Sally Thorhauge

Det er mere levende på museet: En gymnasieklasse på museum

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

  • The Department of Art History
I 2009 blev et særligt undervisningsforløb gennemført med en 1. G-klasse fra
Horsens Gymnasium. Forløbet blev udviklet af fem af klassens lærere i tæt
samarbejde med tre museumsinspektører fra Danmarks Industrimuseum.
Undervisningen foregik både på gymnasiet og på museet. Ansvaret for
planlægningen og gennemførelsen af undervisningen var ligeligt fordelt mellem
lærerne og inspektørerne. Dette forløb er kun et af mange lignende forløb, som
blev udviklet i udviklingsprojektet ”Intrface”.
Med afsæt i dette forløb beskriver artiklen, hvordan samarbejdet mellem
gymnasier og museer kan danne grobund for en udbytterig læringssituation.
Evalueringen af forløbet fik følgende ord med på vejen: ”levende, spændende,
autentisk, selvstudie, sanserne, synlige beviser på det faglige mm.”, hvilket
inspirerer til mere viden om, hvordan museer og deres genstande og samlinger
kan fungere som katalysator for en vigtig undervisnings- og læringssituation.
Original languageDanish
JournalUnge Paedagoger
VolumeVol. 1
IssueNr. 2
Pages (from-to)47-57
Number of pages11
ISSN0106-5386
Publication statusPublished - 2011

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 35559826