Tommy Dalgaard

 1. 2020
 2. Published
 3. 2019
 4. Published

  Potentiale for småbiotoper i Danmark. / Dalgaard, Tommy; Jacobsen, Niels Mark; Odgaard, Mette Vestergaard; Pedersen, Birger Faurholt; Ejrnæs, Rasmus.

  No. 2019-760-001315, 2019. 12 p., Nov 27, 2019.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 5. Published

  Klima- og miljømæssige effekter ved læhegn og småbiotoper. / Dalgaard, Tommy; Olesen, Jørgen E.

  No. 2018-760-001280, 2019. 2 p., Jun 26, 2019.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 6. Published

  CAP2020 analyse om muligheder for beskyttelse af tørvejorde. / Olesen, Jørgen E; Greve, Mogens Humlekrog; Elsgaard, Lars; Lærke, Poul Erik; Dalgaard, Tommy.

  No. 2019-760-001097, 2019. 13 p., Apr 30, 2019.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 7. Published

  Scenarier for skovlandbrug i Danmark - effekter på miljø, klima og biodiversitet. / Dalgaard, Tommy; Jensen, Martin; Kongsted, Anne Grete; Jørgensen, Uffe; Krogh, Paul Henning; Strandberg, Beate; Pedersen, Hanne Lindhard; Bertelsen, Marianne G.; Olesen, Jørgen Eivind.

  No. 2019-760-001226, 2019. 17 p., Mar 30, 2019.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 8. Published

  Indhold af ikke-produktive elementer på landbrugsjorden i Danmark. / Dalgaard, Tommy; Odgaard, Mette Vestergaard; Hasler, Berit; Pedersen, Birger Faurholt.

  No. 2019-760-001088, 2019. 5 p., Mar 21, 2019.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 9. Published
 10. Published

  Evaluering af vandrådsarbejdet 2017 om kvalificering af afgrænsning og udpegning af vandløb. / Graversgaard, Morten; Thorsøe, Martin Hvarregaard; Dalgaard, Tommy.

  DCA - Nationalt center for fødevarer og jordbrug, 2019. 104 p. (DCA rapport; No. 153).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReport

 11. 2018
 12. Published

  Working paper: Analyse af data fra 50 RISE-vurderinger. / Lehmann, Jesper Overgård; Dalgaard, Tommy.

  Aarhus Universitet, 2018. 18 p.

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReport

 13. Published
 14. Published
 15. Published

  Kan reduktionsmålsætninger for nitratudvaskning til Limfjorden opfyldes ved øget dyrkning af biomasse. / Børgesen, Christen Duus; Dalgaard, Tommy; Pedersen, Birger Faurholt; Kristensen, Troels; Jacobsen, Brian H.; Jensen, Jørgen Dejgård; Gylling, Morten; Jørgensen, Uffe.

  DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 2018. 83 p. (DCA rapport; No. 131).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReport

 16. Published

  Report of the Task Force on Reactive Nitrogen. Progress in the implementation of the 2018–2019 workplan. / Dalgaard, Tommy; Cordovil, CMA; Sutton, M.A.

  EC-UN/ECE, 2018. 7 p.

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReport

 17. 2017
 18. Published

  Nabotjek af kvælstof- og fosforvirkemidler. / Thorsøe, Martin Hvarregaard; Dalgaard, Tommy; Graversgaard, Morten.

  DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 2017. 120 p. (DCA rapport; No. 104).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReport

 19. Published

  Farm structural change resulting from the implementation of green measures and the EU 2015 agricultural reform. / Dalgaard, Tommy.

  No. 2017-760-000026, 2017. 4 p., Jan 12, 2017.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 20. Published

  Report of the Task Force on Reactive Nitrogen. Progress in the implementation of the 2016–2017 workplan. / Dalgaard, Tommy; Cordovil, C. M. A.; Sutton, M. A.

  2017. 10 p.

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReport

 21. 2016
 22. Published
 23. Published
 24. Published
 25. Published

  Effects of the three green measures in the EU agricultural 2015 reform. / Dalgaard, Tommy.

  Nr. 145419. ed. DCA - Nationalt center for fødevarer og jordbrug, 2016.

  Research output: Working paperCommissioned

 26. Published
 27. Published
 28. Published
 29. 2015
 30. Published

  Faglig redegørelse for den natur- og landskabsmæssige effekt ved at øge arealstørrelsen på GLM beskyttede landskabselementer fra 2.000 m² til 5.000 m². / Dalgaard, Tommy; Kristensen, Inge Toft.

  No. 1416954, 2015. 6 p., Mar 20, 2015.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 31. Published

  Miljø. / Hermansen, John Erik; Munkholm, Lars Juhl; Bruus, Marianne; Eriksen, Jørgen; Poulsen, Hanne Damgaard; Kronvang, Brian; Bak, Jesper Leth; Dalgaard, Tommy; Kristensen, Hanne Lakkenborg; Rasmussen, Anton; Adamsen, Anders Peter S.; Hansen, Birgitte; Brüsch, Walter; Thorling, Lærke; Magid, Jakob ; Rasmussen, Søren K; Jensen, Lars S.

  Økologiens bidrag til samfundsgoder - Vidensyntese 2015. 2015. p. 107-167.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingReport chapterCommissioned

 32. Published

  United Nations Economic Commission for Europe Framework Code for Good Agricultural Practice for Reducing Ammonia Emissions. / Sutton, M.A.; Dalgaard, Tommy; Cordovil, C.; Howard, C.

  ECE/EB.AIR/129 ed. United Nations Economic Commission for Europe (UNECE), 2015. 32 p.

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReport

 33. 2013
 34. Published

  Miljøeffekter af EFA-elementer. / Olesen, Jørgen E; Vinther, Finn Pilgaard; Dalgaard, Tommy; Kristensen, Inge Toft.

  No. 1093008, 2013. 11 p., Sep 17, 2013.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 35. Published

  Notat om miljøeffekter af braklægning. / Olesen, Jørgen E; Vinther, Finn Pilgaard; Dalgaard, Tommy.

  No. 1091144, 2013. 3 p., Sep 11, 2013.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 36. 2012
 37. Published

  Muligheder for reduceret udledning af drivhusgasser fra dansk landbrug. / Olesen, Jørgen E; Kristensen, Troels; Petersen, Søren O; Dalgaard, Tommy; Eriksen, Jørgen; Vinther, Finn Pilgaard.

  No. 1011986, No. 25-11-11, 2012. 40 p., Mar 09, 2012.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 38. 2011
 39. Published

  Supplerende spørgsmål vedrørende majsdyrkning i Danmark. / Jørgensen, Uffe; Kristensen, Inge Toft; Dalgaard, Tommy; Olesen, Jørgen E; Odgaard, Mette Vestergaard.

  No. 783686, 2011. 8 p., Jun 06, 2011.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 40. Published
 41. 2009
 42. Published

  Drivhusgasemissioner fra dansk landbrug 2050. / Dalgaard, Tommy; Petersen, Søren O; Petersen, Bjørn Molt; Kristensen, Troels; Hermansen, John Erik; Hutchings, Nick.

  Aarhus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, 2009.

  Research output: Working paperCommissioned

 43. Published

  Vedrørende pløjelagets jordtypefordeling på markblokniveau. / Olesen, Jørgen E; Dalgaard, Tommy; Kristensen, Inge Toft.

  No. 610654, 2009. 7 p., Sep 30, 2009.

  Research output: Memorandum/expositionQuestion & Answer/hearing