Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Rikke Toft Nørgård

Hybrid undervisning og læring: Principper, formater og aktiviteter

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

Artiklen har til formål at introducere til hybrid undervisning og læring som et særegent og specialiseret felt gennem at (gen)etablere forbindelser til feltets teorier, begreber, karakteristika og praksis.

Baggrunden for artiklen er den begrebsforvirring og fokus på teknologiske set-ups frem for didaktiske formater og pædagogisk praksis der har været fremherskende under den pandemiske nødundervisning. I stedet for forskningsinformeret didaktisk udvikling af disse nye praksisfelter på de videregående uddannelser i Danmark har den pandemiske undervisning været præget af overførsel af traditionel fysisk tilstedeværelsesundervisning og interimistiske teknologiske løsninger. På bagsiden af det langvarige pandemiske uddannelses- og undervisningseksperiment er det derfor nødvendigt at reflektere over hvad der egentlig kendetegner hybrid undervisning og læring. Dette sker gennem at få (gen)forbundet pandemiske oplevelser og erfaringer med eksisterende og veletablerede præ-pandemiske teorier og forskningsfelter for hybrid undervisning og læring.

Artiklen her introducerer til det særlige felt som hybrid undervisning og læring er for at tydeliggøre de begrebslige rammer, didaktiske principper og pædagogiske praksisser der står centralt inden for feltet. Formålet er således at præsentere teoretisk, metodisk og praktisk feltudvikling gennem at give indblik i teoretisk rammeværk, didaktiske principper og konkrete aktivitetsformer. Dette sker gennem en syntese og kondensering af en række internationale forskningspublikationer på området der i perioden 2016-2021 har arbejdet intentionelt og reflekteret med at udvikle og etablere feltet. Artiklen præsenterer først kernebegreb og underbegreber inden for hybrid undervisning og læring, dernæst introduceres der til hybridisering som en særlig udviklings- og undervisningspraksis der skaber hybride undervisningsformater, -rum og -praksisser og endelig gives der indblik i nogle af de konkrete hybride formater og aktiviteter der er opstået på baggrund af forskning og udvikling inden for feltet.
Translated title of the contributionHybrid teaching and learning
Original languageDanish
JournalKognition & Pædagogik
Volume31
Issue122
Pages (from-to)20-34
Number of pages15
ISSN0906-6225
Publication statusPublished - 2021

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 226850199