Aarhus University Seal

Søren Erik Larsen

 1. 2022
 2. Published

  Rare Potamogeton species can establish in restored Danish lowland stream reaches. / Johnsen, Trine Just; Henriksen, Lisbeth Dalsgaard Romme; Larsen, Mette Bundgaard et al.

  In: Freshwater Biology, Vol. 67, No. 3, 03.2022, p. 518-532.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 3. Published

  Alkalinity and diatom assemblages in lowland streams: How to separate alkalinity from inorganic phosphorus in ecological assessments? / Baattrup-Pedersen, Annette; Johnsen, Trine Just; Larsen, Søren Erik et al.

  In: Science of the Total Environment, Vol. 823, 153829, 02.2022.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 4. 2021
 5. Published

  Vandløb 2020 : NOVANA. / Thodsen, Hans; Tornbjerg, Henrik; Rolighed, Jonas et al.

  DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, 2021. 82 p. (Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi; No. 473).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 6. Published

  Vandløb 2019 : Kemisk vandkvalitet og stoftransport. / Thodsen, Hans; Tornbjerg, Henrik; Bøgestrand, Jens et al.

  Aarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, 2021. 78 p. (Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi; No. 452).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissionedpeer-review

 7. Published

  Analyse af organisk kvælstof koncentrationer i vandløb i to perioder med henblik på at udvikle en korrektionsformel for perioden 2009-2014. / Larsen, Søren Erik; Tornbjerg, Henrik; Thodsen, Hans et al.

  2021. 116 p., (Fagligt notat fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ; No. 29).

  Research output: Memorandum/expositionMemorandumpeer-review

 8. Published

  Analyse af organisk kvælstof koncentrationer i vandløb med henblik på at udvikle en korrektionsformel for 2015. / Larsen, Søren Erik; Tornbjerg, Henrik; Thodsen, Hans et al.

  2021. 19 p., (Fagligt notat fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ; No. 39).

  Research output: Memorandum/expositionMemorandumpeer-review

 9. Published

  Hyppige vandaksarter etablerer sig hurtigere end sjældne vandaksarter. / Larsen, Mette Bundgaard; Henriksen, Lisbeth Dalsgaard (Member of author collaboration); Johnsen, Trine Just (Member of author collaboration) et al.

  In: Vand & Jord, Vol. 28. årgang, No. 2, 05.2021, p. 48-51.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleCommunication

 10. Published

  Effects of different weed cutting methods on physical and hydromorphological conditions in lowland streams. / Rasmussen, Jes Jessen; Kallestrup, Helena; Thiemer, Kirstine et al.

  In: Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems, Vol. 2021, No. 422, 10, 03.2021.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 11. Published

  Nutrient loading, temperature and heat wave effects on nutrients, oxygen and metabolism in shallow lake mesocosms pre-adapted for 11 years. / Jeppesen, Erik; Audet, Joachim; Davidson, Thomas A. et al.

  In: Water (Switzerland), Vol. 13, No. 2, 127, 01.2021.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 12. Published

  Evidensbaseret og omkostningseffektiv grødeskæring i små danske vandløb : dataopsummering 2020. / Johnsen, Trine Just; Baattrup-Pedersen, Annette; Larsen, Søren Erik (Member of author collaboration).

  Aarhus, 2021. 40 p. (Teknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi; No. 209).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommunication

 13. Published

  Korrektion af totalkvælstofanalyser foretaget på søprøver i perioden 2007-2017. / Tornbjerg, Henrik; Søndergaard, Martin; Johansson, Liselotte Sander et al.

  2021. 13 p., (Fagligt notat fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ; No. 62).

  Research output: Memorandum/expositionMemorandumpeer-review

 14. 2020
 15. Published

  Modelling risk of competitive effects from honeybees on wild bees. / Sørensen, Peter Borgen; Strandberg, Beate; Bruus, Marianne et al.

  In: Ecological Indicators, Vol. 118, 106749, 11.2020.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 16. Published

  Pesticide risk indicator for terrestrial adult stages of aquatic insects. / Sørensen, Peter Borgen; Kjær, Christian; Wiberg-Larsen, Peter et al.

  In: Ecological Indicators, Vol. 118, 11.2020, p. 106718.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 17. Published

  Forskelle i målt koncentration af totalkvælstof og totalfosfor i ferskvand ved at anvende de to oplukningsmetoder til organisk stof; autoklave- og UV-metode. / Larsen, Søren Erik; Tornbjerg, Henrik; Søndergaard, Martin et al.

  Aarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, 2020. 53 p. (Fagligt notat fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ; No. 38, Vol. 2020).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissionedpeer-review

 18. Published

  Teknisk grundlag for fastsættelse af økologisk potentiale i kunstige og stærkt modificerede vandløb. / Baattrup-Pedersen, Annette; Fejerskov, Morten Lauge; Johnsen, Trine Just (Member of author collaboration) et al.

  Aarhus University, DCE- Nationalt Center for Miljø og Energi, 2020. 27 p. (Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi; No. 400, Vol. 2020).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 19. Published

  Udvikling i afstrømningsnormaliseret total-kvælstoftransport fra målt opland mellem 2018 og 2019. / Thodsen, Hans; Tornbjerg, Henrik; Larsen, Søren Erik.

  Aarhus University, DCE- Nationalt Center for Miljø og Energi, 2020. 6 p. (Fagligt notat fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ; No. 64, Vol. 2020).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissionedpeer-review

 20. Published

  Effects of low flow and co-occurring stressors on structural and functional characteristics of the benthic biofilm in small streams. / Baattrup-Pedersen, Annette; Graeber, Daniel; Kallestrup, Helena et al.

  In: Science of the Total Environment, Vol. 733, 139331, 09.2020, p. 139331.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 21. Published

  Klimanormalisering af kvælstofafstrømning. / Larsen, Søren Erik; Thodsen, Hans; Tornbjerg, Henrik et al.

  Aarhus : Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ©, 2020. 33 p. (Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi; No. 393).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissionedpeer-review

 22. Published

  Virkemidler til reduktion af kvælstofbelastningen af vandmiljøet. / Eriksen, Jørgen; Thomsen, Ingrid Kaag; Hoffmann, Carl Christian et al.

  Aarhus : Aarhus Universitet - DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 2020. 454 p. (DCA rapport; No. 174).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 23. Published

  Catchment-scale analysis reveals high cost-effectiveness of wetland buffer zones as a remedy to non-point nutrient pollution in north-eastern Poland. / Jabłońska, Ewa; Wiśniewska, Marta; Marcinkowski, Paweł et al.

  In: Water (Switzerland), Vol. 12, No. 3, 629, 03.2020.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 24. Published

  Vandløb 2018 : Novana. / Thodsen, Hans; Tornbjerg, Henrik; Rasmussen, Jes Jessen et al.

  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ©, 2020. 70 p. (Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi; No. 353).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissionedpeer-review

 25. Published

  Vandaks i genoprettede danske vandløb. / Johnsen, Trine Just; Henriksen, Lisbeth Dalsgaard (Member of author collaboration); Kallestrup, Helena (Member of author collaboration) et al.

  In: Vand & Jord, Vol. 27, No. 41, 6, 02.2020, p. 21-24.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleCommunication

 26. Published

  Terrestrial adult stages of freshwater insects are sensitive to insecticides. / Bruus, Marianne; Rasmussen, Jes Jessen; Strandberg, Morten Tune et al.

  In: Chemosphere, Vol. 239, 124799, 01.2020.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 27. Published

  Inputs of nutrients (nitrogen and phosphorus) to the subbasins (2018). / Svendsen, Lars Moeslund; Gustafsson, Bo; Larsen, Søren Erik et al.

  HELCOM, 2020. 32 p. (HELCOM core indicator report, Vol. december 2020).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 28. Published

  Pilotprojekt: Insekticiders effekt på de terrestriske stadier af vandinsekter : en overset faktor af betydning for makroinvertebratsamfundene i danske vandløb? / Strandberg, Morten Tune; Wiberg-Larsen, Peter; Bruus, Marianne et al.

  Miljøministeriet, Miljøstyrelsen, 2020. 70 p. (Bekæmpelsesmiddelforskning, Vol. 184).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportResearchpeer-review

 29. Published

  The effect of nitrogen mitigation measures evaluated by monitoring of nitrogen concentrations and loadings in Danish mini-catchments - 1990-2015. / Blicher-Mathiesen, G.; Windolf, J.; Larsen, S. E. et al.

  In: Water Science and Technology: Water Supply, Vol. 20, No. 2, 2020, p. 586-593.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 30. 2019
 31. Published

  Pesticide effects on non-target terrestrial plants at individual, population and ecosystem level : (Penta). / Strandberg, Beate; Boutin, Céline; Carpenter, David et al.

  København : The Danish Environmental Protection Agency, 2019. (Pesticide Research, Vol. 182).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportResearchpeer-review

 32. Published

  Reducing adverse side effects by seasonally lowering nitrate removal in subsurface flow constructed wetlands. / Carstensen, Mette Vodder; Larsen, Søren Erik; Kjærgaard, Charlotte et al.

  In: Journal of Environmental Management, Vol. 240, 06.2019, p. 190-197.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 33. Published

  HELCOM Guidelines for the annual and periodical compilation and reporting of waterborne pollution inputs to the Baltic Sea (PLC-Water). / Svendsen, Lars Moeslund; Barnich, Jerzy; Boutrup, Susanne et al.

  HELCOM, 2019. 154 p.

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 34. Published

  The future of European water management: Demonstration of a new WFD compliant framework to support sustainable management under multiple stress. / Baattrup-Pedersen, Annette; Larsen, Søren Erik; Rasmussen, Jes et al.

  In: Science of the Total Environment, Vol. 654, 03.2019, p. 53-59.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 35. Published
 36. Published

  Vandløb 2017. / Thodsen, Hans; Tornbjerg, Henrik; Rasmussen, Jes et al.

  DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, 2019. 78 p. (Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi; No. 306).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 37. Submitted

  Effects of different weed cutting methods on physical conditions in lowland streams. / Kallestrup, Helena; Henriksen, Lisbeth Dalsgaard (Member of author collaboration); Rasmussen, Jes et al.

  In: Freshwater Biology, 15.01.2019.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 38. Published

  Abstract number–117 Nutrient retention in restored riparian wetlands in Denmark. / Audet, Joachim; Kjeldgaard, Ane; Larsen, Søren Erik et al.

  2019. Abstract from LUWQ2019 - Land use and water quality, Aarhus, Denmark.

  Research output: Contribution to conferenceConference abstract for conferenceResearchpeer-review

 39. Published

  Abstract number–235 Baltic Sea Action Plan: Assessing progress towards fulfilling nutrient reduction targets as prerequisite for a non-eutrophied marine environment. / Svendsen, Lars Moeslund; Gustafsson, Bo; Larsen, Søren Erik.

  2019. Abstract from LUWQ2019 - Land use and water quality, Aarhus, Denmark.

  Research output: Contribution to conferenceConference abstract for conferenceResearchpeer-review

 40. Published

  Anvendelse af økologiske tilstandselementer i blødbundsvandløb. / Kjeldgaard, Ane; Groom, Geoffrey Brian; Thiemer, Kirstine et al.

  2019. 37 p., (Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi).

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 41. Published

  Nitrogen removal in woodchip-based biofilters of variable designs treating agricultural drainage discharges. / Hoffmann, Carl Christian; Larsen, Søren Erik; Kjaergaard, Charlotte.

  In: Journal of Environmental Quality, Vol. 48, No. 6, 2019, p. 1881-1889.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 42. Submitted

  Pesticide effects on adult freshwater insects. / Strandberg, Beate; Bruus, Marianne; Kjær, Christian et al.

  In: Environmental Impact Assessment Review, 2019.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 43. Published

  Statistical aspects in relation to Baltic Sea Pollution Load Compilation : Task under HELCOM PLC-7 project. / Larsen, Søren Erik; Svendsen, Lars Moeslund.

  DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, 2019. 42 p. (Technical Report from DCE - Danish Centre for Environment and Energy; No. 137).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissionedpeer-review

 44. Published

  Udvikling af biologisk indeks for fytobenthos i danske søer. / Johansson, Liselotte Sander; Søndergaard, Martin; Larsen, Søren Erik et al.

  Aarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, 2019. 102 p. (Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi; No. 324).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 45. 2018
 46. Published

  Conceptual catchment typology for analyzing eutrophication risks in surface waters in Denmark. / Kronvang, Brian; van't Veen, Sofie Gyritia Weitzmann; Windolf, Jørgen et al.

  2018. 66 Abstract from 30th Nordic Hydrological Conference, Bergen, Norway.

  Research output: Contribution to conferenceConference abstract for conferenceResearch

 47. Published

  Year 1900 runoff in Danish streams: implications for nitrogen loadings and reference conditions. / Kronvang, Brian; Ovesen, Niels Bering; Larsen, Søren Erik et al.

  2018. 67 Abstract from 30th Nordic Hydrological Conference, Bergen, Norway.

  Research output: Contribution to conferenceConference abstract for conferenceResearch

 48. Published

  Pesticide Effects on Bumble-Bees. / Bruus, Marianne; Dupont, Yoko Luise; Steenberg, Tove et al.

  Miljøstyrelsen, 2018. 140 p. (Pesticide Research).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportResearchpeer-review

 49. Published

  Evaluating effects of weed cutting on water level reductions and ecological status in Danish lowland streams. / Baattrup-Pedersen, Annette; Ovesen, Niels Bering; Larsen, Søren Erik et al.

  In: Freshwater Biology, Vol. 63, No. 7, 01.06.2018, p. 652-661.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 50. Published

  Does regular harvesting increase plant diversity in buffer strips separating agricultural land and surface waters? / Hille, Sandra; Larsen, Søren Erik; Rubæk, Gitte Holton et al.

  In: Frontiers in Environmental Science, Vol. 6, 58, 06.2018.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 51. Published

  A conceptual catchment typology for analyzing eutrophication risks in surface waters in Denmark. / Kronvang, Brian; van't Veen, Sofie Gyritia Weitzmann; Windolf, Jørgen et al.

  2018. Abstract from EGU General Assembly, Vienna, Austria.

  Research output: Contribution to conferenceConference abstract for conferenceResearchpeer-review

 52. Published
 53. Published

  Genopretning af fejlbehæftede kvælstof- og fosforanalyser. Ferskvand. / Larsen, Søren Erik; Windolf, Jørgen; Tornbjerg, Henrik et al.

  Aarhus Universitet, DCE Nationalt Center for Miljø og Energi, 2018. (Teknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi; No. 110).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissionedpeer-review

 54. Published

  Headwater streams in the EU Water Framework Directive : Evidence-based decision support to select streams for river basin management plans. / Baattrup-Pedersen, Annette; Larsen, Søren Erik; Andersen, Dagmar Kappel et al.

  In: Science of the Total Environment, Vol. 613-614, 2018, p. 1048-1054.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 55. Published

  Inputs of nutrients (nitrogen and phosphorus) to the sub-basins of the Baltic Sea (2016). / Svendsen, Lars Moeslund; Gustafsson, Bo; Larsen, Søren Erik et al.

  HELCOM, 2018. 30 p. (HELCOM core indicator report, Vol. October 2018).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportResearchpeer-review

 56. Published

  Overvågning af vådområder 2015. / Hoffmann, Carl Christian; Audet, Joachim; Ovesen, Niels Bering et al.

  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ©, 2018. (Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi; No. 293).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissionedpeer-review

 57. Published

  Successful restoration of a tropical shallow eutrophic lake: Strong bottom-up but weak top-down effects recorded. / Liu, Zhengwen; Hu, Jinrun; Zhong, Ping et al.

  In: Water Research, Vol. 146, 2018, p. 88-97.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 58. Published

  The seven biggest rivers in the Baltic Sea Region. / Brynska, Weronika; Ennet, Peeter; Frank-Kamenetsky, Dmitry et al.

  HELCOM, 2018. 31 p. (Baltic Sea Environment Proceedings; No. 163).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportResearchpeer-review

 59. Published

  Udvikling af biologisk indeks for bentiske kiselalger (fytobenthos) i danske vandløb. / Andersen, Dagmar Kappel; Larsen, Søren Erik; Johansson, Liselotte Sander et al.

  Aarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, 2018. (Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Vol. 296).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissionedpeer-review

 60. Published

  Vandløb 2016 - Kemisk vandkvalitet og stoftransport : NOVANA. / Thodsen, Hans; Tornbjerg, Henrik; Windolf, Jørgen et al.

  Aarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, 2018. 54 p. (Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Vol. 270).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 61. 2017
 62. Published

  Aalborgmetoden som alternativ grødeskæringsmetode. / Henriksen, Lisbeth; Larsen, Søren Erik (Member of author collaboration); Kallestrup, Helena (Member of author collaboration) et al.

  In: Vand & Jord, Vol. 24, No. 3, 09.2017, p. 125-128.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleCommunication

 63. Published

  Heat-wave effects on greenhouse gas emissions from shallow lake mesocosms. / Audet, Joachim; Machado, Érika Maria Neif; Cao, Yu et al.

  In: Freshwater Biology Online, Vol. 62, No. 7, 07.2017, p. 1130-1142.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 64. Published

  A new paradigm for biomonitoring: an example building on the Danish Stream Plant Index. / Baattrup-Pedersen, Annette; Göthe, Emma; Riis, Tenna et al.

  In: Methods in Ecology and Evolution, Vol. 8, No. 3, 03.2017, p. 297-307.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 65. Published

  Climate and hydrology. / Poulsen, Jane Rosenstand; Thodsen, Hans; Larsen, Søren Erik et al.

  Estimation of nitrogen concentrations from root zone to marine areas around the year 1900. ed. / Poul Nordemann Jensen. DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, 2017. p. 20-36 (Scientific Report from DCE - Danish Centre for Environment and Energy; No. 241).

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingReport chapterCommissionedpeer-review

 66. Published

  Harvesting effects on buffer strip plant communities depend on vegetation type. / Hille, Sandra; Rubæk, Gitte Holton; Larsen, Søren Erik et al.

  2017.

  Research output: Contribution to conferenceConference abstract for conferenceResearch

 67. Published

  Inputs of nitrogen and phosphorus to the Baltic Sea (2012-2014). / Svendsen, Lars Moeslund; Gustafsson, Bo; Larsen, Søren Erik et al.

  HELCOM, 2017. 26 p. (HELCOM core indicator report).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 68. Published

  Spatial and time variations in agricultural loss of nitrogen to 44 small Danish streams (1990-2015). / Windolf, Jørgen; Larsen, Søren Erik; Blicher-Mathiesen, Gitte et al.

  2017. Abstract from LUWQ2017, Den Hague, Netherlands.

  Research output: Contribution to conferenceConference abstract for conferenceResearch

 69. Published
 70. 2016
 71. Published

  Experience with high frequency nitrate monitoring in Danish streams. / Poulsen, Jane Rosenstand; Ovesen, Niels Bering; Tornbjerg, Henrik et al.

  2016.

  Research output: Contribution to conferenceConference abstract for conferenceResearchpeer-review

 72. Published

  Insekticid påvirkning af vandløbsinsekters voksenstadium - AQUATERRA. / Strandberg, Morten Tune; Wiberg-Larsen, Peter; Rasmussen, Jes et al.

  2016.

  Research output: Contribution to conferencePosterResearch

 73. Published

  Dansk vandløbsplanteindeks: Fra idé over videnskabelig dokumentation til praktiske værktøjer. / Baattrup-Pedersen, Annette; Göthe, Emma; Riis, Tenna et al.

  2016. Abstract from Ferskvandssymposium 2016, København, Denmark.

  Research output: Contribution to conferenceConference abstract for conferenceCommissioned

 74. Published

  Ecological classification of lakes: Uncertainty and the influence of year-to-year variability. / Søndergaard, Martin; Larsen, Søren Erik; Johansson, Liselotte Sander et al.

  In: Ecological Indicators, Vol. 61, No. 2, 2016, p. 248-257.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 75. Published

  Grødeskæring og vandstand i danske vandløb. / Simonsen, Just Krogh; Baattrup-Pedersen, Annette; Larsen, Søren Erik et al.

  In: Aktuel Naturvidenskab, Vol. 2, 2016, p. 8-12.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearch

 76. Published

  Identifying hot spots of agricultural nitrogen loss within the Baltic Sea drainage basin. / Andersen, Hans Estrup; Blicher-Mathiesen, Gitte; Thodsen, Hans et al.

  In: Water, Air and Soil Pollution, Vol. 227, No. 38, 2016.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 77. Published

  Major changes in CO2 efflux when shallow lakes shift from a turbid to a clear water state. / Jeppesen, Erik; Trolle, Dennis; Davidson, Thomas A. et al.

  In: Hydrobiologia, Vol. 778, No. 1, 2016, p. 33-44.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 78. Published
 79. Published

  Ny kontrolmetode for udledninger fra ferskvandsdambrug. / Svendsen, Lars Moeslund; Larsen, Søren Erik.

  Aarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, 2016. 88 p. (Videnskabelig rapport fra DCE; No. 212).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissionedpeer-review

 80. Published

  Opdatering af naturfaglige kriterier for afgrænsning af vandløb. / Baattrup-Pedersen, Annette; Kjeldgaard, Ane; Jepsen, Niels et al.

  2016. 26 p., Dec 05, 2016. (Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi).

  Research output: Memorandum/expositionMemorandumpeer-review

 81. Published

  Trends in nitrogen concentrations and loading in 46 minor streams draining intensively farmed Danish catchments 1990-2014- How can the observed trend be explained? / Windolf, Jørgen; Børgesen, Christen Duus; Blicher-Mathiesen, Gitte et al.

  2016. Poster session presented at European Geosciences Union General Assembly 2016, Vienna, Austria.

  Research output: Contribution to conferencePosterResearch

 82. Published

  Vandløb 2015 : NOVANA. / Thodsen, Hans; Windolf, Jørgen; Bøgestrand, Jens et al.

  Aarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, 2016. 68 p. (Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi; No. 206).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissionedpeer-review

 83. Published
 84. 2015
 85. Published

  Vandløb 2014 : NOVANA. / Wiberg-Larsen, Peter; Windolf, Jørgen; Bøgestrand, Jens et al.

  Silkeborg : Aarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, 2015. 54 p. (Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Vol. 165).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissionedpeer-review

 86. Published

  Eutrophication effects on greenhouse gas fluxes from shallow lake mesocosms override those of climate warming. / Davidson, Thomas Alexander; Audet, Joachim; Svenning, Jens-Christian et al.

  In: Global Change Biology, Vol. 21, No. 12, 01.12.2015, p. 4449–4463.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 87. Published

  Afprøvning af forslag til metode til konsekvensvurdering af ændret vandløbsvedligeholdelse. / Ovesen, Niels Bering; Larsen, Søren Erik; Schlünsen, Klaus et al.

  2015. 150 p. (Teknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Vol. 49).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 88. Published

  A new monitoring approach in streams for detection of N emissions from agricultural areas to surface waters. / Poulsen, Jane Bang; Ovesen, Niels Bering; Tornbjerg, Henrik et al.

  2015. Abstract from Land Use and Water Quality, Wien, Austria.

  Research output: Contribution to conferenceConference abstract for conferenceResearchpeer-review

 89. Published

  Background concentrations and loadings of nitrogen in Danish surface waters. / Kronvang, Brian; Windolf, Jørgen; Larsen, Søren Erik et al.

  In: Acta Agriculturae Scandinavica, Section B - Soil & Plant Science, Vol. 65, 2015, p. 155-163.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 90. Published

  Brug af Dansk Vandløbsplante Indeks i små danske vandløb. / Baattrup-Pedersen, Annette; Wiberg-Larsen, Peter; Larsen, Søren Erik et al.

  2015. 20 p., (Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi).

  Research output: Memorandum/expositionMemorandumpeer-review

 91. Published

  Differences in rating curve and hydrograph uncertainty due to streamflow dynamics and number of discharge measurements. / Poulsen, Jane Bang; Ovesen, Niels Bering; Larsen, Søren Erik et al.

  2015. Abstract from European Geosciences Union, Wien, Austria.

  Research output: Contribution to conferenceConference abstract for conferenceResearchpeer-review

 92. Published

  Factors influencing nitrogen processing in lakes: an experimental approach. / Olsen, Sara Kaisa Maaria; Jeppesen, Erik; Moss, Brian et al.

  In: Freshwater Biology, Vol. 60, No. 4, 2015, p. 646-662.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 93. Published

  Fastlæggelse af økologisk kvalitet i søer. / Søndergaard, Martin; Trolle, Dennis; Larsen, Søren Erik et al.

  In: Vand & Jord, Vol. 22, No. 1, 2015, p. 13-15.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleCommunication

 94. Published

  HELCOM Guidelines for the annual and periodical compilation and reporting of waterborne pollution inputs to the Baltic Sea (PLC-Water). / Svendsen, Lars Moeslund; Sonesten, Lars; Boutrup, Susanne et al.

  Helsinki Commission - HELCOM, 2015. 143 p.

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 95. Published

  Matematisk beskrivelse af Dansk Vandløbsplante Indeks. / Larsen, Søren Erik; Baattrup-Pedersen, Annette.

  2015. 14 p., (Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi).

  Research output: Memorandum/expositionMemorandumpeer-review

 96. Published

  Plant trait characteristics vary with size and eutrophication in European lowland streams. / Baattrup-Pedersen, Annette; Göthe, Emma; Larsen, Søren Erik et al.

  In: Journal of Applied Ecology, Vol. 52, No. 6, 2015, p. 1617-1628.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 97. Published

  Sikkerhed på tilstandsvurderingen i danske søer : År-til-år variationer i biologiske kvalitetselementer. / Søndergaard, Martin; Trolle, Dennis; Larsen, Søren Erik et al.

  Aarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, 2015. 40 p. (Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi; No. 137).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissionedpeer-review

 98. Published

  Updated Fifth Baltic Sea pollution load compilation. / Svendsen, Lars Moeslund; Bartnicki, Jerzy; Boutrup, Susanne et al.

  Helsinki Commission - HELCOM, 2015. 143 p. (Baltic Sea Environment Proceedings, Vol. 145).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportResearch

 99. Published

  Vandløb 2013 : NOVANA. / Wiberg-Larsen, Peter; Windolf, Jørgen; Bøgestrand, Jens et al.

  Aarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, 2015. 50 p. (Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Vol. 121).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissionedpeer-review

 100. 2014
 101. Published

  Reprint of "Nitrogen field balances and suction cup-measured N leaching in Danish catchments". / Blicher-Mathiesen, Gitte; Andersen, Hans Estrup; Larsen, Søren Erik.

  In: Agriculture, Ecosystems & Environment, Vol. 198, 29.08.2014, p. 36–43.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 102. Published

  Dansk VandløbsPlanteIndeks (DVPI). / Baattrup-Pedersen, Annette; Larsen, Søren Erik; Riis, Tenna.

  2014. Abstract from Ferskvandssymposium 2014 , Horsens, Denmark.

  Research output: Contribution to conferenceConference abstract for conferenceResearch

 103. Published

  Climate change effects on shallow lakes: design and preliminary results of a cross-European climate gradient mesocosm experiment. / Landkildehus, Frank; Søndergaard, Martin; Beklioglu, Meryem et al.

  In: Estonian Journal of Ecology, Vol. 63, No. 2, 2014, p. 71-89.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 104. Published

  Etablering af ”intelligent” udlagte randzoner. / Kronvang, Brian; Blicher-Mathiesen, Gitte; Andersen, Hans Estrup et al.

  2014. 46 p., Apr 25, 2014. (Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi).

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 105. Published

  Groundwater nitrogen and the distribution of groundwater-dependent vegetation in riparian areas in agricultural catchments. / Baattrup-Pedersen, Annette; Hoffmann, Carl Christian; Audet, Joachim et al.

  In: Ecological Engineering, Vol. 66, 2014, p. 111-119.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 106. Published
 107. Published

  Kontrol af udledninger ved produktion af ørred til havbrugsfisk. / Larsen, Søren Erik; Svendsen, Lars Moeslund.

  2014. 8 p., Mar 08, 2014.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 108. Published

  Land based nitrogen loadings to and impact in coastal waters in Denmark, 1990-2012. / Windolf, Jørgen; Blicher-Mathiesen, Gitte; Carstensen, Niels Jacob et al.

  2014. Abstract from NJF seminar 469 Agriculture and Water Quality – Future Challenges for Monitoring, Stavanger, Norway.

  Research output: Contribution to conferenceConference abstract for conferenceResearch

 109. Published

  Linking floodplain hydraulics and sedimentation patters along a restored river channel: River Odense, Denmark. / Poulsen, Jane Bang; Hansen, Finn; Ovesen, Niels Bering et al.

  In: Ecological Engineering, Vol. 66, 2014, p. 120–128.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

Previous 1 2 3 4 Next