Sarah Barfoed

Head of Section

Sarah Barfoed

Ledelse af processer og opgaver i Arts Studier inden for nævnsbetjening, sagsbehandling, studieordningsrevisioner og kvalitetssikring. Herunder også løbende kvalitetsudvikling, optimering og digitalisering af egne processer, fx ved øget anvendelse af ESDH WorkZone, Kanbantavler og teamsamarbejde.

Videreudvikling af studienævnsbetjening og uddannelseskvalitet på Arts med fokus på brugerinddragelse, procesfacilitering, specialisering og professionalisering, digitalisering og optimering, samt ikke mindst fokus på retssikkerhed og lovmedholdelig praksis.

Koordinering og samarbejde om opgaver inden for Studienævnsbetjening og Uddannelseskvalitet med Arts Studier Emdrup og AU's tre øvrige administrationscentre og fællesadministrationen.

ID: 12393358