Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Rikke Toft Nørgård

Designtænkning som didaktisk metode: læringsdesign for teknologisk forestillingskraft og handlekraft

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

Det er et problem, at undervisere, lærerstuderende og elever ikke bliver mødt med tilstrækkeligedidaktiskemetoder og processer til, hvorledes de kan anvende teknologier i undervisningen på måder, derunderstøtter elevens teknologiske forestillingskraft og handlekraft. Dette forsøger denne artikel atadressere gennem at tilbyde en generel forståelsesramme, struktur, model samt et konkret case-eksempelfor, hvorledes mankan arbejde med designtænkning som didaktisk metode til anvendelse af teknologieri undervisningen. Artiklen kobler designtænkning og læringsdesign sammen til designtænkendelæringsdesign,der sigter mod at opøve og fremme såvel underviserens som den studerendes teknologiskeforestillingskraft og handlekraft. Designtænkende læringsdesign for teknologisk forestillingskraft oghandlekraft præsenteres dernæst gennem en konkret case: Future-Tech-Town Year 2060. I konklusionenudvides perspektivet til uddannelsesarbejde med læringsdesign,der inddrager teknologier på måder, dersigter mod at fremme kritisk-kreative fremtids-skabere.
Original languageDanish
JournalLæring og Medier
Volume10
Issue16
Pages (from-to)1-30
Number of pages30
ISSN1903-248X
Publication statusPublished - 2016

See relations at Aarhus University Citationformats

Projects

ID: 108681101