Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Rikke Toft Nørgård

Hvordan understøtter vi underviseren som didaktisk udvikler i og af egen praksis? Om STAK-projektets udviklingsmodel og resultater

Research output: Contribution to conferenceConference abstract for conferenceResearchpeer-review

Documents

Presset på underviseren til at udvikle sin undervisning og integrere stadig nye satsninger eller strategier er stort: entreprenørskab, innovation, karrierelæring, digitale kompetencer, produkt- og erhversspecialer eller educational it for blot at nævne enkelte områder. Samtidig udvikles undervisning, skabeloner og ressourcer for dette ofte udenfor undervisningen og af andre end underviseren selv, der dermed kan opleve at sådanne tiltag flytter underviseren ud af centrum fra egen undervisningspraksis og -udvikling. STAK-projektets udviklingsmodel forsøger at sætte underviseren i centrum af gennem forskningslignende processer for fælles undervisningsudvikling der kombinerer hybride designkollaboratorier [1] [2], didaktiske designmønstre [3], peer-review af undervisningsaktiviteter [4] og deling af undervisning på tværs af institutioner [5].
STAK er et projekt der fokuserer på et af disse nye tiltag – studerendes akademiske digitale kompetencer. Paperet præsenterer de modeller, processer og resultater der er blevet udviklet gennem første halvdel af STAK. Rammeværket sigter mod at placere underviseren i centrum af egen undervisning og undervisningsudvikling gennem kollaborative, fagfællebedømmende og vidensdelende processer der har ligheder med de processer som underviserne kender fra affattelse af forskningspublikationer.
Original languageDanish
Publication year2020
Publication statusPublished - 2020

See relations at Aarhus University Citationformats

Download statistics

No data available

ID: 185906680