Tommy Dalgaard

 1. 2004
 2. Published

  Proceedings of the Sixth European IFSA Symposium. / Cristovao, A.; Hubert, B.; Gibbon, D.; Romano, D.; Lieblein, G.; Kuelen, H.; Baudry, J.; Brossier, J.; Zomori, L.; Zander, P.; Dalgaard, Tommy.

  Universidade De Tras-Os-Monde E Alto Douro. Vol. II <Forlag uden navn>, 2004. p. 413-928.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

 3. Published

  Proceedings of the Sixth European IFSA Symposium. / Cristovao, A.; Hubert, B.; Gibbon, D.; Romano, D.; Lieblein, G.; Kuelen, H.; Baudry, J.; Brossier, J.; Zomori, L.; Zander, P.; Dalgaard, Tommy.

  Universidade De Tras-Os-Monde E Alto Douro. Vol. I <Forlag uden navn>, 2004. p. 410-410.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

 4. Published

  Energi i økologisk jordbrug. Reduktion af fossilt energiforbrug og produktion af vedvarende energi. / Jørgensen, Uffe (Editor); Dalgaard, Tommy (Editor).

  2004. 163 p. (Føjo-rapport; No. 19).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportResearch

 5. Published

  Modelberegnet kvælstofudvaskning og netto fosfortilførsel for det dyrkede areal i Ringkøbing Amt og oplandet til Ringkøbing Fjord. / Børgesen, Christen Duus; Dalgaard, Tommy; Heidmann, Tove; Greve, Mogens Humlekrog; Hansen, Jørgen Frederik; Larsen, Poul Erhard.

  2004. 64 p. (DJF intern rapport; No. 193).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportResearch

 6. Published

  Et multifunktionelt jordbrug? / Mouritsen, Anne Kristine Munk; Dalgaard, Tommy; Noe, Egon.

  In: Landinspektøren, Vol. 4, 2004, p. 234-241.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleCommunication

 7. Published

  Bioenergi til økologisk jordbrug. / Jørgensen, Uffe; Dalgaard, Tommy; Olesen, Jørgen E.

  In: Forskning i Bioenergi, Vol. 1, No. 1, 2004, p. 6-8.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleCommunication

 8. Published

  Biogas giver ny energi til økologisk jordbrug. / Jørgensen, Uffe; Dalgaard, Tommy.

  In: FØJO e-Nyt, Vol. 2, 2004, p. 2-4.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleCommunication

 9. Published

  Energien leveres fra landbruget. / Jørgensen, Uffe; Dalgaard, Tommy; Halberg, Niels; Møller, Henrik B.; Sommer, Sven Gjedde.

  In: moMentum, Vol. 4, 2004, p. 14-17.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleCommunication

 10. Published

  Ny energi til økologisk jordbrug. / Jørgensen, Uffe; Dalgaard, Tommy; Olesen, Jørgen E.

  In: Jord og Viden, No. 9, 2004, p. 11-13.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleCommunication

 11. Published

  Kortlægning af landbrugets fosforbalance. / Hansen, Jørgen Frederik; Børgesen, Christen Duus; Dalgaard, Tommy; Rubæk, Gitte Holton.

  In: Vand og Jord, 2004, p. 155-158.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleCommunication

 12. Published

  Hvilken fosfortilførsel er bæredygtig på lang sigt? / Dalgaard, Tommy; Kyllingsbæk, Arne; Hansen, Jørgen Frederik; Børgesen, Christen Duus; Bøcher, Peder Klith; Olsen, Preben; Rubæk, Gitte Holton.

  In: MånedsMagasinet Mark, Vol. 1, 2004, p. 94-94.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleCommunication

 13. Published

  Kvantificering af næringsstoftab og driftsøkonomi på oplandsniveau - eksempler fra Ringkøbing Fjord. / Dalgaard, Tommy; Børgesen, Christen Duus; Kristensen, Inge Toft; Jakobsen, B.H.; Abildtrup, J.; Ørum, J.E.

  In: MånedsMagasinet Mark, No. 1, 2004, p. 125-125.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleCommunication

 14. Published

  Producing experiences rather than food. / Dalgaard, Tommy; Mouritsen, Anne Kristine Munk.

  In: Focus Denmark (English edition), 2004, p. 28-29.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleCommunication

 15. 2003
 16. Published

  Phosphourus surpluses in Danish agriculture. / Dalgaard, Tommy; Kyllingsbæk, Arne; Rubæk, Gitte Holton; Børgesen, Christen Duus.

  Nordic Agriculture in Global Perspective. Proceedings from NJFs 22nd Congress. ed. / O Niemeläinen; M Topi-Hulmi. <Forlag uden navn>, 2003. p. 130-130.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingConference abstract in proceedingsResearch

 17. Published

  Watershed level scenarios - managing interactions between agriculture, environment, nature and economy. / Dalgaard, Tommy; Hansen, Jørgen Frederik; Hutchings, Nick; Dahl, M.; Munier, B.; Topping, C.; Schou, J.S.

  Nordic Agriculture in Global Perspective. ed. / O Niemeläinen; M Top-Hulmi. <Forlag uden navn>, 2003. p. 129-129.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingConference abstract in proceedingsResearch

 18. Published

  Bedriftsrelaterede scenarier. / Dalgaard, Tommy; Jensen, J D; Rygnestad, H.

  Fremtidsscenarier for kulturlandskabets udvikling. ed. / A Höll; K Nilsson. 2003. p. 25-30 (Park- og Landskabsserien; No. 37).

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingReport chapterResearch

 19. Published

  Watershed N modelling. / Hutchings, Nick; Dalgaard, Tommy; Rasmussen, Birgit Møller; Hansen, Jørgen Frederik; Dahl, M.; Rasmussen, P.; Jørgensen, L.F.; Ernstsen, V.; von Platen-Hallermund, F.; Pedersen, S.S.

  Adapting to farming within a Nitrate Vulnerable Zone: Science into practice. 2003. p. 15-17.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingArticle in proceedingsResearch

 20. Published

  Energy balance comparison of organic and conventional farming. / Dalgaard, Tommy; Kelm, M.; Wachendorf, M.; Taube, F.; Dalgaard, Randi.

  Organic Agriculture: Sustainability, markets and policies. CABI Publishing, 2003. p. 127-138.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingArticle in proceedingsResearch

 21. Published

  Ecological and economic effects of conversion to organic agriculture in Denmark: an interdisciplinary system simulation analysis at local scale. / Hasler, B.; Dalgaard, Tommy; Elmegaard, N.; Heidmann, Tove; Langer, V.; Mogensen, Lisbeth; Odderskær, P.

  Usó, J.L., Patten, B.C. & Brebbia, C.A. (eds.) Advances in Ecological Sciences 19, 1103-1112. ISBN 1-85312-974-X.. Vol. 19 2003.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

 22. Published

  Can organic farming help to reduce national energy comsumption and emissions of grenhouse gasses in Denmark? / Dalgaard, Tommy; Halberg, Niels; Fenger, J.

   Economics of sustainable energy in agriculture. Economy and Environment. ed. / E.C. van Lerland; A.O. Lansink. Vol. 24 Dordrecht, The Netherlands : Kluwer Academic Publishers, 2003. p. 191-204.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

 23. Published

  Developments in the nitrogen surplus and the fossil energy use in Danish Agriculture during the 20th century. / Dalgaard, Tommy; Kyllingsbæk, Arne.

  Advances in Ecological Sciences. ed. / J L Usó; B C Patten; C A Brebbia. Vol. 18 WIT Press, 2003. p. 669-678.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

 24. Published

  Scenarios for multifunctional landscape development - interactions between agriculture, nature and economy. / Dalgaard, Tommy; Hutchings, Nick; Hansen, Jørgen Frederik; Mikkelsen, Harald Elmo.

  Helmig, K. & Wiggering, H. (eds.), Sustainable development of multifunctional landscapes.. Springer, 2003. p. 247-256.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

 25. Published

  Forberedelse af Vandmiljøplan III : Fosfor i dansk landbrug. Omsætning, tab og virkemidler mod tab. / Sehested, Jakob; Holm, Preben Bach; Brinch-Pedersen, Henrik; Poulsen, H D; Kronvang, B; Rubæk, Gitte; Dalgaard, Tommy; Hansen, J F.

  2003. 202 p.

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportResearch

 26. Published
 27. Published

  Analyse af VMP III scenarier for Mariager Fjord. / Jørgensen, Uffe; Dalgaard, Tommy; Hansen, Jørgen Frederik; Kristensen, Inge Toft.

  2003. 30 p.

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportResearch

 28. Published

  Agroecology, scaling and interdisciplinarity. / Dalgaard, Tommy; Hutchings, Nick; Porter, J.R.

  In: Agriculture, Ecosystems & Environment, Vol. 100, 2003, p. 39-51.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 29. Published

  On-farm fossil energy use : Two comparisons between organic and conventional farming systems. / Dalgaard, Tommy.

  In: Ecology and Farming, No. 32, 2003, p. 9-9.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleCommunication

 30. Published

  Ressourceudnyttelse og regionale konsekvensanalyser : Bæredygtig jordbrugsproduktion i historisk perspektiv. / Dalgaard, Tommy; Kyllingsbæk, Arne; Tind, Sonja Li.

  In: Årsberetning 2003, 2003.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleCommunication

 31. 2002
 32. Published

  Renewable energy in organic farming. / Jørgensen, Uffe; Dalgaard, Tommy; Kristensen, Erik Steen.

  International Workshop: Sustainable Bioenergy Production Systems: Environmental, Operational and Social Implications. 2002. p. 38-38.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingConference abstract in proceedingsResearch

 33. Published

  Energy balance comparison of organic and conventional farming. / Dalgaard, Tommy; Kelm, M.; Wachendorf, M.; Taube, F.; Dalgaard, Randi.

  Proceedings from the OECD Workshop on Organic Agriculture: Environmental aspects. Session 2.2. 2002.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingConference abstract in proceedingsResearch

 34. Published

  Forudsætninger for de 4 økologiske scenarier. / Mogensen, Lisbeth; Heidmann, Tove; Dalgaard, Tommy.

  Omlægning til økologisk jordbrug i et lokalområde. Scenarier for natur, miljø og produktion. ed. / Langer. 2002. p. 63-97 (Føjo-rapport; No. 12).

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingReport chapterResearch

 35. Published

  Omlægning til økologisk jordbrug i et lokalområde. / Langer, V; Dalgaard, Tommy; Elmegaard, N; Hasler, B; Heidmann, Tove; Mogensen, Lisbeth; Odderskær, P.

  Omlægning til økologisk jordbrug i et lokalområde: Scenarier for natur, miljø og produktion. ed. / Langer. 2002. p. 9-40 (FØJO rapport; No. 12).

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingReport chapterResearch

 36. Published

  Kvælstoftab ved omlægning til økologisk jordbrug. / Heidmann, Tove; Børgesen, Christen Duus; Mogensen, Lisbeth; Dalgaard, Tommy; Nielsen, Flemming.

  Omlægning til økologisk jordbrug i et lokalområde. Scenarier for natur, miljø og produktion. ed. / Langer. 2002. p. 99-117 (FØJO rapport; No. 12).

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingReport chapterResearch

 37. Published

  Fosfortab og akkumulering. / Dalgaard, Tommy; Olsen, Preben.

  Landbrugsstruktur og miljøforhold for svineproduktionen i Danmark. ed. / J E Hermansen. 2002. p. 30-33 (DJF rapport, husdyrbrug; No. 43).

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingReport chapterResearch

 38. Published

  Præsentation af værkstedsområde. / Dalgaard, Tommy; Nielsen, Flemming.

  Omlægning til økologisk jordbrug i et lokalområde: Scenarier for natur, miljø og produktion. ed. / V Langer. 2002. p. 41-62 (Føjo-rapport; No. 12).

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingReport chapterResearch

 39. Published

  ARLAS' scenariesystem. / Dalgaard, Tommy; Kjeldsen, Chris; Rasmussen, Birgit Møller; Fredshavn, J.R.; Münier, B.; Schou, J.S.; Dahl, M.; Wiborg, I.A.; Nørmark, P.; Hansen, Jørgen Frederik.

  Arealanvendelse og landskabsudvikling. Fremtidsperspektiver for natur, jordbrug og arealforvaltning. ed. / Jørgen F Hansen. 2002. p. 87-108.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingArticle in proceedingsResearch

 40. Published

  Effekten af forskellige strategier for udvikling af jordbrugsproduktion på N overskuddet. / Dalgaard, Tommy; Heidmann, Tove.

  Temadag arrangeret af Afd. for Jordbrugssystemer 24. april 2002. 2002. p. 49-58 (DJF Intern rapport; No. 157).

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingArticle in proceedingsResearch

 41. Published

  N-losses and energy use in a scenario for conversion to organic farming. / Dalgaard, Tommy; Kjeldsen, Chris; Hutchings, Nick; Hansen, Jørgen Frederik.

  Optimizing nitrogen management in food and energy production and environmental protection: 2nd International Nitrogen Conference, Potomac, Maryland, USA, 14-18 October 2001. CRC Press/Balkema, 2002. p. 822-829.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

 42. Published

  Omlægning til økologisk jordbrug i et lokalområde : Scenarier for natur, miljø og produktion. / Langer, V. (Editor); Dalgaard, Tommy (Editor); Elmegaard, N. (Editor); Hasler, B. (Editor); Heidmann, Tove (Editor); Mogensen, Lisbeth (Editor); Odderskær, P (Editor).

  2002. 242 p. (Føjo-rapport; No. 12).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportResearch

 43. Published

  Cross-achievements between policies for drinking water protection. / Rygnestad, H.; Jensen, J.D.; Dalgaard, Tommy; Schou, J.S.

  In: Journal of Environmental Management, Vol. 64, 2002, p. 77-83.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 44. Published

  Integrated economic and spatial analyses of afforestation strategies in Denmark. / Rygnestad, H.; Jensen, J.D.; Dalgaard, Tommy.

  In: Geografisk Tidsskrift, Vol. 3, 2002, p. 41-48.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 45. Published

  Exploring areas with missing data in the Danish Agricultural Registers by means of cadastral and other databases. / Poulsen, Jan Nyholm; Larsen, Poul Erhard; Dalgaard, Tommy.

  In: Geografisk Tidsskrift, Vol. 3, 2002, p. 105-114.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 46. Published

  Scenario analyses for cultural landscape development. / Höll, A.; Andersen, E.; Rygnestad, H.; Dalgaard, Tommy; Sørensen, E.M.; Nilsson, K.

  In: Geografisk Tidsskrift, Vol. 3, 2002, p. 1-12.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 47. Published

  Indsatsplaner i drikkevandsområder. / Heidmann, Tove; Børgesen, Christen Duus; Andersen, P.N.; Torp, Søren Bent; Dalgaard, Tommy.

  In: Vand og Jord, Vol. 9, No. 1, 2002, p. 9-12.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleCommunication

 48. Published

  Det multifuktionelle landskab. / Hansen, Jørgen Frederik; Kjeldsen, Chris; Dalgaard, Tommy.

  In: Årsberetning, 2002, p. 40-41.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleCommunication

 49. Published

  Energiforbrug og økologiske og konventionelle landbrug. / Dalgaard, Tommy; Dalgaard, Randi; Nielsen, Anders Højlund.

  In: Grøn Viden - Markbrug, No. 260, 2002.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleCommunication

 50. Published

  Methods to map and simulate agricultural activity at the landscape scale. / Dalgaard, Tommy; Rygnestad, H.; Jensen, J.D.; Larsen, Poul Erhard.

  In: Geografisk Tidsskrift, Vol. 3, 2002, p. 29-39.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 51. Published

  Opgørelse af energiforbruget ved produktion af økologiske landbrugsprodukter. / Dalgaard, Tommy; Dalgaard, Randi.

  In: Forskningsnytt om Oekologisk Landbruk i Norden, No. 3, 2002, p. 26-27.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleCommunication

 52. Published

  Potential N-losses in three scenarios for conversion to organic farming in a local area of Denmark. / Dalgaard, Tommy; Heidmann, Tove; Mogensen, Lisbeth.

  In: European Journal of Agronomy, Vol. 16, 2002, p. 207-217.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 53. Published

  Sådan kan økologiske landbrug spare energi. / Dalgaard, Tommy; Dalgaard, Randi.

  In: Økologisk Jordbrug, No. 266, 2002, p. 11-11.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleCommunication

 54. 2001
 55. Published

  N-losses and energy use in a regional scenario for conversion to organic farming. / Dalgaard, Tommy; Kjeldsen, Chris; Hutchings, Nick; Hansen, Jørgen Frederik.

  Optimising nitrogen management in food and energy production and environmental protection. Proceedings for the 2nd International Nitrogen Conference. ed. / J Galloway; E Cowling. 2001. p. 68-68.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingConference abstract in proceedingsResearch

 56. Published

  Fordele ved næringsstofmæssige samarbejder mellem husdyr- og planteavlsbedrifter. / Dalgaard, Tommy; Nielsen, Anders Højlund.

  Studielandbrug. Årsrapport 2001. Landbrugets Rådgivningscenter, 2001. p. 34-38.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingArticle in proceedingsResearch

 57. Published

  Mapping environmental consequences of conversion to organic farming. / Dalgaard, Tommy; Heidmann, Tove; Rasmussen, Birgit Møller.

  xxx. ESRI Press, 2001. p. 5-5.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

 58. Published

  Simulation and generalisation of agricultural ressource use. / Dalgaard, Tommy.

  The Royal Veterinary and Agricultural University : <Forlag uden navn>, 2001. 184 p.

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportPh.D. thesisResearch

 59. Published

  Målrettede eller generelle politiske virkemidler? Økonomiske analyser i geografisk perspektiv. / Rygnestad, H.; Jensen, J.D.; Dalgaard, Tommy.

  2001. 48 p. (Series WP; No. 17/00).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportResearch

 60. Published

  Kvantificering af tre tiltag til reduktion af landbrugets udledning af drivhusgasser. / Olesen, Jørgen E.; Andersen, J.M.; Jacobsen, B.H.; Hvelplund, Torben; Jørgensen, Uffe; Schou, J.S.; Graversen, J.; Dalgaard, Tommy; Fenhann, J.

  2001. 81 p. (DJF rapport, markbrug; No. 48).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportResearch

 61. Published

  Konkurrence giver mere skov for pengene. / Rynestad, H.; Jensen, J.D.; Dalgaard, Tommy.

  In: Externt FORVM, No. 3, 2001.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleCommunication

 62. Published

  A model for fossil energy use in Danish agriculture used to compare organic and conventional farming. / Dalgaard, Tommy; Halberg, Niels; Porter, J.R.

  In: Agriculture, Ecosystems & Environment, Vol. 87, No. 1, 2001, p. 51-65.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 63. 2000
 64. Published

  Mapping environmental consequences of conversion to organic farming. / Rasmussen, Birgit Møller; Heidmann, Tove; Dalgaard, Tommy.

  2000. Poster session presented at ESRI User Conference, San Diego, United States.

  Research output: Contribution to conferencePosterResearch

 65. Published

  Conversion to organic farming - estimated effects on environment and nature based on existing farm data from a study area. / Langer, V; Odderskær, P.; Heidmann, Tove; Dalgaard, Tommy; Mogensen, Lisbeth.

  2000. Poster session presented at Conversion to organic farming - estimated effects on environment and nature based on existing farm data from a study area, Basel, Switzerland.

  Research output: Contribution to conferencePosterResearch

 66. Published

  Long-term changes in Danish agriculture. / Dalgaard, Tommy; Kyllingsbæk, Arne.

  2000. Poster session presented at Long-term changes in Danish agriculture, Centre for Landscape Research, Roskilde, Denmark.

  Research output: Contribution to conferencePosterResearch

 67. Published

  Regional GIS-scenarios for Land Use. / Dalgaard, Tommy; Rygnestad, H.; Höll, A.; Andersen, E.; Jensen, J.D.; Larsen, Poul Erhard; Johansson, T.D.

  2000. Poster session presented at The International Conference on Multifunctional Landscapes, Centre for Landscape Research, Roskilde, Denmark.

  Research output: Contribution to conferencePosterResearch

 68. Published

  A bottom up method to map the farming structure and agricultural intensity at the landscape scale. / Dalgaard, Tommy; Rygnestad, H.

  Paper for the International Conference on Multifunctional Landscapes: Interdisciplinary Approaches to Landscape Research and Management. ed. / J Brandt; B Tress; G Tress. 2000. p. 184.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingConference abstract in proceedingsResearch

 69. Published

  Can organic agriculture help to reduce N-losses per unitary production? Some experience from Denmark. / Dalgaard, Tommy; Halberg, Niels; Kristensen, Ib Sillebak.

  Proceedings of the seminar: How can agricultural statistics meet environmental information needs?. Danmarks Statistik, 2000. p. 85-103.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingConference abstract in proceedingsResearch

 70. Published

  Fossil Energy Use and Emissions of Greenhouse Gasses in national Scenarios for Conversion to Organic Farming. / Dalgaard, Tommy; Halberg, Niels; Fenger, J.

  New Challenges for Agriculture and Implications for Land Use. International Conference on Sustainable Energy: Chapter 7.2.1. ed. / E. van Lerland; A.O Lansink; E Schmieman. 2000. p. 1-11.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingConference abstract in proceedingsResearch

 71. Published

  Linking data sources and models at the levels of processes, farmtypes and regions. / Halberg, Niels; Kristensen, Ib Sillebak; Dalgaard, Tommy.

  Proceedings of the 2nd Invitational Expert Seminar on LCA of Food Products: Agricultural data for Life Cycle Assessments. 25-26 Jan. Series 2.00.01. Vol. 1 The Hague, the Netherlands : Agricultural economics research Institute (LEI), 2000. p. 16-30.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

 72. Published

  Farm types - How can they be used to structure, model and generalise farm data? / Dalgaard, Tommy.

  Agricultural data for Life Cycle Assessments: Series 2.00.01. The Hague, The Netherlands : Agricultural economics research Institute (LEI), 2000. p. 98-114.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

 73. Published

  Klassificering i bedriftstyper : En metode til analyse af bedriftsstrukturens påvirkning af landskab og miljø. / Dalgaard, Tommy.

  Aktører i landskabet: Odense University Studies in History and Social Sciences. ed. / P G Møller; P Holm; L Rasmussen. Vol. 232 Syddansk Universitetsforlag, 2000. p. 107-118.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

 74. Published

  Simulering af fossilt energiforbrug & emissioner af drivhusgasser : Tre scenarier for omlægning til 100% økologisk jordbrug i Danmark. / Dalgaard, Tommy; Halberg, Niels; Fenger, J.

  2000. 69 p. (FØJO-report; No. 5).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportResearch

 75. Published

  Mindre energiforbrug ved økologisk landbrug. / Dalgaard, Tommy.

  In: Økologisk Jordbrug, No. 214, 2000, p. 8-8.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleCommunication

 76. Published

  Mindsker økologisk jordbrug energiforbruget og drivhuseffekten? / Dalgaard, Tommy.

  In: Forskning i Økologisk Jordbrug, No. 2/3, 2000, p. 4-4.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleCommunication

 77. Published

  Oliekrise gavner økologi. / Dalgaard, Tommy.

  In: Økologisk Jordbrug, 2000, p. 4-4.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleCommunication

 78. Published

  Økologi koster mindre energi. / Dalgaard, Tommy.

  In: Økologisk Planteavl. Aktuel information til samtlige jordbrugere, 2000, p. 9-9.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleCommunication

 79. 1999
 80. Published

  Fossil energiforbrug ved økologisk kontra konventionel mælkeproduktion. / Dalgaard, Tommy.

  NJF XXI:e Kongres: Nordisk Jordbrugsforskning. Vol. 81:3 1999. p. 144-144.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingConference abstract in proceedingsResearch

 81. Published

  Ændringer i energiforbrug og emision af drivhusgasser ved undladelse af pesticidanvendelse. / Dalgaard, Tommy.

  Rapport fra underudvalget om miljø og sundhed. Chapter 9.10. Bichel-udvalget, 1999. p. 171-172.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingReport chapterResearch

 82. Published

  Energiforbrug i forskellige dyrkningssystemer. / Halberg, Niels; Refsgaard, K.; Dalgaard, Tommy.

  Jordbrug og Samfund. 1999. p. 30-38 (Nordisk jordbrugsforskning; No. 2, Vol. 81).

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingArticle in proceedingsResearch

 83. Published

  Linking data sources and models at the levels of processes, farm types and regions. / Halberg, Niels; Kristensen, Ib Sillebak; Dalgaard, Tommy.

  Agricultural data for life cycle asessments. ed. / B.P Weidema; M.J.G Meeusen. 1999. p. 16-30.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingArticle in proceedingsResearch

 84. Published

  Farm types - How can they be used to structure, model and generalise farmdata? / Dalgaard, Tommy.

  The European Invitational Expert seminar on Life Cycle Assessments of Food Products: Agricultural data for life cycle assessments. Kap. 5. 1999. p. 98-114.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingArticle in proceedingsResearch

 85. Published

  How can farm Nitrogen Balances be used for Quantification of Nitrogen Losses? / Dalgaard, Tommy.

  European Statistics Seminar: How can Agricultural Statistics meet Environmental Needs?: Kap. 1. 1999. p. 16-30.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingArticle in proceedingsResearch

 86. Published
 87. Published

  Omlægning til økologisk jordbrug: Konsekvenser for natur og miljø. / Langer, V.; Odderskær, P.; Heidmann, Tove; Dalgaard, Tommy.

  In: Miljøforskning : Nyhedsbrev, Vol. 39, 1999, p. 21-25.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleCommunication

 88. Published

  Hvad udad tabes, kan indad vindes - i landdistrikterne. / Dalgaard, Tommy.

  In: Jord & Viden, No. 5, 1999, p. 6-8.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleCommunication

 89. Published

  Planteavlere taber mindst kvælstof : Husdyr er skyld i store tab viser undersøgelser fra Studielandbrugene. / Dalgaard, Tommy.

  In: Agrologisk, No. 5, 1999, p. 28-29.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleCommunication

 90. 1998
 91. Published

  Årets Bedrift : Analyse af bedrifter med højt og lavt N-overskud. / Dalgaard, Tommy.

  Studielandbrug: Årsrapport 1998. 1998. p. 9-14 (Uden navn).

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingReport chapterResearch

 92. Published
 93. Published

  Can organic farming help to reduce N-losses? Experiences from Denmark. / Dalgaard, Tommy; Halberg, Niels; Kristensen, Ib Sillebak.

  In: Nutrient Cycling in Agroecosystems 52, 1998, p. 277-287.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 94. Published

  Næringsstofomsætning på husdyrbedrifter. / Dalgaard, Tommy.

  In: Projektoversigt, 1998.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleCommunication

 95. 1997
 96. Published

  Landbrugets strukturudvikling og konsekvenser heraf for næringsstofbalancen. / Dalgaard, Tommy.

  Teknologirådet: Høring om udledning af næringsstoffer til vandmiljøet. 1997. (Teknologirådets rapporter; No. 4:6).

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingConference abstract in proceedingsResearch

 97. Published

  Hvordan påvirker landbrugets strukturudvikling udledningen af næringsstoffer til vandmiljøet. / Dalgaard, Tommy.

  Teknologirådets rapporter. Vol. 5 1997. p. 57-59.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingReport chapterResearch

 98. Published

  Bottum up Modelling of Scenarios for Environmental Impact in Livestock Intensive Areas. / Dalgaard, Tommy.

  Proceedings of the NJF-seminar Alternative Use of Agricultural Land. ed. / S E Olesen. 1997. p. 76-85 (SP-report; No. 18).

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingArticle in proceedingsResearch

 99. Published

  Can organic agriculture help to reduce N-losses per unitary production? Some experience from Denmark. / Dalgaard, Tommy; Halberg, Niels; Kristensen, Ib Sillebak.

  Dissipation of N from the human N-cycle, and its role in Present and Future N2O Emissions to the Atmosphere. International Workshop. ed. / M A Bleken; L R Bakken; A Mosier. co-sponsored by the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), 1997. p. 277-287.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingArticle in proceedingsResearch

 100. Published

  Energiutnyttjande ekologisk växtodling : Danskt Forskningsprojekt. / Dalgaard, Tommy.

  Ecologisk Jordbrukardag i Skåne. 1997. p. 1-12.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingArticle in proceedingsResearch

 101. Published

  Nitrat-direktivet giver problemer. / Dalgaard, Tommy.

  In: Jord og Viden, Vol. 5, No. 142, 1997, p. 10-12.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleCommunication

 102. 1996
 103. Published

  Forbrug af fossil energi på økologiske kvægbrug. / Dalgaard, Tommy.

  In: Forskningsnytt om Oekologisk Landbruk i Norden, No. 6, 1996, p. 18-19.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleCommunication

 104. Published

  Her er der plads til en ekstra million svin. / Dalgaard, Tommy.

  In: Landsbladet, No. 49, 1996, p. 25.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleCommunication

Previous 1 2 3 4 5 Next