Aarhus University Seal

Rasmus Due Nielsen

Rastende fugle i det danske reservatnetværk 1994-2010: Del 1: Nationale resultater

Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

Rapporten beskriver udviklingen fra 1994-2010 i antal og fordeling af 32 udvalgte vandfuglearter/- racer, herunder deres respons på en fordobling af antallet og arealet af reservater, der blev gennemført i årene 1994-2001. Reservaterne blev oprettet for at beskytte fuglene mod menneskelige forstyrrelser forårsaget af jagt og andre rekreative aktiviteter. Resultaterne viser at antallene for 8 arter har været stigende(-stabile), for 12 arter har været stabile eller fluktuerende (ofte i relation til vintrenes hårdhed), og (stabile)-faldende for fire arter. For fem arter kan der ikke foretages en vurdering pga. manglende overvågning i december måned i den seneste overvågningsperiode 2008-2010. Især antallene og fordelingen af svømmeænder udviser en tydelig respons på de nye reservater. For en del områder er der sandsynligvis tale om kombineret respons på reservatet og en samtidig naturgenopretning. For nogle, især jyske, reservater er der registreret tilbagegange i fuglenes antal, på grund af eutrofieringsproblemer. Danmark har med udvidelsen af reservatnetværket fået flere nye reservater, der har international betydning for en eller flere fuglearter. Samlet set er det danske reservatnetværk velfungerende, og da de nye reservater alle blev oprettet indenfor Fuglebeskyttelsesområderne udgør de et vægtigt bidrag til Danmarks forvaltning af disse. Fordoblingen af arealet hvor vandfuglejagt ikke længere må udøves har ikke ført til en mærkbar forandring i jægernes udbytte af svømmeænder og gæs. En tilbagegang i udbyttet af svømmeænder i Nord- og Vestjylland skyldes således nærmere eutrofiering end
mangel på reservater.
Original languageDanish
PublisherAarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi
Number of pages118
Commissioning bodyMiljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen
Publication statusPublished - 4 Oct 2013
SeriesVidenskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi
Number72

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 56141980