Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Toke Bjerregaard

Sociale identitetsprocesser som barriere for udbyttet af fælles koncernsprog i den internationale organisation

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

  • Department of Management
  • Centre for Organizational Renewal and Evolution (CORE)

Internationaliseringen indebærer, at danske virksomheder skal lede aktiviteter på tværs af geografiske, organisatoriske, kulturelle og sproglige grænser. Denne artikel redegør for nogle af de ledelsesmæssige problemstillinger, som er forbundet med bestræbelserne på at lede mangfoldige, vidensintensive virksomheder gennem indførsel af et fælles virksomhedssprog som engelsk. Artiklen er baseret på en undersøgelse af en række danske virksomheder, for hvilke internationalisering er en væsentlig udfordring. Undersøgelsen viser, at bestræbelser på  at standardisere sprogbrugen i nogle situationer flytter ledelsens opmærksomhed væk fra sociale barrierer for kommunikation såsom gruppe- og identitetsdannelse. Ved inddragelse af perspek tiver til belysning af social identitetsdannelse beskriver artiklen, hvordan ledelsen i danske virksomheder kan forstå og arbejde med identitet som en dynamisk proces og derigennem nedtone sociale grupperingsprocesser baseret på nationalitet.

 

Original languageDanish
JournalLedelse og Erhvervsoekonomi
Volume72
Issue2
Pages (from-to)91-98
Number of pages8
ISSN0902-3704
Publication statusPublished - 2008

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 42555