Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Søren Risbjerg Thomsen

Professor Emeritus

Curriculum Vitae

Name:  Søren Risbjerg Thomsen

Date of birth: November 4, 1943

Place of birth: Struer, Denmark

 

Education:

Doctoral thesis in political science at Aarhus University, 1987.

M.A. in Sociology at Copenhagen University, 1971.

 

Present position:

Professor of political science (quantitative methods and applied computer science) at Aarhus University.

 

Research interests:

Mathematical models for political behaviour, electoral beha­viour, political culture, political public opinion polls.

 

Current projects:

Participant in: CIVICACTIVE - The determinants of active civic participation at European and national level. The Sixth Framework EU Programme.

Participant in: Valgforskningsgruppen [the Danish Election research group].

Participant in: EPCReN - Eurasia Political Culture Research Network.

 

Previous Experience:

Research visit to University College Dublin, January-March 2005.

Since 1997 member of the faculty of the Essex Summer School in Social Science Data Analysis and Collection sponsored by the University of Essex and the European Consortium for Political Research.

Research visitor at Center for Korean Studies, The University of Hawaii at Manoa, January-June 1992.

Research visitor at Nuffield College, Oxford University, August-December 1991.

Professor of political science at University of Aarhus since 1987.

Associate professor of political science at Aarhus University, 1979-1987.

Research fellow at Aarhus University 1978-1979.

Associate professor of political science at Aarhus University, 1976-1978.

Assistant professor of political science at  Aarhus Univer­sity, 1972-1976.

  

Professional services:

Head of the Department of Political Science, University of Aarhus, 1987.

Member of the departmental executive committee of the Department of Political Science, Aarhus University, 1986-1988, chairman 1987.

Member of the study committee at the Department of Political Science,  Aarhus University, 1981-1984, 1993-1996, chairman 1984.

 

Teaching Experience:

Research Design and Methods, Electoral Behaviour, Ecological Analysis, Mathematical Statistics, Applied Computer Science, Sociology.

 

Selected Publications [Danish titles translated into English]:

 

Helgesen, Geir and Søren Risbjerg Thomsen (eds.) (2006). Politics, Culture and Self: East Asian and North European Attitudes, Copenhagen: NIAS Press, 275 p.

Thomsen, Søren Risbjerg, "Countries in Perspective", in Helgesen and Thomsen (2006), pp. 75-89.

Thomsen, Søren Risbjerg, "Comparing Political Cultures: Major Methodological and Substantial Results", in Helgesen and Thomsen (2006), pp. 90-123.

Thomsen, Søren Risbjerg and Åke Daun, "Political Culture in Denmark and Sweden", in Helgesen and Thomsen (2006), pp. 210-234.

Nielsen, Hans Jørgen & Søren Risbjerg Thomsen (2003). "Kapitel 3. Valgkampen, meningsmålingerne og valget" [The electoral campaign, opinion polls, and the election], Kapitel 3 in Ole Borre & Jørgen Goul Andersen (red.), Politisk forandring: Værdipolitik og nye skillelinjer ved folketingsvalget 2001, Århus: Systime, pp. 43-59.

Nielsen, Hans Jørgen & Søren Risbjerg Thomsen (2003). "Kapitel 4.Vælgervandringer" [Voter transitions] in Ole Borre & Jørgen Goul Andersen (red.), Politisk forandring: Værdipolitik og nye skillelinjer ved folketingsvalget 2001, Århus: Systime, ipp. 61-73.

Thomsen, Søren Risbjerg (2003). "Kapitel 7. Valgvind og regionale forskelle" [Electoral swing and regional differences] in Ole Borre & Jørgen Goul Andersen (red.), Politisk forandring: Værdipolitik og nye skillelinjer ved folketingsvalget 2001, Århus: Systime, pp. 99-115.

Thomsen, Søren Risbjerg (2003). "Kapitel 16. En samlet model for partivalg" [A comprehensive model for party choice] in Ole Borre & Jørgen Goul Andersen (red.), Politisk forandring: Værdipolitik og nye skillelinjer ved folketingsvalget 2001, Århus: Systime, pp. 251-279.

Thomsen, Søren Risbjerg (2002). "Tripelvalget 2001: Valgvind, meningsmålinger og valgkamp" [The triple election 2001: Election wind, opinion polls and election campaign] , Politica, 34, 1, pp. 98-112.

Jakobsen, Mogens Storgaard, Regin Reinert & Søren Risbjerg Thomsen (2001). "Afstemningen om den fælles mønt - social baggrund og holdninger" [The referendum on the single currency - social background and attitudes], Politica, 33, 1, pp. 66-88.

Søren Risbjerg Thomsen (1998), "Impact of National Politics on Local Elections in Scandinavia",  Scandinavian Political Studies, vol. 21 - No. 4,  pp. 325-345.

Søren Risbjerg Thomsen (1998), "Meningsmålingernes troværdighed" [The credibility of the public opinion polls], Politica: Tidsskrift for politisk videnskab, vol. 30, no. 2,  pp. 204-227.

Søren Risbjerg Thomsen (1997), "Den landspolitiske valgvind blæser også ved lokalvalgene", ["National politics electoral wind is also blowing at local elections"], in Elkllit, Jørgen and Roger Buch Jensen, Kommunalvalg, Odense Universitetsforlag. pp. 195-207.

Søren Risbjerg Thomsen (1995), "The 1994 Parliamentary Election in Denmark", Electoral Studies, vol 14, no 3, September 1995, pp 315-322, 350.

Søren Risbjerg Thomsen (1995), "Politiske Meningsmålinger" [Political public opinion polls], Politica: Tidsskrift for politisk viden­skab, vol 27, no 1, March 1995, pp. 71-90.

Søren Risbjerg Thomsen (1994), "Notes of the 1994 Elections to the Euro­pean Parlia­ment: Denmark", Electoral Studies, vol 13, no 4, December 1994, pp. 333-335.

Søren Risbjerg Thomsen and Hyun-woo Kim (1993), "Electoral Dynamics in South Korea Since 1981", Korean Studies, vol 17,  pp. 39-66.

Søren Risbjerg Thomsen (1992), "National Impact on Local Elections: Blowing in the Wind", in Peter Gundelach and Karen Siune (eds.), From Voters to Partici­pants, Aarhus: Politica, 1992, pp. 61-74.

Søren Risbjerg Thomsen, Sten Berglund and Ingemar Wörlund (1991), "Assess­ing the Validity of the Logit Method for Ecological Inference", European Jour­nal of Political Research, vol. 19,  pp. 441-477.      

Sten Berglund and Søren Risbjerg Thomsen (eds.) (1990), Modern Polit­i­cal Ecologi­cal Analysis, Aabo: Aabo Academy Press. 318 p.

Søren Risbjerg Thomsen (1987), Danish Elections 1920-79. A Logit Ap­proach to Ecological Analysis and Inference, Aarhus: Poli­tica. 210 p.

Søren Risbjerg Thomsen (1984, 1986), "Udviklingen under forholdstalsvalgmå­den (1920-84)" [The Development during the Proportional Repre­sentation System (1920-84)], in J. Elklit and O. Tonsgaard (eds.), Valg og vælger­adfærd [Elections and Voting Behaviour], Aarhus: Politica,  pp. 39-69.

Søren Risbjerg Thomsen (1984), "Kommunale valg: Landspolitisering eller lokalpolitis­ering?" [Local Elections: National Politiza­tion or Local Politi­zation?], in J. Elklit and O. Tonsgaard (eds.), Valg og vælgeradfærd [Elections and Voting Behaviour], Aarhus: Politica, 1984, 1986, pp. 288-297.

Søren Risbjerg Thomsen (1979), "Arbejderklassen og arbejderpartierne" [The Working Class and the Socialist Parties], Politica, vol 11, nr. 3, 1979, pp. 1-20.

for ECPR workshop, Mannheim 1973, Aarhus: Institute of Political Sci­ence, 1973. 12 p.

Søren Risbjerg Thomsen (1972), "Models for Change in Voting Behav­ior", Scandina­vian Political Studies, vol. 7, pp. 177-189.