Department of Psychology and Behavioural Sciences

Tea Trillingsgaard

Pas godt på hinanden: Når to bliver til tre

Research output: Book/anthology/dissertation/reportBookCommunication

  • Tea Trillingsgaard
  • Annette Due Madsen, Center for Familieudvikling, Denmark
  • Søren Marcussen, Center for Familieudvikling, Denmark
  • Jeanette Ringkøbing Rothenborg, Center for Familieudvikling, Denmark
  • Trine Hjorth Sindberg, Center for Familieudvikling, Denmark
  • Signe Steenberger, Center for Familieudvikling, Denmark
At få et barn sammen er for de fleste par meget betydningsfuldt.
At dele glæden over barnet kan give nye følelser af sammenhold
og samhørighed mellem de voksne. De fleste
forventer også, at forældreskabet bliver
en fælles rejse, der bygger bro mellem de voksne. Men undersøgelser
har vist, at glæden ved at blive forældre for mange følges med en oplevelse af øget forskellighed, større afstand og nye typer af konflikter i parforholdet. Dette hæfte er en samling af inpiration, viden, øvelser og gode råd, tiltænkt som en håndrækning til at tackle nye glæder og udfordringer i parforholdet, når par bliver forældre.
Original languageDanish
Place of publicationKøbenhavn
PublisherCenter for Familieudvikling
Number of pages62
Publication statusPublished - 2013

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 52232749