René Gislum

Tildeling af kvælstof til frøgræs

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleCommunication

  • Department of Genetics and Biotechnology
  • Afgrødeøkologi og Produktkvalitet
Original languageDanish
JournalNyhedsbrevet, Danmarks JordbrugsForskning
Issue3
Pages (from-to)6
Number of pages1
Publication statusPublished - 2003

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 122178