.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

 87. Accepted/In press

  kalde[02]-kalkbørste; 14 spalter, 3 helsideskort, 2 spaltekort. / Arboe, Torben.

  Jysk Ordbog: www.jyskordbog.dk. Århus : Peter Skautrup Centret for Jysk Dialektforskning, 2011.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

 88. Accepted/In press

  kamille - kancelli : 23 spalter, 7 spaltekort. / Arboe, Torben.

  Jysk Ordbog: www.jyskordbog.dk. Peter Skautrup Centret for Jysk Dialektforskning, 2011.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

 89. 2010
 90. Published

  Anmeldelse af Lexicography in the 21st Century. / Arboe, Torben.

  In: LEDA-Nyt, No. 49, 2010, p. 20-27.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperLiterature reviewResearch

 91. Published

  Faste forbindelser, med og uden tryktab. / Arboe, Torben.

  Nordiska studier i lexikografi. 10: Rapport från Konferensen om lexikografi i Norden, Tammerfors 3-5 juni 2009. ed. / Harry Lönnroth; Kristina Nikula. Tammerfors : Nordisk forening for leksikografi, 2010. p. 86-102.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

 92. Published

  Juleaften, stefansmorgen og kongeaften : - om juleskikke i gamle dage. / Arboe, Torben.

  In: Ord og Sag, Vol. 30, 2010, p. 23-38.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 93. Submitted

  jern[01]-[02]; jordhare-jordknyge; imellem; 18 spalter, 2 helsideskort, 3 spaltekort. / Arboe, Torben.

  Jysk Ordbog: www.jyskordbog.dk. Peter Skautrup Centret for Jysk Dialektforskning, 2010.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

 94. Submitted

  jordkove – jo-ældre-jo-kønnere; imod (første del); 19 spalter, 1 helsideskort, 2 spaltekort. / Arboe, Torben.

  Jysk Ordbog: www.jyskordbog.dk. Peter Skautrup Centret for Jysk Dialektforskning, 2010.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

 95. Submitted

  judas[01]-jul; 9 spalter, 1 helsideskort, 2 spaltekort. / Arboe, Torben.

  Jysk Ordbog: www.jyskordbog.dk. Peter Skautrup Centret for Jysk Dialektforskning, 2010.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

 96. Submitted

  jule[01]-julegæst; 14 spalter, 4 spaltekort. / Arboe, Torben.

  Jysk Ordbog, www.jyskordbog.dk. Peter Skautrup Centret for Jysk Dialektforskning, 2010.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

 97. 2009
 98. Published

  Det afgørende stød - : lidt om interjektionen å'e i jysk. / Arboe, Torben.

  In: Ord og Sag, Vol. 29, 2009, p. 48-56.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 99. Published

  Efterskrift : (til artikel om et hidtil utrykt Thøger Larsen-digt). / Arboe, Torben.

  In: Ord og Sag, Vol. 29, 2009, p. 34-36.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 100. Published

  Jubilæumsanmeldelse : Niels Åge Nielsen (1913-1986): De jyske Dialekter. Gyldendal, København 1959. 163 sider. / Schoonderbeek Hansen, Inger; Sørensen, Viggo; Arboe, Torben.

  In: Danske Studier, Vol. 2009, 2009, p. 181-184.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperReviewResearch

 101. Published

  Motiveret genus : - især vedrørende brug af bestemthedsmorfem. / Arboe, Torben.

  I mund og bog: 25 artikler om sprog tilegnet Inge Lise Pedersen på 70-årsdagen d. 5. juni 2009. ed. / Henrik Hovmark; Iben Stampe Sletten; Asgerd Gudiksen. København : Afdeling for Dialektforskning, Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet, 2009. p. 15-29.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

 102. Published

  Pronominal repræsentation i danske dialekter. / Arboe, Torben.

  In: MUDS - Møderne om Udforskningen af Dansk Sprog, 2009, p. 29-38.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperConference articleResearchpeer-review

 103. Published

  Udforskningen af det danske sprog fra 1800 : - med særligt henblik på dialektforskningen. / Arboe, Torben.

  Modernitetens Verden: Tiden, videnskab, historien og kunst. ed. / Ole Høiris; Thomas Ledet. Aarhus Universitetsforlag : Aarhus Universitetsforlag, 2009. p. 349-366.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterCommunication

 104. Published

  inderkalv - inderstested, indelig; 12 spalter, 2 spaltekort. / Arboe, Torben.

  Jysk Ordbog: www.jyskordbog.dk. Peter Skautrup Centret, Nordisk Institut, Aarhus Universitet : Peter Skautrup Centret for Jysk Dialektforskning, 2009.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

 105. Published

  inderstue - inderværk, indlade - indsømning; 24 spalter, 4 spaltekort. / Arboe, Torben.

  Jysk Ordbog: www.jyskordbog.dk. Århus : Peter Skautrup Centret for Jysk Dialektforskning, 2009.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

 106. Published

  instrument-isflod, istersild-ja[01], ærre[01]-ærredom; 31 spalter, 2 helsideskort, 10 spaltekort. / Arboe, Torben.

  Jysk Ordbog: www.jyskordbog.dk. Peter Skautrup Centret, Nordisk Institiut, Aarhus Universitet : Peter Skautrup Centret for Jysk Dialektforskning, 2009.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

 107. Published

  ja[02]-jage; jense-jepspil; gint-gintevorn; 19 spalter, 2 helsideskort, 3 spaltekort. / Arboe, Torben.

  Jysk Ordbog: www.jyskordbog.dk. Peter Skautrup Centret for Jysk Dialektforskning : Peter Skautrup Centret for Jysk Dialektforskning, 2009. 19 p.

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportBookResearch

 108. Published

  Århusiansk – byens sprog før og nu. / Arboe, Torben; Schoonderbeek Hansen, Inger.

  Århushistorier: Fra bjerget til byen · 4. ed. / Simon Borchmann; Stefan Iversen; Mette Kunøe; Per Stounbjerg. Vol. 4 Århus : Aarhus Universitetsforlag, 2009. p. 71-85.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterCommunication

 109. 2008
 110. Published

  Danske folkeeventyr - nu på engelsk : Anmeldelse af: Tales from Denmark - oral tradition revisited. / Arboe, Torben.

  In: Ord og Sag, No. 28, 2008, p. 49-56.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperReviewResearch

 111. Published

  Fraseologiske enheders indplacering i Jysk Ordbog. / Arboe, Torben.

  Nordiske Studier i Leksikografi. 9.: Rapport fra konference om leksikografi i Norden, Akureyri 22.-26. maj 2007. ed. / Ásta Svavarsdottir; Gu∂run Kvaran; Gunnlaugur Ingólfsson; Jón Hilmar Jónsson. Vol. 1 Reykjavik : Nordisk forening for leksikografi, 2008. p. 1-18 (Skrifter udgivet af Nordisk forening for leksikografi; No. 10).

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

Previous 1 2 Next