Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Thomas Kjær Christensen

Senior Researcher

Curriculum Vitae

Uddannelse
2008 Ph.D. ved Biologisk Institut, Københavns Universitet  
1992  Cand. scient. i biologi med speciale i vildtbiologi ved Institut for Genetik og økologi, Aarhus Universitet.
Ansættelser
2011 ·· Seniorforsker ved Institut for Bioscience, AU 
2006 ··  2011 Seniorrådgiver ved Danmarks Miljøundersøgelser og AU  
1996 ··  2006 Forsker ved Danmarks Miljøundersøgelser, Afd. for Kystzoneøkologi.
1994 ·· 1994  Biolog ved Grønlands Miljøundersøgelser, Kbh. (projekt)
1994 ·· 1995  Biolog ved Danmarks Miljøundersøgelser, Afd. for Flora- og Faunaøkologi, senere Afd. for Kystzoneøkologi.
1993 ·· 1994  Biolog ved Danmarks Miljøundersøgelser, Afd. for Flora- og Faunaøkologi, senere Afd. for Kystzoneøkologi.