Sally Thorhauge

Historieformidling, Industrimuseet og intrface

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleCommunication

Hvad får de unge ud af at komme på museet og gennemføre et undervisningsforløb, hvor de kastes ud i at skulle samarbejde i grupper om at løse opgaver i uvante rammer, og hvor de oven i købet har andre professionelle end deres lærere at spørge til råds?
Hvordan er museet som læringsmiljø anderledes end skolen, og hvordan har vi i samarbejde med vores partnerskab fået et nyt blik på vores egen formidling? I det følgende fortæller vi kort om et af mange undervisningsforløb, som Danmarks Industrimuseum ogHorsens Gymnasium har udviklet og gennemført og om de overvejelser, vi efterfølgende har gjort os omkring ovenstående
spørgsmål.
Original languageDanish
JournalNoter / Historielærerforeningen for Gymnasiet og HF
Volumemarts 2012
Issue192
Pages (from-to)19-25
Number of pages7
Publication statusPublished - Mar 2012

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 44647581