Tommy Dalgaard

Dansk landbrugs strukturudvikling siden 2. verdenskrig

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

Documents

  • Niels Kærgård, KU, Sektion for Produktion, Markeder og Politik, Denmark
  • Tommy Dalgaard
Dansk landbrug og landbokultur har forandret sig drastisk over de seneste
par generationer. Omkring Anden Verdenskrig oplevedes en ligevægtstilstand med mere end 200.000 selvstændige og forholdsvis små brug, og med en landbefolkning der i afgørende grad prægede samfundet både politisk og økonomisk. Selvom markarealet siden da er faldet med mere end 10 %, forvalter landbruget stadig omkring 2/3 af landet, men antallet af bedrifter er nu nede på cirka 11.000 egentlige heltidsbrug og et større antal deltids- og hobbybrug. I denne artikel gennemgår vi den økonomisk og teknologisk drevne strukturudvikling fra bonde- og andelskulturens glansperiode i 1880’erne til cirka 1960 og omstillingen til dagens stordrift med globaliseringens udfordringer og samfundets krav til sundhed, klima, natur og miljøbeskyttelse samt dønningerne efter den økonomiske krise og 00’ernes opskruede jordpriser
Original languageEnglish
JournalLandbohistorisk Tidsskrift
Volume1
Issue2
Pages (from-to)9-33
ISSN1604-4878
Publication statusPublished - 2014

See relations at Aarhus University Citationformats

Download statistics

No data available

ID: 84165666