Tommy Dalgaard

Virker beskyttelsen af grundvandet?

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

I Danmark har vi gjort rigtig meget for at nedbringe nitratudvaskningen fra landbrugsdriften til grundvandet. Effekten heraf ses i det nationale overvågningsprogram, idet nitratindholdet i iltet grundvand generelt har været faldende siden begyndelsen af 1980erne. Dog er der stadig lokale områder i Danmark, hvor udviklingen i nitratindholdet ikke går i den ønskede retning i forhold til EU’s direktiver, og hvor der er brug for lokale indsatsplaner for at beskytte grundvandet yderligere mod nitratforurening.
Original languageDanish
JournalGeoviden
Volume4
Pages (from-to)10-11
Number of pages2
ISSN1604-6935
Publication statusPublished - 2014

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 102006375