Department of Law

Søren Højgaard Mørup

Professor

Curriculum Vitae

 

Nationality

Danish

 

Qualifications

2006Doctor juris (LL.D.), Aarhus University
2000Admission to the Bar
1997Master of Laws (LL.M.), Aarhus University
1995Bachelor of Laws (LL.B.), Aarhus University

 

Academic positions

2010-Professor of public law, Department of Law, Aarhus University
2007-2010Professor of property law, Aalborg University
2005-2007Associate Professor of tax law, Aarhus University
2001-2004Research Fellow and Research Assistant Professor, Aarhus University

 

Other full-time employment

2008-2020Attorney-at-law (private practice)
2005Acting High Court Judge, Western Division of the Danish High Court
2000-2001Ministry of Justice, Department of Private Law
1997-2000Assistant Attorney, Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen

 

Administrative experience

2014-Chairman of the PhD programme committee, Department of Law, Aarhus University
 

Research areas

Public law, especially
  • general administrative law
  • municipal law and public employment law
  • expropriation
  • environmental law relating to property law
  • public liability 

 

Teaching areas

  • Administrative law


Awards, grants etc.

2018Jorck Foundation Research Award

 

Miscellaneous

2019-Chairman of the Association for Municipal and Administrative Law in Denmark (Vice-Chairman 2011-2019)
2019-Chairman of the Superior Appraisal Commission of Aarhus and Holstebro
2018-Member of the Appeals Permission Board (alternate in 2017)
2018-Chairman of the Appraisal Commission for Northern and Central Jutland
2017-Member of the Commission of inquiry on SKAT (the Danish tax authority)
2016-Chairman of the Association for Areas and Rights in Denmark
2016-2017Member of the Expert Committee on evaluation of mail list tests
2015-2016Member of the Committee on actions against bikers' clubhouses
2014-2015Member of the Committee on freedom of expression of civil servants and whistleblower schemes
2011-Chairman of the Board of Axel H's rejselegal (Axel H's Travel Grant) 
2009-Head of the Appeal Appraisal commission for Northern Jutland and Viborg
2009-2017Head of the Appraisal Commission under the Renewable Energy Act

 

Research outputs

Nyere ombudsmandspraksis om anstaltsforholdet som hjemmel

Halleskov, L. & Mørup, S. H., Sep 2021, (Accepted/In press) In: Ugeskrift for Retsvæsen.

The Protection of Legitimate Expectations under Administrative Law in Denmark

Mørup, S. H., Aug 2021, The Protection of Legitimate Expectations in Administrative Law. Sperr, A. K. & Hohenlohe-Oehringen, D. (eds.). Oxford: Bloomsbury Academic

Boganmeldelse: Tilsyn og kontrol - hvor langt rækker forpligtelsen?

Mørup, S. H., 2020, In: Ugeskrift for Retsvæsen. p. 21 1 p., U.2020B.21/1.

Festskrift til Karsten Revsbech

Jensen, M. H. (ed.), Madsen, H. B. (ed.) & Mørup, S. H. (ed.), 2020, København: Djøf Forlag. 654 p.

Når adressaten ikke er part i retssager mod det offentlige - et retssikkerhedsmæssigt problem?

Jensen, O. B. F. & Mørup, S. H., 2020, Festskrift til Karsten Revsbech. Hansen Jensen, M., Madsen, H. B. & Mørup, S. H. (eds.). Kbh.: Djøf Forlag, p. 391-412 22 p.

Der er behov for en lov om offentligt ansattes ytringsfrihed

Mørup, S. H. & Jensen, M. H., 13 Feb 2019, In: Jyllands-Posten.

Pas på med automatisk sagsbehandling. Det sætter retssikkerheden under pres: Al lovgivning skal fremover muliggøre automatisk sagsbehandling. Det rejser spørgsmål om borgernes og virksomhedernes retssikkerhed i forvaltningsprocessen.

Mørup, S. H., 28 Jan 2019, In: Berlingske Tidende. p. 24

Ekspropriation i praksis

Mølbeck, H., Flensborg, J. & Mørup, S. H., 2019, 2. ed. København: Djøf Forlag. 568 p.

Fastsættelse af ekspropriationserstatning - med eller uden moms?

Mørup, S. H., 2019, In: Ugeskrift for Retsvæsen. 2019, p. 157-167 11 p., U.2019.B.157.

Forvaltningsret - sagsbehandling

Revsbech, K., Nørgaard, C. A., Garde, J. & Mørup, S. H., 2019, 8. ed. Djøf Forlag. 415 p.

Andre almindelige grundsætninger om afgørelsers indhold

Mørup, S. H., 2018, Forvaltningsret. Fenger, N. (ed.). Djøf Forlag, p. 355-380 26 p.

Legalitetsprincippet og grundsætningen om saglig forvaltning

Mørup, S. H., 2018, Forvaltningsret. Fenger, N. (ed.). Djøf Forlag, p. 299-353 55 p.

Anmeldelse af Azad Taheri Abkenar: Delegation af myndighedsudøvelse til private aktører

Mørup, S. H., 2017, In: Ugeskrift for Retsvaesen. 2017, p. 445-446 2 p., U.2017B.445/1.

Berettigede forventninger og offentligretligt erstatningsansvar

Mørup, S. H., 2017, Offentlige myndigheders erstatningsansvar. Pagh, P., Mørup, S. H. & Fenger, N. (eds.). Kbh.: Djøf Forlag, p. 79-124 46 p.

Erstatningsansvar vedrørende det offentliges serviceniveau

Madsen, H. B. & Mørup, S. H., 2017, Offentlige myndigheders erstatningsansvar. Pagh, P., Mørup, S. H. & Fenger, N. (eds.). Kbh.: Djøf Forlag, p. 179-198 20 p.

Offentlige myndigheders erstatningsansvar

Pagh, P. (ed.), Mørup, S. H. (ed.) & Fenger, N. (ed.), 2017, Kbh.: Djøf Forlag. 390 p.

Offentlige myndigheders erstatningsansvar som juridisk disciplin

Pagh, P. & Mørup, S. H., 2017, Offentlige myndigheders erstatningsansvar. Pagh, P., Mørup, S. H. & Fenger, N. (eds.). Kbh.: Djøf Forlag, p. 23-34 12 p.

Offentlige myndigheders erstatningsansvar: – introduktion og indhold

Pagh, P., Mørup, S. H. & Fenger, N., 2017, Offentlige myndigheders erstatningsansvar. Pagh, P., Mørup, S. H. & Fenger, N. (eds.). Kbh.: Djøf Forlag, p. 15-22 8 p.

The Principle of Effective Legal Protection in Danish Administrative Law

Mørup, S. H., 2017, The Principle of Effective Legal Protection in Administrative Law: A European perspective. Szente, Z. & Lachmayer, K. (eds.). Routledge

Anmeldelse af Bent Ole Gram Mortensen, Rikke Gottrup, Carina Risvig Hamer, Bassah Khalaf og Hanne Marie Motzfeldt: Erhvervsforvaltningsret. Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2016

Mørup, S. H., 2016, In: Ugeskrift for Retsvæsen. p. 154-155

Anmeldelse af Nick Storm Stausholm: Skøn under regel. Karnov Group, 2015

Mørup, S. H., 2016, In: Ugeskrift for Retsvaesen. p. 126-127 1 p., U.2016B.126.

Festskrift til Jens Peter Christensen

Dahl, B. (ed.), Jensen, M. H. (ed.) & Mørup, S. H. (ed.), 2016, Kbh.: Djøf Forlag. 897 p.

Forvaltningens virksomhed

Revsbech, K. & Mørup, S. H., 2016, Forvaltningsret: Almindelige emner. 6 ed. Kbh.: Djøf Forlag, p. 77-106 30 p.

Forvaltningsret: Almindelige emner

Revsbech, K., Garde, J., Jensen, J. A., Jensen, O. B. F., Madsen, H. B. & Mørup, S. H., 2016, 6 ed. Kbh.: Djøf Forlag. 657 p.

Nogle præciserende bemærkninger om naborettens samspil med offentlig ret

Mørup, S. H., 2016, In: Ugeskrift for Retsvaesen. p. 210-212 3 p., U.2016B.210.

Offentligretligt erstatningsansvar

Jensen, O. B. F. & Mørup, S. H., 2016, Forvaltningsret: Almindelige emner. 6 ed. Kbh.: Djøf Forlag, p. 561-617 57 p.

Retlige krav til det offentliges serviceniveau

Madsen, H. B. & Mørup, S. H., 2016, Festskrift til Jens Peter Christensen. Dahl, B., Hansen Jensen, M. & S. H. M. (eds.). Kbh.: Djøf Forlag, p. 433-455 20 p.

Tilbagekaldelse og ændring af forvaltningsafgørelser

Revsbech, K. & Mørup, S. H., 2016, Forvaltningsret: Almindelige emner. 6 ed. Kbh.: Djøf Forlag, p. 517-560 44 p.

Om naborettens samspil med den offentlige ret

Mørup, S. H., 20 Nov 2015, In: Ugeskrift for Retsvæsen. p. 439-450 11 p., U.2015B.439.

Lov om offentlige veje

Mørup, S. H. & Lilholt, P., 2015, Karnovs Lovsamling. Karnov Group

Forvaltningens brug og misbrug af pressen

Mørup, S. H., Fenger, N. & Bønsing, S., 2014, Forvaltning og retssikkerhed: Festskrift til Steen Rønsholdt. Blume, P. & Henrichsen, C. (eds.). København: Djøf Forlag, p. 269-296 28 p.

Den nye offentlighedslov er slet ikke så ringe endda

Fenger, N. & Mørup, S. H., 8 May 2013, In: Politiken.

Må en minister blande sig?

Mørup, S. H., 15 Jan 2013, In: Jyllands-Posten.

Forventningsprincippet, EMK og offentlige myndigheders erstatningsansvar

Mørup, S. H., 2013, In: Juristen. p. 136-146 11 p.

Ekspropriation til private formål

Mørup, S. H., 22 Mar 2012, In: Jyllands-Posten.

Overtagelsespligt efter planlovens § 47 a ved overførsel af ejendomme fra landzone

Mørup, S. H., Mar 2012, In: Tidsskrift for Landbrugsret. 2012, 1, p. 4-10 7 p.

God forvaltningsskik og gældende ret

Mørup, S. H., 2012, Forvaltningsloven 25 år. Bülow, J-C., Møller, J., Olsen, J. & Rønsholdt, S. (eds.). København: Djøf Forlag, p. 205-237 33 p.

Håndhævelse på miljørettens område: Om betydningen af lang tids forløb, passivitet og berettigede forventninger

Mørup, S. H., 2012, In: Juristen. 3, p. 149-158

Ny ombudsmand, nye tider?

Mørup, S. H., 15 Dec 2011, In: Jyllands-Posten. p. 24, debat 1 p.

Om beskyttelsen af hjemmet i grundloven og EMK

Mørup, S. H., 5 Nov 2011, In: Ugeskrift for Retsvæsen. 145:2011, 44, p. B 328-331 4 p.

To højesteretsdomme om gæsteprincippet

Mørup, S. H., Jun 2011, In: Aspect. 2011, 6, p. 34-35 2 p.

Ekspropriationserstatning og råstofforekomster

Mørup, S. H., 2011, In: Ugeskrift for Retsvæsen. 145:2011, p. B 195-204 10 p.

Forventningsprincippet i skatteretten

Mørup, S. H., 2011, Festskrift til Jan Pedersen. Kerzel, M. (ed.). København: Djøf Forlag, p. 345-357 13 p.

Magt og menneskeret

Mørup, S. H., 9 Aug 2010, In: Jyllands-Posten. p. 1. sektion, 17

Gæsteprincippet

Mørup, S. H., 2010, In: Tidsskrift for Landbrugsret. 3, p. 139-146 8 p.

Myndighedsfuldmagten?

Mørup, S. H., 2010, In: Ugeskrift for Retsvæsen. 25, p. afdeling B 240-243 4 p.

New rules on compensation to neighbours to windmills

Mørup, S. H., 2010. 11 p.