Toke Bek

Clinical Professor and Chair

Curriculum Vitae

Uddannelse:

Lægevidenskabelig embedseksamen fra Københavns Universitet vinter 1984/85.

Bifagseksamen i fransk fonetik og grammatik fra Københavns Universitet.

Amerikansk lægeeksamen 1986.

Speciallæge i øjensygdomme 1994.

HD(O) ved Handelshøjskolen i Århus 1995.

Guldmedaljeafhandling ved Københavns Universitet 1986

Disputats fra Københavns Universitet 1993

 

Ansættelser:

1985-1987   Turnusuddannelse og militærtjeneste

1987-1994   Klinisk uddannelse til speciallæge i øjensygdomme

1994-1997   Afdelingslæge ved øjenafdelingen, Århus Sygehus

1997-2000  Overlæge ved øjenafdelingen, Århus Sygehus, og lektor i oftalmologi ved Aarhus Universitet

2002-2016  Ledende overlæge ved øjenafdelingen, Aarhus Universitetshospital

2000-          Klinisk professor i oftalmologi ved Aarhus Universitet

 

Videnskabeligt arbejde:

Arbejdet er rettet mod udforskning af sygdomme i nethinden og synsnerven, særligt diabetisk retinopati, og omfatter et translationelt program, der inkluderer studier i patofysiologi, opsporing, diagnostik, behandling og epidemiologi.

Er co-editor på tidsskrifterne: Acta Ophthalmologica, Current Eye Research og Graefes Archives for Clinical and Experimental Ophthalmology.

 

Publikationer:

241 videnskabelige publikationer

23 lærebogsbidrag

Mere end 500 kongresbidrag

3 patenter

H-Index: 37

 

Andet:

Har gennem en årrække arbejdet med organisationsudvikling, kvalitetsudvikling, human resource og patientlogistik. Artikler og lærebog inden for disse emner.

Kursusleder og underviser på Lægeforeningens og Danske Regioners ledelsesuddannelse for overlæger i Danmark siden 2004.

Er initiativtager til oprettelse af kandidatuddannelsen i optometri og synsvidenskab ved Aarhus Universitet

Medlem af bestyrelsen for Øjenfonden og Jochum og Marie Jensens fond, samt medlem af den fagkyndige komite i Øjenforeningen "Værn om Synet"

Rådgiver i oftalmologi  for Sundhedsstyrelsen fra 2003 og for Styrelsen for Patientsikkerhed fra 2016.

Sagkyndig rådgiver for Retslægerådet

Formand for fagudvalget for dyr øjenmedicin under Medicinrådet.

Censor på Statskundskab og Masteruddannelserne i kvalitetsudvikling, videnskabelige metode, samt offentlig økonomi og ledelse fra 2007