Aarhus University Seal

Thomas Eske Holm

 1. 2023
 2. Published

  Fugle 2020-2021 : NOVANA. / Nielsen, Rasmus Due; Holm, Thomas Eske; Clausen, Preben et al.

  Aarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, 2023. 709 p. (Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi; No. 531).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissionedpeer-review

 3. Published

  Droner med zoomobjektiv giver helt nye muligheder i fugleovervågningen. / Holm, Thomas Eske; Jørgensen, Henrik; Pedersen, Claus Lunde.

  In: Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift, Vol. 117, No. 1, 03.2023, p. 1-3.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 4. Published

  Overvågning af engsnare Crex crex som ynglefugl. / Holm, Thomas Eske; Balsby, Thorsten Johannes Skovbjerg.

  Aarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, 2023. 9 p. (Teknisk anvisning fra Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestrisk Natur, DCE; No. A127 vers. 2).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 5. Published

  Overvågning af plettet rørvagtel Porzana porzana som ynglefugl. / Holm, Thomas Eske; Balsby, Thorsten Johannes Skovbjerg.

  Aarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, 2023. 9 p. (Teknisk anvisning fra Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestrisk Natur, DCE; No. A126 vers. 3).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 6. Published

  Overvågning af rørdrum Botaurus stellaris som ynglefugl. / Holm, Thomas Eske; Balsby, Thorsten Johannes Skovbjerg.

  Aarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, 2023. 9 p. (Teknisk anvisning fra Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestrisk Natur, DCE; No. A103 vers. 3).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 7. Published

  Overvågning af rørhøg Circus aeruginosus som ynglefugl. / Holm, Thomas Eske.

  Aarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, 2023. 7 p. (Teknisk anvisning fra Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestrisk Natur, DCE; No. A180 vers. 2).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 8. Published

  Overvågning af sydlig blåhals Luscinia svecica cyanecula som ynglefugl. / Holm, Thomas Eske; Balsby, Thorsten Johannes Skovbjerg.

  Aarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, 2023. 9 p. (Teknisk anvisning fra Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestrisk Natur, DCE; No. A177 vers. 2).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 9. Published

  Overvågning af tinksmed Tringa glareola som ynglefugl. / Holm, Thomas Eske; Balsby, Thorsten Johannes Skovbjerg.

  Aarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, 2023. 9 p. (Teknisk anvisning fra Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestrisk Natur, DCE; No. A139 vers. 3).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 10. Published

  Overvågning af trane Grus grus som ynglefugl. / Holm, Thomas Eske; Balsby, Thorsten Johannes Skovbjerg.

  Aarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, 2023. 9 p. (Teknisk anvisning fra Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestrisk Natur, DCE; No. A128 vers. 3).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 11. Accepted/In press

  Vurdering af forstyrrelsestrusler i Natura 2000-områderne : Opfølgning på Natura 2000-planer for perioden 2022-2027. Del III. Områdegennemgang: Øerne, Sydøstkattegat, Bælthavene og Østersøen. / Holm, Thomas Eske; Clausen, Preben; Bregnballe, Thomas et al.

  2023. 167 p. (Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi; No. 512).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 12. Published

  Vurdering af forstyrrelsestrusler i Natura 2000-områderne : Opfølgning på Natura 2000-planer for perioden 2022-2027. Del II. Områdegennemgang: Jylland, Vesterhavet, Skagerrak, Nord- og Sydvestkattegat. / Clausen, Preben; Bregnballe, Thomas; Stepien, Emilie Nicoline et al.

  2023. 232 p. (Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi; No. 511).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 13. Published

  Vurdering af forstyrrelsestrusler i Natura 2000-områderne : Opfølgning på Natura 2000-planer for perioden 2022-2027. Del I. Introduktion med litteraturgennemgang. / Clausen, Kevin Kuhlmann; Clausen, Preben; Holm, Thomas Eske et al.

  2023. 48 p. (Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi; No. 510).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 14. 2022
 15. Published

  Ride Rissa tridactyla (yngleforekomst). / Bregnballe, Thomas; Prentow, Kurt; Kjeldsen, Jørgen Peter et al.

  Fugleåret 2021. ed. / Peter Lange. Dansk Ornitologisk Forening, 2022. p. 65-66 (Fugleåret; No. 2021, Vol. 16).

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterCommunication

 16. Published

  Monitoring colonies of large gulls using UAVs: from individuals to breeding pairs. / Castro, Alejandro Corregidor; Riddervold, Marie; Holm, Thomas Eske et al.

  In: Micromachines, Vol. 13, No. 11, 1844, 28.10.2022.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 17. Published

  Optælling af rastende vandfugle med droner : Metodeudvikling og undersøgelser af forstyrrelseseffekter. / Holm, Thomas Eske; Pedersen, Claus Lunde; Jørgensen, Henrik.

  Aarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, 2022. (Teknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi; No. 251).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 18. Published

  Visual Search : Et system til optælling af fugle og pattedyr på dronebilleder. / Holm, Thomas Eske; Rasmussen, Kristian Tølbøl; Pedersen, Claus Lunde et al.

  Aarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, 2022. 44 p. (Teknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi; No. 244).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 19. Published

  Intensiv 2-overvågning af ynglefugle. / Holm, Thomas Eske.

  Aarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, 2022. 6 p. (Teknisk anvisning fra Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestrisk Natur, DCE; No. A179 vers. 2).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 20. Published

  Riderne på Bulbjerg : Antal ynglepar og ynglesucces opgjort ved brug af drone. / Bregnballe, Thomas; Kjeldsen, Jørgen Peter; Holm, Thomas Eske.

  Nordjyllands Fugle 2021. Hadsund : Foreningen Nordjyllands fugle, 2022. p. 42-45 (Nordjyllands Fugle, Vol. 58).

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterCommunication

 21. Published

  Vurdering af forstyrrelsestrusler i et udvalgt Natura 2000-område : Hesselø med omliggende stenrev (N128) . / Stepien, Emilie Nicoline; Teilmann, Jonas; Galatius, Anders et al.

  2022. 9 p., (Fagligt notat fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ; No. 27, Vol. 2022).

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 22. Published

  Overvågning af almindelig ryle (engryle) Calidris alpina schinzii som ynglefugl. / Holm, Thomas Eske; Balsby, Thorsten Johannes Skovbjerg; Clausen, Kevin Kuhlmann et al.

  3. ed. Aarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, 2022. 9 p. (Teknisk anvisning fra Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestrisk Natur, DCE; No. A134 vers. 3).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 23. Published

  Overvågning af hvepsevåge Pernis apivorus som ynglefugl. / Holm, Thomas Eske.

  2. ed. Aarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, 2022. 7 p. (Teknisk anvisning fra Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestrisk Natur, DCE; No. A111 vers. 2).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 24. Published

  Overvågning af rødrygget tornskade Lanius collurio som ynglefugl. / Holm, Thomas Eske.

  2. ed. Aarhus University, DCE- Nationalt Center for Miljø og Energi, 2022. 7 p. (Teknisk anvisning fra Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestrisk Natur, DCE; No. A183 vers. 2).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 25. Published

  Overvågning af stor kobbersneppe Limosa limosa som ynglefugl. / Holm, Thomas Eske; Thorup, Ole.

  2. ed. Aarhus Universitet, DCE Nationalt Center for Miljø og Energi, 2022. 7 p. (Teknisk anvisning fra Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestrisk Natur, DCE; No. A140 vers. 2).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 26. Published

  Use of UAVs and deep learning improves monitoring of breeding Herring Gulls. / Holm, Thomas Eske; Bregnballe, Thomas.

  2022. 37 Abstract from
  Bird Numbers 2022: 22nd Conference of the European Bird Census Council (EBCC), Lucerne, Switzerland.

  Research output: Contribution to conferenceConference abstract for conferenceResearchpeer-review

 27. Published

  Overvågning af hedelærke Lullula arborea som ynglefugl. / Holm, Thomas Eske; Balsby, Thorsten Johannes Skovbjerg.

  2. ed. Aarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, 2022. 8 p. (Teknisk anvisning fra Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestrisk Natur, DCE; No. A175 vers. 2).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 28. Published

  Overvågning af isfugl Alcedo atthis som ynglefugl. / Holm, Thomas Eske.

  Aarhus University, DCE- Nationalt Center for Miljø og Energi, 2022. 7 p. (Teknisk anvisning fra Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestrisk Natur, DCE; No. A167 vers. 2).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 29. Published

  Overvågning af natravn Caprimulgus europaeus som ynglefugl. / Holm, Thomas Eske; Balsby, Thorsten Johannes Skovbjerg.

  2. ed. Aarhus University, DCE- Nationalt Center for Miljø og Energi, 2022. 8 p. (Teknisk anvisning fra Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestrisk Natur, DCE; No. A166 vers. 2).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 30. Published

  Overvågning af rød glente Milvus milvus som ynglefugl. / Holm, Thomas Eske.

  3. ed. Aarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, 2022. 7 p. (Teknisk anvisning fra Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestrisk Natur, DCE; No. A112 vers. 3).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 31. Published

  Overvågning af sortspætte Dryocopus martius som ynglefugl. / Holm, Thomas Eske; Balsby, Thorsten Johannes Skovbjerg.

  2.1 ed. Aarhus University, DCE- Nationalt Center for Miljø og Energi, 2022. 10 p. (Teknisk anvisning fra Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestrisk Natur, DCE; No. A171 vers. 2.1).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 32. Published

  Overvågning af tejst Cepphus grylle som ynglefugl. / Bregnballe, Thomas; Holm, Thomas Eske.

  2. ed. Aarhus Universitet, DCE Nationalt Center for Miljø og Energi, 2022. 9 p. (Teknisk anvisning fra Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestrisk Natur, DCE; No. A184 vers. 2).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 33. Published

  Vurdering af forstyrrelsestrusler i to udvalgte Natura 2000-områder : Vadehavet (N89) samt Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord (N14) . / Bregnballe, Thomas; Clausen, Preben; Holm, Thomas Eske et al.

  2022. 53 p., (Fagligt notat fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ; No. 17, Vol. 2022).

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 34. Published

  Danmarks biodiversitet i fortsat tilbagegang – også blandt fuglene. / Clausen, Kevin Kuhlmann; Holm, Thomas Eske; Sterup, Jacob.

  In: Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift, Vol. 116, No. 1, 01.2022, p. 1-2.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleCommunication

 35. Published

  Overvågning af stor hornugle Bubo bubo som ynglefugl. / Holm, Thomas Eske.

  2. ed. Aarhus Universitet, DCE Nationalt Center for Miljø og Energi, 2022. 6 p. (Teknisk anvisning fra Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestrisk Natur, DCE; No. A162 vers. 2).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 36. 2021
 37. Published

  Overvågning af brushane (Calidris pugnax) som ynglefugl. / Holm, Thomas Eske; Balsby, Thorsten Johannes Skovbjerg; Clausen, Kevin Kuhlmann et al.

  2021. 7 p. (Teknisk anvisning fra Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestrisk Natur, DCE; No. A135 vers. 3).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 38. Published

  Monitoring of Red Deer Cervus elaphus and Fallow Deer Dama dama using thermal imagery from UAV. / Holm, Thomas Eske; Pedersen, Claus Lunde.

  2021. 28-29 Abstract from IUGB 2021. 35th Congress of the International Union of Game Biologists & 15th Perdix Congress, Budapest, Hungary.

  Research output: Contribution to conferenceConference abstract for conferenceResearchpeer-review

 39. Published

  Counting breeding gulls with unmanned aerial vehicles : camera quality and flying height affects precision of a semi-automatic counting method. / Castro, Alejandro Corregidor; Holm, Thomas Eske; Bregnballe, Thomas.

  In: Ornis Fennica, Vol. 98, No. 1, 04.2021, p. 33-45.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 40. Published

  Danmarks biodiversitet 2020. / Ejrnæs, Rasmus; Nygaard, Bettina; Kjær, Christian et al.

  DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, 2021. 270 p. (Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi; No. 465).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissionedpeer-review

 41. Published

  Fugle 2018-2019 : NOVANA. / Holm, Thomas Eske; Nielsen, Rasmus Due; Clausen, Preben et al.

  Aarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, 2021. 200 p. (Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi; No. 420).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissionedpeer-review

 42. 2020
 43. Published

  Faglig vurdering af et fugle- og landskabsobservatoriums påvirkninger af fugle i Tøndermarsken samt forslag til minimering af forstyrrelser. / Holm, Thomas Eske; Bregnballe, Thomas; Pedersen, Claus Lunde.

  2020. 8 p., (Fagligt notat fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ; No. 92, Vol. 2020).

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 44. Published

  Kortlægning af ynglefugle i Filsø, Birkesø og ved Gyldensteen Strand i 2020 ved brug af drone. / Holm, Thomas Eske; Bregnballe, Thomas.

  2020. 25 p., (Fagligt notat fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ; No. 58, Vol. 2020).

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 45. Published

  Natural history museum collection and citizen science data show advancing phenology of Danish hoverflies (Insecta: Diptera, Syrphidae) with increasing annual temperature. / Olsen, Kent; Holm, Thomas Eske; Pape, Thomas et al.

  In: PLOS ONE, Vol. 15, No. 5, e0232980, 05.2020.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 46. Published

  Brug af drone med termisk kamera til overvågning af hjortevildt. / Holm, Thomas Eske; Pedersen, Claus Lunde; Jørgensen, Henrik.

  Aarhus : DCE-Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet, 2020. 30 p. (Teknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi; No. 169).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 47. Published

  Sharing waters : the impact of recreational kayaking on moulting mute swans Cygnus olor. / Clausen, Kevin Kuhlmann; Holm, Thomas Eske; Pedersen, Claus Lunde et al.

  In: Journal of Ornithology, Vol. 161, 04.2020, p. 469-479.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 48. 2019
 49. Published

  Fugle 2012-2017 : NOVANA. / Nielsen, Rasmus Due; Holm, Thomas Eske; Clausen, Preben et al.

  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ©, 2019. 264 p. (Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi; No. 314).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissionedpeer-review

 50. Published

  Hoverflies and climate : Exploring climate change related phenological changes in danish Syrphidae based on natural history museum collections and citizen science data. / Olsen, Kent; Holm, Thomas Eske; J. Simonsen, Thomas.

  2019. Poster session presented at Entomology 2019, St. Louis, United States.

  Research output: Contribution to conferencePosterResearch

 51. Published

  Status og udvikling i fuglebestande i Danmark - 2019 : Fuglebeskyttelsesdirektivets Artikel 12-rapportering. / Fredshavn, Jesper Reinholt; Nielsen, Rasmus Due; Holm, Thomas Eske et al.

  2019. 5 p., (Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi).

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 52. Published

  Successful semi-automatic count of gulls in a large breeding colony. / Castro, Alejandro Corregidor; Holm, Thomas Eske; Bregnballe, Thomas.

  2019. Poster session presented at Nordic Remote Sensing, Aarhus, Denmark.

  Research output: Contribution to conferencePosterResearch

 53. Published

  Droner forstyrrer ikke ynglende fugle. / Holm, Thomas Eske; Kanstrup, Niels; Riddervold, Marie et al.

  In: Modelflyvenyt, Vol. 43, No. 4, 08.2019, p. 4-7.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleCommunication

 54. Published

  Beskrivelse af metoder til faglig kvalitetssikring af dataemner i NOVANA natur-rapportering. / Nygaard, Bettina; Therkildsen, Ole Roland; Nielsen, Rasmus Due et al.

  2019. 24 p., (Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi).

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 55. Published

  Faglig vurdering af et skydearrangements effekt på ynglende vandrefalk. / Holm, Thomas Eske.

  2019. 4 p., (Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi).

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 56. Published

  Overvågning af ynglefugle ved brug af droner. / Holm, Thomas Eske (Editor); Bregnballe, Thomas (Editor); Rasmussen, Lars Maltha et al.

  Aarhus Universitet, DCE Nationalt Center for Miljø og Energi, 2019. 72 p. (Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi; No. 311).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 57. Published

  Kan droner tælle fugle? / Bregnballe, Thomas; Holm, Thomas Eske; Riddervold, Marie et al.

  In: Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift, Vol. 113, No. 2, 2019, p. 51-53.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 58. Published

  Størrelse og udvikling af fuglebestande i Danmark - 2019 : Artikel 12-rapportering til Fuglebeskyttelsesdirektivet. / Fredshavn, Jesper Reinholt; Holm, Thomas Eske; Sterup, Jacob et al.

  Aarhus : Aarhus Universitet, DCE Nationalt Center for Miljø og Energi, 2019. 46 p. (Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Vol. 363).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 59. Published

  Undersøgelse af kajakkers forstyrrende effekter på fældende knopsvaner i Roskilde Fjord. / Holm, Thomas Eske; Clausen, Kevin Kuhlmann; Pedersen, Claus Lunde et al.

  Aarhus Universitet, DCE Nationalt Center for Miljø og Energi, 2019. 30 p. (Videnskabelig rapport fra DCE; No. 350).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportResearch

 60. 2018
 61. Published

  Brug af droner til overvågning af ynglende vandfugles reaktioner på menneskelig færdsel. / Holm, Thomas Eske; Kanstrup, Niels; Riddervold, Marie et al.

  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ©, 2018. 31 p. (Teknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi; No. 129).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 62. Published

  Optælling af trækfugle fra land i perioden 2017-2021. / Holm, Thomas Eske; Clausen, Preben; Bregnballe, Thomas.

  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ©, 2018. 15 p. (Teknisk anvisning fra Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestrisk Natur, DCE; No. TA-A187).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 63. Published

  Levestedsvurdering for rødrygget tornskade. / Holm, Thomas Eske; Dalby, Lars.

  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ©, 2018. 14 p. (Teknisk anvisning fra Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestrisk Natur, DCE; No. A383).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 64. Published

  Overvågning af almindelig ryle (engryle) Calidris alpina schinzii som ynglefugl. / Holm, Thomas Eske.

  2. ed. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ©, 2018. 7 p. (Teknisk anvisning fra Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestrisk Natur, DCE; No. A134 vers. 2).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 65. Published

  Overvågning af brushane (Calidris pugnax) som ynglefugl. / Holm, Thomas Eske.

  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ©, 2018. 7 p. (Teknisk anvisning fra Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestrisk Natur, DCE; No. A135 vers. 2).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 66. Published

  Overvågning af rødrygget tornskade Lanius collurio som ynglefugl. / Holm, Thomas Eske.

  1. ed. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ©, 2018. 7 p. (Teknisk anvisning fra Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestrisk Natur, DCE; No. A183).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 67. Published

  Overvågning af hvepsevåge Pernis apivorus som ynglefugl. / Holm, Thomas Eske.

  1. ed. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ©, 2018. 7 p. (Teknisk anvisning fra Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestrisk Natur, DCE; No. A111).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 68. Published

  Overvågning af hedelærke Lullula arborea som ynglefugl. / Holm, Thomas Eske.

  1. ed. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ©, 2018. 7 p. (Teknisk anvisning fra Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestrisk Natur, DCE; No. A175).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 69. Published

  Levestedsvurdering for sortspætte. / Holm, Thomas Eske; Clausen, Kevin Kuhlmann.

  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ©, 2018. 11 p. (Teknisk anvisning fra Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestrisk Natur, DCE; No. A371).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 70. Published

  Overvågning af isfugl Alcedo atthis som ynglefugl. / Holm, Thomas Eske.

  1. ed. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ©, 2018. 7 p. (Teknisk anvisning fra Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestrisk Natur, DCE; No. A167).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 71. Published

  Overvågning af rød glente Milvus milvus som ynglefugl. / Holm, Thomas Eske.

  2. ed. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ©, 2018. 7 p. (Teknisk anvisning fra Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestrisk Natur, DCE; No. A112).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 72. Published

  Overvågning af sydlig blåhals Luscinia svecica cyanecula som ynglefugl. / Holm, Thomas Eske.

  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ©, 2018. 7 p. (Teknisk anvisning fra Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestrisk Natur, DCE; No. A127).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 73. Published

  Overvågning af sortspætte Dryocopus martius som ynglefugl. / Holm, Thomas Eske.

  1. ed. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ©, 2018. 8 p. (Teknisk anvisning fra Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestrisk Natur, DCE; No. A171).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 74. Published

  Overvågning af engsnare Crex crex som ynglefugl. / Holm, Thomas Eske.

  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ©, 2018. 7 p. (Teknisk anvisning fra Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestrisk Natur, DCE; No. A127).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 75. Published

  Overvågning af natravn Caprimulgus europaeus som ynglefugl. / Holm, Thomas Eske.

  1. ed. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ©, 2018. 7 p. (Teknisk anvisning fra Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestrisk Natur, DCE; No. A166).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 76. Published

  Fugle 2016 : NOVANA. / Holm, Thomas Eske; Clausen, Preben; Nielsen, Rasmus Due et al.

  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ©, 2018. 142 p. (Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi; No. 261).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissionedpeer-review

 77. Published

  Rapportering af NOVANA’s delprogram for terrestriske naturtyper og arter. / Nygaard, Bettina; Holm, Thomas Eske; Therkildsen, Ole Roland et al.

  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ©. 2018.

  Research output: Other contributionNet publication - Internet publicationCommissioned

 78. Published

  Monitoring large gulls by use of AUVs: Experiences from the Wadden Sea. / Riddervold, Marie; Holm, Thomas Eske; Jensen, Lasse Ørsted et al.

  2018.

  Research output: Contribution to conferencePosterResearch

 79. Published

  Tilstandsvurdering af levesteder for skovfugle. / Fredshavn, Jesper Reinholt; Holm, Thomas Eske; Clausen, Kevin Kuhlmann et al.

  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ©, 2018. 38 p. (Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Vol. 299).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 80. 2017
 81. Published

  Kortlægning af levesteder med forslag til målsætning og tilstandsvurdering for rastende vandfuglefuglearter. Arter tilknyttet bundvegetation, enge og moser. / Clausen, Preben; Therkildsen, Ole Roland; Nielsen, Rasmus Due et al.

  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ©, 2017. 120 p. (Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Vol. 248).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportResearch

 82. Published

  Overvågning af stor hornugle Bubo bubo som ynglefugl. / Holm, Thomas Eske.

  1. ed. Aarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, 2017. 6 p. (Teknisk anvisning fra Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestrisk Natur, DCE; No. A162).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 83. Published

  Overvågning af bramgås Branta leucopsis og Edderfugl Somateria mollissima som ynglefugl. / Holm, Thomas Eske.

  Aarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, 2017. 7 p. (Teknisk Anvisning fra DCE's Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestrisk natur; No. A108).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 84. Published

  Vurdering af risikoen for troldænders kollision med en broforbindelse ved Frederikssund. / Therkildsen, Ole Roland; Holm, Thomas Eske.

  Aarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, 2017. 20 p. (Teknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi; No. 106).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 85. Published

  Forstyrrelser af vandfugle ved friluftsaktiviteter tilknyttet marine og ferske vande – en oversigt (With a summary in English: Disturbance of waterbirds by water-based recreational activities – a review). / Laursen, Karsten; Bregnballe, Thomas; Therkildsen, Ole Roland et al.

  In: Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift, Vol. 111, No. 3, 09.2017, p. 96-112.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 86. Published

  Kan Ederfugle holde styr på antallet af jægere? / Laursen, Karsten; Moller, Anders Pape; Holm, Thomas Eske.

  In: Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift, Vol. 111, 09.2017, p. 84-85.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 87. Published

  Status of the Danish action plan to reduce wounding of game by shotgun hunting. / Holm, Thomas Eske; Clausen, Kevin; Haugaard, Lars et al.

  2017. Abstract from 33rd IUGB Congress, Montpellier , France.

  Research output: Contribution to conferenceConference abstract for conferenceResearchpeer-review

 88. Published

  Crippling ratio: A novel approach to assess hunting-induced wounding of wild animals. / Clausen, Kevin; Holm, Thomas Eske; Haugaard, Lars et al.

  In: Ecological Indicators, Vol. 80, 22.05.2017, p. 242-246.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 89. Published

  Levestedsvurdering for engfugle (engryle og brushane). / Søgaard, Bjarne; Holm, Thomas Eske.

  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ©, 2017. 13 p. (Teknisk anvisning; No. A334).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 90. Published

  Levestedsvurdering for hede- og højmosefugle (Tinksmed). / Søgaard, Bjarne; Holm, Thomas Eske.

  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ©, 2017. 12 p. (Teknisk anvisning; No. A339).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 91. Published

  Levestedsvurdering for kolonirugende kystfugle. / Søgaard, Bjarne; Holm, Thomas Eske.

  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ©, 2017. 11 p. (Teknisk anvisning; No. A381).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 92. Published

  Levestedsvurdering for mose- og rørskovsfugle. / Søgaard, Bjarne; Holm, Thomas Eske.

  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ©, 2017. 12 p. (Teknisk anvisning; No. A381).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 93. Published

  Overvågning af hjejle Pluvialis apricaria som ynglefugl. / Holm, Thomas Eske; Søgaard, Bjarne.

  Aarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, 2017. 7 p. (Teknisk anvisning fra Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestrisk Natur, DCE; No. A133 vers. 2).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 94. Published

  Overvågning af blå kærhøg Circus cyaneus som ynglefugl. / Holm, Thomas Eske; Søgaard, Bjarne.

  Aarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, 2017. 7 p. (Teknisk anvisning fra Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestrisk Natur, DCE; No. A115 vers. 2).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 95. Published

  Overvågning af dværgmåge Larus minutus som ynglefugl. / Holm, Thomas Eske; Søgaard, Bjarne.

  Aarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, 2017. 7 p. (Teknisk anvisning fra Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestrisk Natur, DCE; No. A146 vers. 2).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 96. Published

  Overvågning af rørdrum Botaurus stellaris som ynglefugl. / Holm, Thomas Eske; Søgaard, Bjarne.

  Aarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, 2017. 7 p. (Teknisk anvisning fra Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestrisk Natur, DCE; No. A103 vers. 2).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 97. Published

  Overvågning af kystnære ternearter. / Bregnballe, Thomas; Holm, Thomas Eske.

  Aarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, 2017. 10 p. (Teknisk anvisning fra Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestrisk Natur, DCE; No. A181 vers. 1).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 98. Published

  Overvågning af rørhøg Circus aeruginosus som ynglefugl. / Holm, Thomas Eske; Søgaard, Bjarne.

  Aarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, 2017. (Teknisk anvisning fra Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestrisk Natur, DCE; No. A180 vers. 1).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 99. Published

  Overvågning af sortterne som ynglefugl. / Bregnballe, Thomas; Holm, Thomas Eske.

  Aarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, 2017. 9 p. (Teknisk anvisning fra Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestrisk Natur, DCE; No. A154 vers. 2).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 100. Published

  Overvågning af tinksmed Tringa glareola som ynglefugl. / Holm, Thomas Eske; Søgaard, Bjarne.

  Aarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, 2017. 7 p. (Teknisk anvisning fra Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestrisk Natur, DCE; No. A139 vers. 2).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 101. Published

  Overvågning af plettet rørvagtel Porzana porzana som ynglefugl. / Holm, Thomas Eske; Søgaard, Bjarne.

  Aarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, 2017. 7 p. (Teknisk anvisning fra Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestrisk Natur, DCE; No. A126 vers. 2).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 102. Published

  Overvågning af trane Grus grus som ynglefugl. / Holm, Thomas Eske; Søgaard, Bjarne.

  Aarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, 2017. 8 p. (Teknisk anvisning fra Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestrisk Natur, DCE; No. A128 vers. 2).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 103. Published

  Intensiv 2-overvågning af ynglefugle. / Holm, Thomas Eske; Søgaard, Bjarne.

  Aarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, 2017. 7 p. (Teknisk anvisning fra Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestrisk Natur, DCE; No. A179 vers. 1).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 104. Published

  Overvågning af klyde som ynglefugl. / Bregnballe, Thomas; Holm, Thomas Eske.

  Aarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, 2017. 8 p. (Teknisk anvisning fra Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestrisk Natur, DCE; No. A131 vers. 2).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 105. Published

  Overvågning af skestork Platalea leucorodia som ynglefugl. / Bregnballe, Thomas; Holm, Thomas Eske.

  Aarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, 2017. 8 p. (Teknisk anvisning fra Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestrisk Natur, DCE; No. A106 vers. 2).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 106. Published

  Tinksmedens ynglehabitatpræferencer i danske fuglebeskyttelsesområder. / Nielsen, Steffen Larni; Madsen, Bjarke; Holm, Thomas Eske et al.

  In: Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift, Vol. 111, 03.2017, p. 23-30.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 107. 2016
 108. Published

  Vildtbestande og jagttider i Danmark : Det biologiske grundlag for jagttidsrevisionen 2018. / Asferg, Tommy; Clausen, Preben; Christensen, Thomas Kjær et al.

  2016. 140 p. (Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi; No. 195).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportResearch

Previous 1 2 3 4 Next