Rebekka Hegaard Gabrielsson
  • Tuborgvej 164

    2400 København NV

    Denmark

20232024

Research activity per year

Personal profile

Teaching

Jeg er cand.pæd. i didaktik (dansk) fra DPU v. Aarhus Universitet. Jeg er uddannet lærer med linjefag i dansk, engelsk og idræt, alderspecialiseret i 1.-6.klassetrin. 

Education/Academic qualification

Master of Arts , Danish School of Education - DPU - Administrative unit, Aarhus

Aug 2019Jun 2021

Award Date: 21 Jun 2021

Areas of expertise

  • Reading and reading instruction