Aarhus University Seal

Sofie Gyritia Madsen van't Veen

 1. 2021
 2. Published

  Nitrogen removal and greenhouse gas fluxes from integrated buffer zones treating agricultural drainage water. / Carstensen, Mette Vodder; Zak, Dominik; van't Veen, Sofie Gyritia Madsen et al.

  In: Science of the total Environment, Vol. 774, 145070, 06.2021.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 3. Published

  På med vaders og feltlakridser i lommerne. / van't Veen, Sofie Gyritia Madsen.

  In: Geografisk Orientering, Vol. 51, No. 2, 06.2021, p. 28-32.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleCommunication

 4. Published

  Experiences with high resolution monitoring of nitrate concentrations in three Danish headwater streams. / van't Veen, Sofie Gyritia Madsen; Holm, Helle; Kronvang, Brian.

  2021. Abstract from 4th International Workshop on High Temporal Resolution Water Quality Monitoring and Analysis, SLU Uppsala, Sweden.

  Research output: Contribution to conferenceConference abstract for conferenceResearchpeer-review

 5. Published

  Nitrogen-Loads to Streams : Importance of Bypass Flow and Nitrate Removal Processes. / Steiness, Mads; Jessen, Søren; van’t Veen, Sofie G.M. et al.

  In: Journal of Geophysical Research: Biogeosciences, Vol. 126, No. 5, e2020JG006111, 05.2021.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 6. 2020
 7. Published

  Undersøgelse af anvendelse af sensorer i overvågningen- og test af en nitratsensor i vandløb. / van't Veen, Sofie Gyritia Madsen; Holm, Helle; Kronvang, Brian.

  2020. 79 p., (Fagligt notat fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ; No. 48).

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 8. Published

  Virkemidler til reduktion af kvælstofbelastningen af vandmiljøet. / Eriksen, Jørgen; Thomsen, Ingrid Kaag; Hoffmann, Carl Christian et al.

  Aarhus : Aarhus Universitet - DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 2020. 454 p. (DCA rapport; No. 174).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 9. Published

  Virkemidler til reduktion af fosforbelastningen af vandmiljøet. / Andersen, Hans Estrup (Editor); Rubæk, Gitte Holton (Editor); Hasler, Berit (Editor) et al.

  Aarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, 2020. 284 p. (Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi; No. 379, Vol. 2020).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissionedpeer-review

 10. Published

  Advancing understanding of the importance of surface runoff for delivery of water, sediment, nutrients and pesticides to streams within agricultural catchments. / Kronvang, Brian; Windolf, Jørgen; Tornbjerg, Henrik et al.

  2020. Abstract from EGU General Assembly 2020.

  Research output: Contribution to conferenceConference abstract for conferenceResearch

 11. 2019
 12. Published

  A novel method to evaluate the hydrochemical interaction between groundwater and surface waters in Denmark. / van't Veen, Sofie Gyritia Weitzmann; Kronvang, Brian; Nilsson, Bertel et al.

  2019. Poster session presented at Catchment Science 2019, Wexford, Ireland.

  Research output: Contribution to conferencePosterResearchpeer-review

 13. Published

  Monitoring pitfalls: Aquatic environment. / Windolf, Jørgen; Tornbjerg, Henrik; van't Veen, Sofie Gyritia Weitzmann et al.

  2019. Abstract from Catchment Science 2019, Wexford, Ireland.

  Research output: Contribution to conferenceConference abstract for conferenceResearchpeer-review

 14. Published

  Targeted drainage measures for improvement of water quality in Denmark. / Kronvang, Brian; van't Veen, Sofie Gyritia Weitzmann; Carstensen, Mette Vodder et al.

  2019. Abstract from Catchment Science 2019, Wexford, Ireland.

  Research output: Contribution to conferenceConference abstract for conferenceResearchpeer-review

 15. Published

  A nitrogen emission map for catchments based on stream measurements used to calculate nitrogen emissions from agricultural areas in three small Danish catchments. / van't Veen, Sofie Gyritia Weitzmann; Kjeldgaard, Ane; Tornbjerg, Henrik et al.

  2019. Abstract from Catchment Science 2019, Wexford, Ireland.

  Research output: Contribution to conferenceConference abstract for conferenceResearchpeer-review

 16. Published

  The Role of Management of Stream-Riparian Zones on Subsurface-Surface Flow Components. / Steiness, Mads; Jessen, Soren; Spitilli, Mattia et al.

  In: Water, Vol. 11, No. 9, 1905, 09.2019.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 17. Published

  Integrated buffer zones as a new mitigation measure for enhancing nutrient retention. / Kronvang, Brian; Zak, Dominik Henrik; Carstensen, Mette Vodder et al.

  2019. Abstract from EGU General Assembly 2019, Vienna, Austria.

  Research output: Contribution to conferenceConference abstract for conferenceResearchpeer-review

 18. Published

  Intelligente bufferzoner. / van't Veen, Sofie Gyritia Weitzmann; Kronvang, Brian; Zak, Dominik Henrik et al.

  2019. 36 p., (Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi).

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 19. Published

  Retention af nitrat i ådalsmagasiner. / Jessen, Søren; Steiness, Mads; van't Veen, Sofie Gyritia Weitzmann et al.

  In: Vand & Jord, Vol. 2019, No. 1, 02.2019, p. 34-36.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 20. Published

  Abstract number–96 Is it possible to use stream measurements to calculate nitrogen emissions from agricultural areas in Danish catchments? Investigating the possibility to create a nitrogen emission map for catchments. / van't Veen, Sofie Gyritia Weitzmann; Kjeldgaard, Ane; Tornbjerg, Henrik et al.

  2019. Abstract from LUWQ2019 - Land use and water quality, Aarhus, Denmark.

  Research output: Contribution to conferenceConference abstract for conferenceResearchpeer-review

 21. Published

  Vurdering af grundvandets kemiske påvirkning af vandløb og kystvande : Volume 1(2): Hovedrapport. / Nilsson, Bertel; Kronvang, Brian; van't Veen, Sofie Gyritia Weitzmann et al.

  De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland – GEUS, 2019. 125 p. (GEUS Rapport; No. 2019/2).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 22. 2018
 23. Published

  Et kvælstofudledningskort. / van't Veen, Sofie Gyritia Weitzmann; Kjeldgaard, Ane; Tornbjerg, Henrik et al.

  In: Vand & Jord, No. 4, 12.2018, p. 173-177.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 24. Published

  Hvordan måles kvælstof i vandløb? / van't Veen, Sofie Gyritia Weitzmann; Kronvang, Brian; Tornbjerg, Henrik et al.

  In: Vand & Jord, Vol. 25, No. 4, 4, 12.2018, p. 169-173.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 25. Published

  Vand og kvælstof fra mark til fjord. / Blicher-Mathiesen, Gitte; Tornbjerg, Henrik; Piil, Kristoffer et al.

  In: Vand & Jord, Vol. 25, No. 4, 12, 12.2018, p. 187-191.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearch

 26. Published

  Conceptual catchment typology for analyzing eutrophication risks in surface waters in Denmark. / Kronvang, Brian; van't Veen, Sofie Gyritia Weitzmann; Windolf, Jørgen et al.

  2018. 66 Abstract from 30th Nordic Hydrological Conference, Bergen, Norway.

  Research output: Contribution to conferenceConference abstract for conferenceResearch

 27. Published

  COMPARISON OF DIFFERENT SAMPLING STRATEGIES TO DETERMINE NITROGEN TRANSPORT IN STREAMS AS BASIS FOR EMISSION-BASED REGULATION. / van't Veen, Sofie Gyritia Weitzmann; Kronvang, Brian; Ovesen, Niels Bering et al.

  2018. Abstract from 30th Nordic Hydrological Conference, Bergen, Norway.

  Research output: Contribution to conferenceConference abstract for conferenceResearchpeer-review

 28. Published

  A conceptual catchment typology for analyzing eutrophication risks in surface waters in Denmark. / Kronvang, Brian; van't Veen, Sofie Gyritia Weitzmann; Windolf, Jørgen et al.

  2018. Abstract from EGU General Assembly, Vienna, Austria.

  Research output: Contribution to conferenceConference abstract for conferenceResearchpeer-review

 29. Published

  Stream measurements as a basis for emission based nitrogen regulation : investigating the importance of different sampling strategies for the determination of nitrogen transport in streams. / van't Veen, Sofie Gyritia Weitzmann; Kronvang, Brian; Poulsen, Jane Rosenstand.

  2018. Abstract from 12th Annual Danish Water Forum, Lyngby, Denmark.

  Research output: Contribution to conferenceConference abstract for conferenceResearch

 30. Published

  Enkel metode til måling af nitrat i vandløb. / De Jong, Hubert; van't Veen, Sofie Gyritia Weitzmann; Kronvang, Brian et al.

  In: Vand & Jord, Vol. 25, No. 4, 2018, p. 179-182.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearch