Department of Political Science

Susanne Vang

Administrative Officer

Susanne Vang
See relations at Aarhus University

Studiesekretær ved Institut for statskundskab med følgende ansvarsområder:

 • Kontaktperson for instituttets videnskabelige personale vedr. studieområdet
 • Instituttets bindeled til BSS studieadministration
 • Rusmodtagelse
 • Eksamensplanlægning
 • Specialepladser
 • BrightSpace
 • Lokaler - instruktorer
 • Specialeaflevering
 • Koordinering af specialebedømmelser
 • Ansættelse af instruktorer
 • Ansættelses af gæsteforelæsere
 • K-regnskab undervisning og eksamen
 • Censorer herunder aflønning
 • Sekretær for censorsekretariatet

ID: 10339024