Tommy Dalgaard

+10 mio. tons planen: Muligheder for en øget dansk produktion af bæredygtig biomasse til bioraffinaderier

Research output: Book/anthology/dissertation/reportReport

  • Morten Gylling, Produktion og Teknologi, Denmark
  • Uffe Jørgensen
  • Niclas Scott Bentsen, Afd. for Skovdrift og Træprodukter, Denmark
  • Inge Toft Kristensen, Denmark
  • Tommy Dalgaard
  • Claus Felby, Afd. for Skovdrift og Træprodukter, Denmark
  • Vivian Kvist Johannsen, Afd. for Skovdrift og Træprodukter, Denmark
Original languageDanish
PublisherFødevareøkonomisk Institut, Københavns Universitet
Number of pages31
ISBN (Electronic)978-87-9259-116-5
Publication statusPublished - 2012

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 47961205