Aarhus University Seal

Rasmus Due Nielsen

Fugle 2004-2011: NOVANA

Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

I denne rapport fremlægges resultaterne af overvågningen af fugle i NOVANA for
perioden 2004-2011. Den nationale overvågning har omfattet ynglefugle samt
rastende og overvintrende fugle omfattet af Fuglebeskyttelsesdirektivet. I
overvågningen har indgået et specielt program for Vadehavet i henhold til det
Trilaterale Vadehavssamarbejde. Rapporten vil indgå i grundlaget for afrapportering
til EU i henhold til Fuglebeskyttelsesdirektivet.
Original languageDanish
PublisherAarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi
Number of pages188
ISBN (Print)978-87-92825-88-9
Commissioning bodyNaturstyrelsen, Miljøministeriet
Publication statusPublished - 11 Feb 2013
SeriesVidenskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi
Number49

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 52525476