Sally Thorhauge

KULT projektet: Følgeforskningens resultater og anbefalinger

Research output: Other contributionNet publication - Internet publicationResearch

  • Sally Thorhauge
  • Mette Christensen, Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling , Denmark
Følgeforskningens undersøgelse fokuserer på KULT-deltagernes - museer, kunstnere og pædagogers - samarbejde om at udvikle og gennemføre lærings- og oplevelsesforløb for førskolebørn. Blandt andet undersøges, hvordan partnerne oplevede barrierer og potentialer i samarbejdet. Partnerne brugte sommerfuglemodellen som skabelon for tilrettelæggelsen af deres forløb, dvs. et før-under-efter design som skulle sikre sammenhæng mellem aktiviteterne på børnenes egen institution før og efter det forløb, som de oplevede på museet eller sammen med kunstneren. Undersøgelsen har desuden fokus på samarbejdspartnernes oplevelse af børnenes udbytte af forløbet. Her inddrages Generic Learning Outcomes eller GLO-modellen som ramme for analysen af mangfoldigheden af børnenes udbytte.
Original languageDanish
Publication year17 May 2018
PublisherNationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling
Number of pages26
ISBN (Electronic)978-87-93587-12-0
Publication statusPublished - 17 May 2018

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 138524624