Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Rikke Toft Nørgård

Tema: It-Didaktisk Design: Udvikling af online uddannelse

Research output: Contribution to conferenceConference abstract for conferenceResearchpeer-review

Den stigende anvendelse af digitale medier og teknologier i undervisningen og det øgede fokus på områder som blended learning, flipped classroom, online uddannelse, MOOCS og e-læring både internationalt og nationalt stiller fokus på behovet for refleksion over, eksperimenter med og evalueringer af hvad, hvorfor og hvordan dette kan integreres i universitetsundervisningen på værdifulde og meningsfulde måder. Brugen af medier og teknologier i undervisningen indeholder såvel store faldgruber og problemfelter som udviklingsmuligheder og potentialer. Gennem vores forskning inden for disse felter generelt som specifiktinden for videregående uddannelser har vi haft særligt fokus på åbenhed, engagement og kommunikation (Dalsgaard & Thestrup 2015; Dalsgaard & Paulsen 2009), nærvær og tilstedeværelse (Bengtsen, Mathiasen, Dalsgaard 2015; Bengtsen & Jensen 2015; Bengtsen & Mathiasen 2014) samt deltagelseskultur,forskningsfællesskaber og akademisk medborgerskab og identitet (Bengtsen & Nørgård 2014; Aaen & Nørgård 2015; Nørgård & Bengtsen 2016). Denne forskning har født ind i vores egen uddannelsespraksis gennem iterative udviklingsprocesser med fokus på at designe mod specifikke faldgruber og problemfelter samt designe for specifikke muligheder og potentialer i online uddannelsesforløb. Dette panel præsenterer indsigter og resultater fra vores fire-årige udviklingsbaserede forskningsarbejde og forskningsbaserede udviklingsarbejde der har været centreret omkring udfordringen med at integrere medier og teknologier på den overvejende online-kandidatuddannelse It-Didaktisk Design på Aarhus Universitet på meningsfulde og værdigivende måder.Det er en stor udfordring at undervise online på en meningsfuld måde der undgår oplevelsen af et ’watered down classroom’ og et fastlåst og fjernt Learning Management System blandt de studerende. Der gives således bud på, og lægges op til diskussion omkring, hvordan man håndterer online-offline og digital-fysiskundervisning på en kvalificeret måde, der sætter de ovenfor præsenterede interaktioner og oplevelser i centrum hos den studerende; åbenhed, engagement, kommunikation, synlighed, samarbejde, dialog, nærvær, tilstedeværelse, deltagelseskultur, forskningsfællesskaber og akademisk medborgerskab ogidentitet – elementer vi har erfaret ofte er fraværende når undervisningen går online eller bliver blended. I dette panel inviterer vi derfor til en nuanceret og reflekteret diskussion af, hvordan man bedst etablerer værdifulde og meningsfulde online-offline digitale-fysiske læringsmiljøer, medieøkologier ogdeltagelseskulturer, når man udvikler online elementer i sin uddannelse. Vi giver i oplæggene deltagerne indblik i sådanne konkrete elementer, deres sammensætning, brug og betydning, sådan som de har udfoldet sig på kandidatuddannelsen i It-Didaktisk Design. Herefter inviterer vi deltagerne til at bidrage med deres viden, synspunkter, bekymringer, begejstringer og spørgsmål. DUN Konferencen 2016 Vores panel henvender sig til undervisere der anvender eller overvejer at anvende medier eller teknologier i undervisningen, deltagere interesseret i blended og online undervisning, samt undervisere og udvikleremed interesse i It-didaktisk design og kvalificeret anvendelse af digitale medier og teknologier. I panelet sættes særligt fokus på: Online åbenhed, edieøkologier, nærvær og tilstedeværelse online, samt online akademisk deltagelseskultur og medborgerskab uden for institutionen.
Original languageDanish
Publication yearMay 2016
Number of pages6
Publication statusPublished - May 2016
EventDUN Konferencen 2016: Ledelse, udvikling og overlevelse på universitetet - Nyborg Strand, Nyborg, Denmark
Duration: 17 May 201618 May 2016
http://www.dun-net.dk/aktiviteter/2016/dun-konferencen-2016/

Conference

ConferenceDUN Konferencen 2016
LocationNyborg Strand
CountryDenmark
CityNyborg
Period17/05/201618/05/2016
Internet address

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 100870109