Toke Bek

Clinical Professor and Chair

Curriculum Vitae

Uddannelse:

Lægevidenskabelig embedseksamen fra Københavns Universitet vinter 1984/85.

Bifagseksamen i fransk fonetik og grammatik fra Københavns Universitet.

Amerikansk lægeeksamen 1986.

Speciallæge i øjensygdomme 1994.

HD(O) ved Handelshøjskolen i Århus 1995.

Guldmedaljeafhandling ved Københavns Universitet 1986

Disputats fra Københavns Universitet 1993

 

Ansættelser:

1985-1987   Turnusuddannelse og militærtjeneste

1987-1994   Klinisk uddannelse til speciallæge i øjensygdomme

1994-1997   Afdelingslæge ved øjenafdelingen, Århus Sygehus

1997-2000  Overlæge ved øjenafdelingen, Århus Sygehus, og lektor i oftalmologi ved Aarhus Universitet

2002-2016  Ledende overlæge ved øjenafdelingen, Aarhus Universitetshospital

2000-         Klinisk professor i oftalmologi ved Aarhus Universitet

 

Videnskabeligt arbejde:

Arbejdet er rettet mod udforskning af sygdomme i nethinden og synsnerven, særligt diabetisk retinopati, og omfatter et translationelt program, der inkluderer studier i patofysiologi, opsporing, diagnostik, behandling og epidemiologi.

Er co-editor på tidsskrifterne: Acta Ophthalmologica, Current Eye Research og Graefes Archives for Clinical and Experimental Ophthalmology.

 

Publikationer:

231 videnskabelige publikationer

23 lærebogsbidrag

Mere end 500 kongresbidrag

3 patenter

H-Index: 35

 

Andet:

Har gennem en årrække arbejdet med organisationsudvikling, kvalitetsudvikling, human resource og patientlogistik. Artikler og lærebog inden for disse emner.

Kursusleder og underviser på Lægeforeningens og Danske Regioners ledelsesuddannelse for overlæger i Danmark siden 2004.

Er initiativtager til oprettelse af en kandidatuddannelse i optometri og synsvidenskab ved Aarhus Universitet

Medlem af bestyrelsen for Øjenfonden og Jochum og Marie Jensens fond, samt medlem af den fagkyndige komite i Øjenforeningen "Værn om Synet"

Rådgiver i oftalmologi  for Sundhedsstyrelsen fra 2003 og for Styrelsen for Patientsikkerhed fra 2016.

Ad hoc sagkyndig rådgiver for Retslægerådet

Formand for fagudvalget for dyr øjenmedicin under Medicinrådet.

Censor på Statskundskab og Masteruddannelserne i kvalitetsudvikling, videnskabelige metode, samt offentlig økonomi og ledelse siden 2007