Tommy Dalgaard

Beskyttelse af grundvandsressourcen

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

I Danmark beskytter vi grundvandet imod nitrat både af hensyn til vores sundhed og miljø. Vi ønsker at drikkevandet skal være baseret på grundvand af en høj kvalitet, og at det grundvand, som strømmer ud i åer og søer, ikke forurener. Derfor beskyttes det danske grundvand imod nitrat og det sker gennem tre overordnede initiativer: 1) Vandmiljøplaner med generel kvælstof-regulering i landbruget, 2) Lokale indsatsplaner baseret på detaljeret viden fra den nationale grundvandskortlægning og 3) Ekstra beskyttelse omkring drikkevandsboringer.
Original languageDanish
JournalGeoviden
Volume4
Pages (from-to)8-9
Number of pages2
ISSN1604-6935
Publication statusPublished - 2014

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 102006327