Aarhus University Seal

Rasmus Due Nielsen

Vurdering af IBA'er (Important Bird Areas) i relation til fuglebeskyttelsesområder: - med særligt henblik på marine arter og områder

Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

Links

I denne rapport gennemgår AU/DCE det ornitologiske gundlag for Birdlife Danmarks udpegning af 22 marine IBA-områder (Important Bird Areas). Der fokuseres på følgende arterne/artsgrupper: lommer, lappedykkere, mallemuk, sule, bjergand, havlit, ederfugl, sortand, fløjlsand, dværgmåge, ride og storkjove samt
alkefuglearterne tejst, lomvie, alk og søkonge, og udelukkende på forekomster uden for arternes yngletid. I gennemgangen vurderes det om områderne rummer
forekomster af disse arter af international og/eller national betydning.
Original languageDanish
PublisherAarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi
Number of pages98
ISBN (Print)978-87-7156-582-9
Publication statusPublished - 2021
SeriesTeknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi
Volume202

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 214074902